Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smertelindring på en travel legevakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smertelindring på en travel legevakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smertelindring på en travel legevakt
Bergen, 10. Mai 2012 Årsmøte Norsk Barnesmerteforening Lege Svein-Denis Moutte, allmennlege Bergen Legevakt, Stipendiat AFU, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stipendmidler fra Norsk Barnesmerteforening og fra Kompetanse nettverk for legemidler til barn

2 Bergen Legevakt Antall pasient : 100.000 / år
Antall barn (0-19) : /år 3 avdelinger : Medisin, sår, røntgen Patologier : Medisin : ØNH, infeksjon, akutt abdomen… Sår : brannskade, kuttskade Røntgen : kontusjon, forstuving, luksasjon, brudd

3 Foredrag om det beste og det verste
Subjektive og personnlige foredrag…

4 Såravdeling og barn Det vanlige : overfladisk kutt på ansiktet, negleskade. De fleste barna har ikke fått smertelindring på forhånd. Foreldrene er like beskymret enn barn selv, og i tillegg legene også (ofte uerfarne) Resultat i noen tilfeller: 4-5 voksne personer holder hyllende barn fast og/eller man bruker Dormicum. Så etterreaksjon : Legeskrekk osv...

5 Såravdeling og barn : Brannskader
Tidligere vaseline kompresser, med bandasjeskift annhverdag . Resultat : Smertefull, og ikke systematisk smertelindring på forhånd Nå : Vaselinebandasje 2 dager, deretter sølvbandasje (Aquacel Ag) 2 uker, med ev. bandasjeskift etter 1 uke Resultat : Fantastisk fremgang! Mindre smerte, mindre manipulering av såret osv...

6 Sår avd Kasuistikk Barn 1 år, som kommer med foreldrene.
Fikk kokende vann på magen ventet 1 time i venterommet (stor pågang). Sovet på slutten i fangen til moren. Ved undersøkelse, ble han skremt, begynte å skrike og sparke. Fikk paracet stikkpille, men da legen bestemte seg å begynne med dekning av brannsår med jelonet Jeg gikk forbi operasjonsstue, og det var 4 voksne som holdt fast et 1 års gammel barn!!! Det varte i 20 minutter…

7 Sår avd Kasuistikk Gutt, 2 år, V=14 kg
Han traff ved uhell en sengekant mot nesen og øyebryn. Kommer med moren. Ikke fått smertestillende. Funn : overfladisk kutt mot øyebryn Brudd nesen med dypt kutt

8 Sår avd Kasuistikk Behandling :
Paracet 250 mg stikkpille ventes minutter i fangen til moren lang samtale med barnet ! ALT ble forklart. Vasket øyebrynn + steristrips. INGEN PROBLEM Angående nesen : advarsel on stikk, sviende smerte med xylocain , bruk avs/c spiss , xylocain u/ adre. LITT SMERTE og REAKSJON Sutur med 4 sting : De 3 siste ble sydd mens pasienten sovnet i fanget til moren... INGEN har holdt fast barnet.

9 Røntgen Avd De fleste kommer uten smertelindring på forhånd.
Prioritering i luken i forhold til smertepåvirkning, og/eller feilstilling. Ventetid... Smertelindring ofte etter resultat av røntgen funn : Hematom anestesi + Pinex forte ved stygt brudd, paracet eller ingenting ved brist/kontusjon/forstuving. Smerteskala, morfin bruktes nesten aldri hos barn

10 Røntgen Kasus Eikedalen (Skistasjon ca 45 minutter fra Bergen)
Gutt 4 år sto på slalomski og vridde foten. Behandlet av Rødekors med immobilisering. AMK varslet Kl Adkomst ambulanse Kl : Transport i ambulanse, leggen immobilisert med spjelk. Faren er med. I ambulanse journal er det registrert Glasgow Coma scale 15/15. Feltet angående smerte (VAS 0-10) ble ikke utfyllt... Levert til Bergen LV Kl 1420 : Betydelig smertepåvirket, gråter og hyler ved fjerning av spjelk. Har han fått smertestillende ? NEI. Hvorfor ikke ? VI HAR BARE MORFIN… Resultat / Spiral fraktur av tibia, ouch!

11 Utfordinger på legevakt
Tidspress Manglende erfaring hos barn Manglende retningslinjer om smertelindring hos barn i pre-hospital situasjoner og særlig ved allmennlige symptomer (hodepine, ørebetennelse, kontusjon, skrubbsår etc…). Vaner, fordommer…

12

13

14 Konklusjon Det er en lang prosess for å endre praksis og for å endre fordommer osv… Tingene er i gang Legene og helsepersonnalet på Bergen legevakt er svær motivert.

