Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010
Kristine Fiksen Hvordan vil fjernvarmeprisen utvikle seg mot 2020? Basert på endringer I kraftmarkedet

2 Hva påvirker fjernvarmeprisen
Kraftprisen – fire scenarioer Drivere for endringer i nettleien Grønne sertifikater

3 Kraftprisen i 2020 Basert på rapporten: Challenges for Nordic Power: How to handle the renewable electricity surplus

4 Kraftmarkedet vil preges av store endringer de neste 10 årene
Energipolitikken har blitt mer kompleks Krevende integrasjon mellom marked, politikk, regulering og den generelle økonomien Klimapolitikken setter klimaet for energipolitikken Energisektoren står for en stor andel av klimagassutslippene i Europa, og klimapolitikken har satt mål for utslippsreduksjoner ved energiproduksjon og –bruk Energimarkedene er mer integrerte Nordisk kraftmarked er i stor grad integrert med økt effektivitet og forsyningssikkerhet Eus energistrategi mot 2020 har som mål å bygge ut infrastruktur som sikrer integrerte energimarkeder Europa Det nordiske energimarkedet er på vei inn i en ny formativ periode: Beslutninger knyttet til energimarkedene de neste årene, vil få langvarige konsekvenser for det nordiske energisystemet Beslutninger vil gjelde: investeringer i fornybar energi og overføringslinjer, forbruksendringer og utenlandskabler

5 Fornybardirektivet og utenlandskabler er kjernen i den nordiske kraftdebatten
Flere nye utenlandskabler er planlagt mellom Norden og Kontinentet/ UK Termisk produksjon versus vannkraft Behovet for fleksibilitet er økende Det nordiske dilemma: RES er designet for et termisk kraftsystem RES i termiske kraftsystem erstatter eksisterende produksjon RES i det nordiske systemet vil i hovedsak komme i tillegg til eks-isterende kapasitet Nasjonale krav til fornybarandel vil gi store investeringer i ny fornybar energi Kravene til ny fornybar energi i de nordiske landene er høye selv med et eventuelt lavt mål for Norge SE: 40 -> 50 % DK: 17 -> 30 % FI: 28 -> 38 % NO: 58 -> ? %

6 Fire framtidsscenarioer
Viktige byggeklosser: Klimapolitikk, fornybar energi og energieffektivitet Makroøkonomi Kraftkrevende industris framtid Brensel- og CO2 priser Markedsintegrasjon Teknologi

7 Forutsetninger for scenarioene
How much renewables do we get? 1. Politics work 2.Green growth Supply growth EUs energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2025 Moderate brenselspriser Moderat etterspørsel etter kraft Pga moderat økonomisk vekst Økt energieffektivisering Eksportkapasitet mer enn dobles EU´s energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2020 Høy etterspørsel eller kraft Høy økonomisk vekst Økt etterspørsel fra industrien Elektrifisering av fossilt forbruk Høye brenselspriser Eksportkapasiteten mer enn dobles Use increased generation at home, or export? Lower demand for electricity Higher demand for electricity 4. Supply worries 3. Stagnation Eus energimål reduseres, redusert fokus på klimaendringer Lav økonomisk vekst, og sterk nedgang i Kina og India Redusert etterspørsel etter kraft Lav økonomisk vekst Redusert etterspørsel fra industrien Lave brenselpriser Eksportkapasiteten økes med ca 70 % Forsinkelser i fornybarutbygging, oppnår ikke EU-krav i Norden (NIMBY, krevende leverandørmarked, ikke grønt sertifikatmarked Norge-Sverige) Reduksjoner i atomkraft Høy etterspørsel etter kraft: Høy økonomisk ativitet Elektrifisering av fossilt forbruk Høy etterspørsel fra industri (karbonkompensasjon) Supply stagnation

8 The Nordics are likely to Experience a Large Surplus in the Coming Years (Results for 2020)
(1) Politics Work (2) Green Growth export 23 TWh 46 TWh (3) Stagnation balance 7 TWh (4) Supply Worries 28 TWh import Ca 2010

9 Fire framtidsscenarioer og resulterende kraftpris
Supply growth Politics work Kraftpris = 39 €/MWh 2. Green growth Kraftpris = 50 €/MWh Lower demand for electricity Higher demand for electricity 4. Supply worries Kraftpris = 77 €/MWh 3. Stagnation Kraftpris = 29 €/MWh Supply stagnation

10 Price Difference Remains in Surplus Cases, Despite new Cables
(1) Politics Work 2020 (2) Green Growth 2020 € 39 / MWh € 55 / MWh € 50/ MWh € 60 / MWh NorNed2 NordLink/Ger NSI NorNed2 NordLink/Ger NSI MW MW (3) Stagnation 2020 (4) Supply Worries 2020 € 29 / MWh € 39 / MWh € 77 / MWh € 75 / MWh NordLink/Ger NorNed2 MW MW And, in all cases: SK4, SweLit, Estlink2; in addition to what is already installed: NorNed, etc.

