Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De ‘papirløse’ g’ Hvem er de? Hva er deres situasjon?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De ‘papirløse’ g’ Hvem er de? Hva er deres situasjon?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 De ‘papirløse’ g’ Hvem er de? Hva er deres situasjon?
betyr ikke at man mangler ID-papirer, men norske oppholdspapirer. Det handler om manglende oppholdstillatelse, ikke uklar identitet.t menneske være Hvem er de? Hva er deres situasjon? hvorfor øker gruppen.

3 fremla SSB og FAFO en rapport om irregulære innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI. SSB: minimum 18 196 irregulære innvandrere i Norge og av de skal 12 325 være forhenværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men ikke reist fra Norge.

4 Hvem er de : Hovedtyngden er asylsøkere som har endelig avslag og som ikke returnerer frivillig til hjemlandet, samtidig som tvangsretur ikke er mulig. Politiets utlendingsenhet (PU) anslår mellom 6000 og 8000 personer her i landet med endelig avslag på sine asylsøknader. (Aftenposten )

5 Totalt 41.2 millioner mennesker på flukt!
15,2 millioner har flyktet over en landegrense asylsøkere til industriland i 2008 26 millioner er flyktninger i eget land Land som Syria, Iran , Jordan(2,5mill.) har over 1 million flyktninger. Pakistan har 1, 8 millioner flyktninger. I Sudan er det nærmere 5 millioner internflyktninger I Norge er det ! I 2009 søkte asyl i Norge

6 Å flykte handler først og fremst om tap – Tap av familie, venner og ditt hjemland

7 Stavanger Aftenblad : ”Snart finnes hun ikke mer. Den 22 år gamle kvinnen har fått avslag på asylsøknaden, men blir ikke sendt hjem til Etiopia. Nå bor hun her på lånt tid. Uten rettigheter. Hun var 16 år da hun kom til Norge i Hadde rømt fra krigen i Etiopia. Da hadde faren forsvunnet etter å ha blitt hentet av soldater hjemme i landsbyen. Nå vet hun ikke om han lever eller er død. Moren var redd de ville ta eldste datteren også. Derfor sendte hun henne med onkelen til Sudan. Siden kom 16-åringen til Norge. Alene. I 11 måneder bodde hun på asylmottak på Dale. I 1999 ble barnevernet i Sandnes bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om å bosette og integrere henne.” I dag lever hun på det 12 året i Norge, uten rettigheter i en intet-tilværelse…

8 76,5 % at de har vært ”nær ved å bli drept”
67 % har opplevd drap på familie og/eller venner. 31,4 % av kvinnene opplevd å bli voldtatt 13,6 % av mennene (for hele utvalget utgjør dette 21,5 %). 57,3% oppgir å ha blitt torturert. I tillegg oppgir en stor del at de har opplevd at basale behov ikke har vært dekket, slik som sted å bo, tilgang på mat og vann, og nødvendig hjelp ved sykdom.” 76,5 % at de har vært ”nær ved å bli drept” og hele 67 % har opplevd drap på familie og/eller venner. Av kvinnene har 31,4 % opplevd å bli voldtatt, og blant mennene er tilsvarende tall 13,6 % (for hele utvalget utgjør dette 21,5 %). Forskjellen mellom kjønnene er svært liten når det gjelder torturerfaringer. I utvalget er det 57,3% som oppgir å ha blitt torturert. I tillegg oppgir en stor del at de har opplevd at basale behov ikke har vært dekket, slik som sted å bo, tilgang på mat og vann, og nødvendig hjelp ved sykdom.” Kilde:

9 Antall asylankomster varierer
Antall asylankomster varierer var det relativt få asylsøkere til Norge per år asylsøkere I 2008 og 2009 :Markant økning av antall asylsøkere. I 2009 kom det asylsøkere asylsøkere. 2010: personer fikk innvilget opphold (41 % av realitetsbehandlede søknader

10 Sprik i avgjørelser Utlendingsnemnda har behandlet mellom 50 og 60 saker til personer fra det sørlige og sentrale Irak i år. Noen av disse har fått avslag og plikter å forlate Norge frivillig. Norge har ikke lov å tvangssende flyktninger tilbake til disse områdene. Og FNs høykommissær for flyktninger er helt klar i sitt budskap, ingen fra disse områdene bør returneres. Norge fortsetter å trosse FNs høykommissær for flyktninger,

11 Tvangsutsending til Somalia
"Det ble denne uken kjent at Norge tvangsutsender asylsøkere til sentrale og sørlige deler av Somalia. Torsdag skrev Dagsavisen at norsk politi ikke våger å ledsage somalierne helt fram av frykt for sine egne liv. "FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) regionale representant i Stockholm sendte i august i fjor en anmodning til den norske regjeringen om å stoppe alle tvangsutsendinger av asylsøkere til Sentral- og Sør-Somalia. UNHCR mener tvangsutsendingen kan true menneskets grunnleggende rett til liv. Denne uken gjentok UNHCR anmodningen i et nytt brev til den norske regjeringen. Dagsavisen; 19. august 2006

12 Politiet Utlendingsenhet (PU)
” Utfordringer i returarbeidet Vi erfarer at en stadig større del av asylsøkerne kommer fra land det for tiden er vanskelig å gjennomføre uttransporter til. Dette er personer som ikke kan bli returnert på grunn av krig og usikkerhet i hjemlandet. En annen utfordring er at noen land krever frivillighet for å utstede reisedokumenter og akseptere retur. ” PU har også vanskeligheter med å gjennomføre tvangsreturer til land som Somalia, Russland, Iran, Etiopia og Eritrea. De nevnte gruppene utgjør det store flertallet asylsøkere.

13 Asylsøkere blir til papirløse immigranter
Papirløse kan ikke tvangsreturneres og fra å være asylsøker med noen rettigheter blir man rettighetssløs papirløs.

14 2004 midlertidig forskrift 400 regularisert – krav 3 års botid.
Etter initiativ fra Stortinget ved Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun fikk vi en ny forskrift om de lengeventende barn § 8-5 i ny forskrift berostilte: 470 regularisert 1200 barn bor på mottak i dag med utreiseplikt –78 av de i dag med over 3 års botid på mottak med endelig avslag.

15 Hva skjer med barna ? To anonymiserte sitater fra barnefaglig kompetanse som beskriver barn som har bodd 3 år eller mer på mottak. ”Dette skaper angst og uttrygghet hos barn, samt en økende misstillit til det norske samfunnet. Jeg observerer nå at tidligere harmoniske, pliktoppfyllende, veltilpassa barn, sliter med konsentrasjonsproblemer, humørsvingninger, tristhet, magesmerter og uro. Ungdomskolen har flere ganger meldt sin bekymring for …, som sliter med depresjon, konsentrasjonsproblemer og økende aggresjon. ” ”Som barnefaglig ansatt ved … statlig mottak, er jeg nå svært bekymret det presset disse barna har levet under i mange år, den belastningene den nåværende situasjonen har skapt for dem og den negative utviklingen disse barna nå viser”


Laste ned ppt "De ‘papirløse’ g’ Hvem er de? Hva er deres situasjon?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google