Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrd, William (1543 - 1623) Bakgrunnsmusikk: Tallis, Thomas (1505-1585) da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594) Orlande de Lassus (1532-1594)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrd, William (1543 - 1623) Bakgrunnsmusikk: Tallis, Thomas (1505-1585) da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594) Orlande de Lassus (1532-1594)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Byrd, William (1543 - 1623) Bakgrunnsmusikk: Tallis, Thomas (1505-1585) da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594) Orlande de Lassus (1532-1594)

3 Syn på barn i et historisk og kulturelt perspektiv •Noen ulike syn på barn som fremkommer gjennom teori om barn og barndom •Samfunnsendringer / kulturelle forhold og syn på barn

4 •Om Ludvig XIII: ”Samtidig med at han lekte med dukker, skjøt dette - fem års gamle barn med bue og pil, spilte kort og sjakk (da han var seks år), og han lekte med i de voksnes leker…” (P. Aries (1982): Barndommens historie, s. 83) Eksempelet LudvigXIII

5

6 Syn på barn i et historisk perspektiv •Brueghel, Pieter (1525-1569) ”Barns leker” http://biggallery.com/art/byimg/A01GF000.htm •Er menneskene på bildet voksne eller barn? •Mye tyder på at middelalder og rennessansemenneskets syn på barn er radikalt annerledes enn vårt •Hvis synet på barn er annerledes blir også bildet av barn og barndom annerledes •Barna fremtrer som noe annet - ofte som små voksne

7

8 Forts. •Det foregående bildet: Brueghel, Pieter (1525-1569: ”Vinter” http://www.i-a-s.de/IAS/Bilder/BRUEGEL/Winter.htm •Middelalder og rennessanse-samfunnet er ikke i så stor grad som vårt preget av oppdelinger og sortering. Skillet mellom barn og voksen blir utydelig - en grå masse, som på bildet - ”vinterlandskap” av Brueghel - som når vi ser menneskene på avstand •Barna var med på godt og vondt også på de arenaer vi i dag ville kalt voksenarenaer. F. eks. arbeidet barna i produksjonen sammen med voksne •Likheten mellom voksen og barn virker enda tydeligere på den neste - mer burleske fremstillingen av et klasserom!

9 http://sunsite.auc.dk/cgfa//bruegel1/index.html

10 Forts. •Historikeren Philipe Aries gjør i Barndommens historie barnet og i hvert fall barndommen til en historisk konstruksjon, og at de voksnes følelse for barna blir fundamentalt annerledes f. eks. i middelalder- eller rennessanse-samfunnet •Aries’ syn er omdiskutert blant historikere, pedagoger og sosiologer •Det vi kan si med relativt stor grad av sosiologisk sikkerhet er at en rekke forhold spiller inn på vårt syn på barn - hvor kulturelle og økonomiske forhold er av de mest sentrale

11 Forts. •I likhet med dette feltet (syn på barn), blir mennesker formet og preget bl. a. av slike forhold •Vi kan si i forlengelsen av Brueghel’s bilder av barn, at bl. a. de kulturelle og de økonomiske forholdene i et samfunn over tid former hva slags syn vi har og dermed de bilder vi konstruerer av barna •Dette gjelder også på mikronivå - grunnlaget vårt for hvordan vi ser barn - ligger i kulturell og klassemessig bakgrunn

12

13

14

15

16 Klassisk teori om barnets utvikling •Fokuserer mye på barna og den "primære sosialiseringen” •Meads teori om symbolsk interaksjonisme •Freuds psykoanalyse

17 Piagets teori om kognitiv utvikling - et eksempel •1. Sansemotorisk fase –Fra fødsel til 2 år –Læring ved berøring •2. Preoperasjonell fase –2 - 7 år –Egosentrisk fase: verden fortolkes kun ut fra barnets egen posisjon –Språkmestring. Representasjon –Usystematisk bruk av mentale evner

18 •3. Konkret-operasjonell fase –7 - 11 –Mestring av abstrakt logiske resonnementer / ytringer –Kompliserte ideer som kausalitet (årsak- virkning) beherskes –forhold mellom mengde og form –multiplikasjon, deling, subtraksjon –i større grad i stand til å se verden i andres perspektiv Forts.

19 •4. Formal operasjonell fase –11-15 år –Forståelse av "høyere" og mer abstrakte ideer –Problem-løsningsorientert –Svarer rett, og er i stand til å forstå hvorfor svaret er rett Forts.

20 •Piaget: de tre første fasene er universelle. Ikke alle når den siste •Teoriene fokuserer på primær - ikke sekundærsosialisering •Tar ikke i betraktning sosiokulturell/historisk kontekst •Fokuserer til dels mye på normalitetKlassisk teori om barnets utvikling Forts.

21 •Fokuserer mye på barna og den "primære sosialiseringen” •Freuds psykoanalyse •Fokuserer til dels mye på normalitet - og dermed også avvik •Vs. Rene biologiske eller rene psykologiske teorier: Meads teori om ”symbolsk interaksjonisme”

22

23 Dencik og den postmoderne barndommen -

24

25 Multisosialiseringspropellen

26 Basiskompetansebegrepet •Et mål med barnehagevirksomheten (Rammeplan for barnehager s. 36)

27 Samfunnsforhold / kulturelle forhold og syn på barn - barnearbeid som eksempel Kilde: ILOs rapport om barnearbeid http://www. lo.no/barn/r apport.html

28 http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html Barnearbeid i landbruket

29 http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html Barnearbeid i industrien

30 Barnearbeid i hjemmet http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

31 Barnearbeidets utbredelse Anslagsvis 250 millioner

32 Andel av barnearbeidere etter om de bor i ”i-land” eller ”u-land”

33 Barnearbeidslenker •Nupi-lenkeNupi-lenke •Redd BarnaRedd Barna •Historisk statistikk om barnearbeidHistorisk statistikk om barnearbeid •Eksempel fra norsk industri: Vinsnes koppergruve •FN-sambandetFN-sambandet •Eksempel fra Human Rights WatchEksempel fra Human Rights Watch

34 Andre eksempler •Kjønn / kjønnsroller –Hvordan vårt syn på barn farges av ulike normer og verdier i forhold til kjønn •Den kommersialiserte barndom som eksempel –Sammenheng mellom kommersialisering i samfunnet generellt og syn på barn og kropp •Eksempelet skjønnhetskonkurranse-industrien i U. S. A.


Laste ned ppt "Byrd, William (1543 - 1623) Bakgrunnsmusikk: Tallis, Thomas (1505-1585) da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594) Orlande de Lassus (1532-1594)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google