Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvinneblikk på historien Fevik 25.oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvinneblikk på historien Fevik 25.oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvinneblikk på historien Fevik 25.oktober 2007

2 ”Moderne jenter. Tre generasjoner på vei”
Intervjuet russejenter i år seinere. Deres mødre og mormødre. Bilde fra boka: 1979 Molle (født 1908) Kirsti (født 1949) Louise (født 1969) Bjerrum Nielsen/ Rudberg (2006)

3 Mary Wollstonecraft (1759-1797)
1792: Et forsvar for kvinnens rettigheter ”Bestandig stilles mannen mellom henne og fornuften, alltid fremstilles hun som skapt uten evne til å forstå, nødt til å se med en manns øyne og stole på det hun blir fortalt. Ser vi bort fra slike vidløftige teorier og betrakter kvinnen, ikke som en del av mannen, men som et hele, det være seg hva det vil, da er spørsmålet om kvinnen har fornuft eller ikke. Har hun det, noe jeg for øyeblikket vil gå ut fra, så ble hun skapt for noe mer enn å være mannens trøst, og hennes menneskelige egenskaper må ikke ødelegges av kjønnets.”

4 Camilla Collett (1813-1895) 1877 ”Kvinnen i litteraturen”
”Tør vi med sikkerhet påstå at tyrefektingens og krigens avskyeligheter, sektfanatisme, mormonisme, privilegert prostitusjon ikke har noen grunn i at man har forsmådd kvinnens medvirkning i de store verdensoppgaver, mens man kun tildelte henne en lastbærende rolle, den hun, akk, altfor villig og altfor lenge har funnet seg i?”

5 Stemmerett 1905. Aksjon for oppløsning av unionen med Sverige.
1907. Bemidlede kvinner får stemmerett. 1913: Norske kvinner stemmerett.

6 Katti Anker Møller ( ) 1903: ”Man kan ikke frigjøre kvinden fra den begrensing som moderskap pålegger. Man må se forbud mot natarbeide som tiltak for bedre helse for mor og barn. Å snakke om ligestilling i denne forbindelse er prinsiprytteri”.

7 Egne lønnstariffer for kvinner
Ulike lønnstariffer for menn og kvinner. Det var offisiell politikk at det skulle være mulig å forsørge en familie på en lønn, og et forsørgertillegg i menns lønns ble etablert med den begrunnelse. Kvinnens plass var først og fremst i hjemmet.

8 Kvinnens plass er - hvor?
1956: Kinofilmen ”Kvinnens plass” 1965: Debattbok ”Kvinnens plass er - hvor?” Fra husmorkontrakt til likestillingskontrakt

9 Debatt Carsten Middelthon i Dagbladet. Det filmen avslører er: ”…hvor lite det blir igjen av gjennomsnittsmennesket som blir lukket inne på kjøkkenet. Enhver som har prøvd husmoryrket et par ukers tid, vet hva det dreier seg om.” Eva Seeberg – manusforfatter: Filmen skal ikke oppfattes som nedvurdering av husmorarbeidet: ”Ingen karriere, ingen innsats i verden, kan være mer tilfredsstillende enn det.” Husmorens tanker over oppvasken: ”Jeg tror hun tenker på hvordan hun skal gjøre det godt for de menneskene hun steller for – og at det er viktigere og mer verdifulle tanker enn om hun tenker på bøker og verdensproblemer.”

10 Betty Friedan (1921-2006) 1963: ”Myten om kvinnen”
1970: - Vi har forstått kva makt som ligg i solidaritet, kva makt det er i søsterskap. Når kvinner når si fulle frigjering, vil også menn bli i stand til å elske, ikkje krige.

11 Abortloven 1902: Straffeloven, 3 års fengsel for ulovlig abort
1960: Lov om svangerskapsavbrudd i visse høve 1969: Arbeiderpartiets landsmøte. Grete Irvoll 1975: Sosiale forhold, eget abortgrunnlag 1978: Sjølbestemt abort før utgangen av 12.uke

12 Likestillingsloven 1978 1973. Ap: ”Lovhjemmel for å forby diskriminering av kvinner på alle områder, spesielt i arbeidslivet.” 1978: Kjønnsnøytralt generelt lovforbud mot forskjellsbehandling – men med mulighet til forskjellsbehandling.

13 Kvotering Likebehandling Likeverdighet Likedeling SV først Venstre
Arbeiderpartiet Regjeringen: 1986

14 1980-tallet: Arbeid og omsorg
Kombinere arbeid og omsorg Foreldrepermisjon fra 18 uker i 1986 til 52 uker i 1995 Mannsrolleutvalg Fedrekvote, 4 uker, 1993

15 Fittstim-feministene
Kampen for å være et eget seksuelt subjekt Det personlige er politisk Individene En kvinne er ikke en kvinne Queer – problematisering av kjønn


Laste ned ppt "Kvinneblikk på historien Fevik 25.oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google