15 Forskingsprosjekt Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering
Veileder Tone Morken Christina Brudvik Steinar Hunskår Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Uni Helse AFU stipendiat Stipendmidler fra NBSF og NKNLB

16 Forskingsprosjekt Hensikten med denne studien er å få kunnskap om håndtering og vurdering av smerte hos barn på en større legevakt. Ved å analysere data fra dagens praksis på dette feltet på en større legevakt kan man påvise om smerte er undervurdert hos barn. Bedre kunnskap om smertebehandling hos barn på legevakt kan brukes som grunnlag for senere utvikling av retningslinjer (som ikke finnes per i dag).

17 Forskingsprosjekt Målet med studien er å kartlegge hvordan smerte blir håndtert og vurdert hos barn og ungdom på legevakten med følgende delspørsmål: Hvordan vurderes smerten av pasienten selv, av pårørende og av behandlende lege på legevakt? Er det forskjell i vurdering og håndtering av smerte mellom de ulike aktørene (barn, pårørende, lege)? Er det sammenheng mellom aktørenes bakgrunn (alder, kjønn, opprinnelsesland) og håndtering og vurdering av smerte? I hvilken grad brukes smertestillende midler?

18 Noe eksempel ved pre-test
Gutt, 9 år som tråkket over. Hadde ikke sovet hele natten pga smerte. Han mente at han hadde en VAS på 8/10 Moren mente at han hadde 6/10 Spørsmål : Har du gitt smertestillende til barnet? Moren svarte NEI Spørsmål : Hvis ikke, hvorfor? Hun svarte IKKE BEHOV. (Hun hadde flere muligheter)… ellers er det ofte “Ikke tenkt på det...

19 Første resultater av studien
Periode : og Deltakelse : 75 leger registrert, 1 som ønsket ikke å delta. 799 pasienter fra 0 til 19 år oppsøkte legevakt i disse perioder. 32% (feil skjema utlevert, ikke invitert til å delta av teknisk årsak, ukomplette skjemaer, ekskludert pasienter) Til sammen 349 komplette skjemaer (lege+pasient) dvs 74% komplette svar av de pasientene som fikk utlevert skjemaer. 364 pasientens spørreskjemaer 590 legens spørreskjemaer

20 Første resultater av studien
Periode : og Deltakelse : 75 leger registrert, 1 som ønsket ikke å delta. 799 pasienter fra 0 til 19 år oppsøkte legevakt i denne perioden. Til sammen 349 komplette skjemaer (lege+pasient) dvs 67% komplette svar av de pasientene som fikk utlevert skjemaer. 364 pasientens spørreskjemaer 590 legens spørreskjemaer

21 Antall legens og pasientens spørreskjemaer som kan kobles sammen
Flytskjema Antall pasienter 0-19 år som kom på Bergen legevakt i perioden og N=799 Antall pasienter 0-19 år som kunne inkluderes i studie N=780 Eksklusjon Livstruende tilstand N=19 N=780 Pasienter behandlet av legen som ikke ville delta i studien N=18 Administrative og tekniske problemer ved legevakten Pasienter som ikke har fått utlevert spørreskjema N=207 Antall pasienter 0-19 år som fikk utlevert spørreskjema N=573 Eksklusjon Vil ikke delta N=50 Antall pasienter 0-19 år som fikk utlevert spørreskjema og som ønsker å delta Antall pasienter år som kunne inkluderes i studie mht legens skjema N=523 N=762 Antall pasienter 0-19 år som svarte N=395 76% av 523 Mangelfulle skjemaer, manglende samtykke N=31 Antall legens spørreskjema som kan brukes Antall pasientens spørreskjemaet som kan brukes N=364 70% av 523 N=590 77% av 762 N=349 67% av 523 Antall legens og pasientens spørreskjemaer som kan kobles sammen

22 Fordeling ift avdeling
Pasienter N=364 Fordeling ift alderen Fordeling ift kjønn 50% 70% 10% 12% N=364 50% 19% Fordeling ift avdeling 55% 12% 34%

23 Årsak til besøk til legevakt
Er smerte hovedårsaken til at du oppsøker lege i dag? N=364 Antall Percent 34 9% 22% 49 13% 72 20% 123 34% 58% 86 24%

24 Smerte evaluering Foresattes vurdering Pasientens vurdering
(FLACC, WBFPRS, FPS-R, CAS, VAS) Ingen smerte Verst tenkelig smerte

25 Smertebehandling før konsultasjon
Har barnet/du tatt smertestillende før konsultasjonen ? Hvis Nei hvorfor ikke ? Flere muligheter 48 16% 25 9% 117 40% 21 7% 16 5% 2 1% 12 4% 60 21% 45 15% 80 % 20%

26 Smertebehandling ved konsultasjon
Fikk du/barnet smertestillende på legevakt ? . - Hvis NEI, skulle du ønske at slik behandling hadde blitt gitt ? 187 51% 61 17% 43 12% 12 3% 1 0% 85% 14%

27 Hvor er vi nå ? Registrering av data er ferdig. Analyse av data pågår
Forventet resultater og ev. artikler før slutten av 2012

28 Takk for oppmerksomhet


Laste ned ppt "Smertelindring på en travel legevakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google