11 Hva påvirker nettleien framover?

12 Hva påvirker nettleien?
Nettselskapene står overfor store investeringer: Utbygging av fornybar kraft som er mindre regulerbar enn dagens produksjon Økt behov for vedlikehold på grunn av gamle nett Vil en økende andel av overføringslinjer legges i kabel? Produksjon kan ikke pålegges store nettkostnader – vil man legge økte nettkostnader på kraftkrevende industri eller kun alminnelig forsyning? Utenlandskabler kan gi økte nettkostnader dersom de ikke er lønnsomme. Eventuelt høyere nettkostnader på kort sikt og lavere på lang sikt tilhørende nettforsterkninger i Norden kan gi økte nettkostnader før utenlandskabler settes i drift Reduserer: Utenlandskabler– dersom disse blir så lønnsomme at de også kan bidra til finansiering av innenlandske kabler AMS? Endrer AMS kan gi effektprising for alle kunder slik man har for dagens timesmålte anlegg

13 Cable Revenues are Likely to Cover also Costs for Internal Grid Extension
The direct cable revenue is substantial Estimates in the current Grid Development Plan indicate internal grid extension costs related to cables in the area of NOK 4 bn (€ 500 mill). This corresponds to an annualized cost of around € 30 mill to € 50 mill. This sum is clearly covered by the cable profit generated in Politics Work and Green Growth, and also by profits in Stagnation and Supply Worries after 2020 Note that by 2020, there are only a few cables built in Stagnation and Supply Worries This calculation includes only congestion rent, not terms of trade, and does not take into account other benefits of cables or internal grid extensions Furthermore, our estimates on congestion rent are conservative Does not include income due to unforeseen market fluctuations and shocks

14 Hva med grønne sertifikater?
Støtte per kWh til produsenter av ny fornybar kraft Pris per kWh for sluttbruker (alminnelig forsyning)

15 Kostnadene til vindkraft vil bestemme nivå på grønne sertifikater
Kilde: NEP, 27 april 2010 Det vil si at sertifikatprisen til produsentene av fornybar energi er lik kostnaden til vindkraft minus kraftprisen.

16 Estimat på sertifikatpriser til kraftprodusent og forbruker
(1) Politics Work 2020 (2) Green Growth 2020 Norsk kraftpris: € 39/ MWh Grønne sertifikat: Støtte til produsent: € 41/ MWh Pris for forbruker: € 6,3/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 45/ MWh Norsk kraftpris: € 50 / MWh Grønne sertifikat: Støtte til produsent: € 30/ MWh Pris for forbruker: € 4,7/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 55/ MWh (3) Stagnation 2020 (4) Supply Worries 2020 Norsk kraftpris: € 77 / MWh Grønne sertifikat: Støtte til produsent: € 3/ MWh Pris for forbruker: € 0,3/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 77/ MWh Norsk kraftpris: € 29 / MWh Grønne sertifikat: Støtte til produsent: € 51/ MWh Pris for forbruker: € 1,5/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 31/ MWh Antatt utbyggingskostnad for onshore vindkraft: € 80/ MWh

17 Oppsummering

18 Fjernvarmeprisen som resultat av kraftpriser i 2020
Framtidige priser vil være svært avhengig av veivalg i energipolitikken framover, men et kraftoverskudd er sannsynlig Sertifikatprisen vil bidra til å øke kraftprisen for forbruker, men varierer avhengig av kraftprisen og hvor mye fornybar energi som bygges ut Nettleien vil mest sannsynlig øke

19 Sluttkommentarer I tillegg kan regulering endres, særlig ved svært høye kraftpriser Avtaler vil overstyre endringer i markedet – hvordan lage robuste priser som er koblet opp mot kraftpris og nettleie i endring?

20

21 Exstras

22 Price effect of Cables is Moderate, and only partly offsets Wholesale price effect of RES
Starting Point RES Cables Politics Work Green Growth Stagnation Supply Worries

23 Nordic Market Effect: Renewables Decrease Prices 10 TWh decrease Prices by ca. € 4 per MWh

24 Policy decisions affect value creation and distribution between stakeholders
Illustrative General market effect Nordic market effect Producers Income distribution effects Prices determined by Fuel prices CO2 allowances RES investments Inter-connectors Consumers Drivers Global economy and fuel markets Global, EU and Nordic climate policies Market reaction MAIN AREA OF POLITICS

25 It is Important to Consider the Price Effects for all Price Elements
Illustrative Relevant for other end-users Relevant for PII Relevant for Producers + - +/- - + + Fuel prices CO2 RES Cables RES Cables RES Cables Wholesale Tariffs Subsidies While RES lowers prices on the spot market, it will increase tariffs and subsidies RES is not for free! While cables increase prices on the spot market, they are likely to lower tariffs (as surplus is re-distributed) and subsidies for renewables (as they increase spot market price)


Laste ned ppt "Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google