Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdens helseorganisasjons arbeid med kjønnslemlestelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdens helseorganisasjons arbeid med kjønnslemlestelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdens helseorganisasjons arbeid med kjønnslemlestelse
Første internationale FGM møte ble holdt i Kartom, Sudan 1979 Første Joint Statement (VHO, UNICEF & UNFPA), med definisjon, typologi, prevalens og initiativ til endring, 1997 Nytt FN Interagency statement, nà med 10 FN organer, February 2008. Verdens helseforsamling vedtok i mai 2008 en resolusjon mot FGM. Donor Working Group: økt innsats og felles bred tilnærming. UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. 08_XXX_MM1

2 FGM studier og veiledere
Forskning Fødselskomplikasjoner(2001-6) Decision-making (2005-8) Community interventions (2007-8) Forestillinger om seksualitet (2007-8) Anslag av omfang (2007-8) Utgifter til fødselsomsorg (2008) Gjennomgang av kunnskap Om helsekomplikasjoner (2001) Metoder I forebyggende arbeid (1999) Fødselsomsorg (2001) . Veiledere Forebygging og behandling av FGM for sykepleiere og jordmødre (3 guider, for lærere, policy og utøvere) (2001) Veiledning til forebyggende arbeid I felt (2000) Elektronisk veiledning og vitenskapelig dokumentasjon for helsepersonell, inklusive treningsvideoer for ulike komplikasjoner og pasienträdgivning. 08_XXX_MM2

3 Utbredelse av FGM 92.5 millioner 12.5 millioner 3 millioner
Jenter og kvinner utsatt for FGM I Afrika: Jenter og kvinner fra 10 år og over: 92.5 millioner Jenter år: 12.5 millioner Jenter per år: 3 millioner Prevalence Reduced support and intention of FGM Minor overall change in overall prevalence Reducing in low prevalence countries Little reduction in high prevalence countries New groups adopting the practice Changes and factors affecting change New groups take up the practice, especially in situations of war and displacement. Changes in age and provider l Education and urbanization Discourses on change of type Counter-reactions and increased religious and medical support 08_XXX_MM3

4 Utbredelse àr 08_XXX_MM4

5 Latest country prevalence
Somalia 98 Egypt 96 Guinea 96 Sierra Leone 94 Djibouti 93 Mali 85 Sudan 89 Eritrea 89 Gambia 78 Ethiopia  74 Burkina Faso 73 Mauritania 72 Liberia 58 Chad 45 Guinea-Bissau 45 Elfenbenskysten 36 Kenya 32 Senegal 28 Yemen 23 Nigeria 19 Tanzania 15 Benin 13 Ghana 4 Togo 6 Cameroon 1 Niger 2 Uganda 1 Zambia 1 08_XXX_MM5

6 Reduksjon i utbredelse
08_XXX_MM6

7 VHO typologi av FGM (1996, revidert 2008)
Type I Delvis eller total fjerning av klitoris og/eller forhuden (klitoridektomi). a) Fjerning av bare forhuden b) Fjerning også av klitoris Type II Delvis eller total fjerning av klitoris og indre kjønnslepper, med eller uten fjerning av ytre kjønnslepper (excision). a) fjerning av indre kjønnslepper b) hel eller delvis fjerning av klitoris og indre kjønnslepper c) hel eller delvis fjerning av klitoris, indre og ytre kjønnslepper Type III Innsnevring av den vaginale åpningen med dannelse av segl, ved å kutte og apposisjonere indre og/eller ytre kjønnslepper, med eller uten fjerning av klitoris (infibulation). a) Fjerning og sammenvoksing av indre kjønnslepper b) Fjerning og sammenvoksing av ytre kjønnslepper Type IV Uklassifisert: Alle andre skadelige ingrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel, prikking, gjennomhulling, skjàring, skraping eller brenning. Type IV Unclassified: Includes pricking, piercing or incising of the clitoris and/or labia; stretching of the clitoris and/or labia; cauterization by burning of the clitoris and surrounding tissue; scraping of tissue surrounding the vaginal orifice (angurya cuts) or cutting of the vagina (gishiri cuts); introduction of corrosive substances or herbs into the vagina to cause bleeding or for the purposes of tightening or narrowing it; and any other procedure that falls under the definition of female genital mutilation given above. 08_XXX_MM7

8 Studier 2007-2008 Fødselskomplikasjoner (2002-2006)
Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Senegal, Sudan Decision-making (2005-8) Gambia og Senegal Community interventions (2007-9) Burkina Faso and Sudan Forestillinger om kvinners seksualitet (2007-8) Egypt og 2xSenegal Anslag på totale antall jenter og kvinner med FGM ( ) 28 afrikanske land, Anslag av prevalens av FGM (2007-8) Gjennomgang og sammenligning av flere studier og tall. økonomiske kostnader pga FGM relaterte fødselskomplikasjoner (2008) 08_XXX_MM8

9 Noen nye funn Fødselskomplikasjoner Bergening av antall jenter med FGM
Kvinner med infibulasjon hadde 30% økt risiko for keisersnitt, og 70% høyere risiko for postpartum haemorrhage. Episiotomi-frekvensen var 88% blant førstegangsfødende med FGM, mot 41% hos de uten. Også ved flergangsfødsler var det stor forskjell. 66% økt behov for "infant resurection" Høyere risiko for dødfødsel. Alle risiko økte med økende omfang av FGM. Bergening av antall jenter med FGM Total anslag av jenter og voksne med FGM basert på oppdaterte og nye tall. Viktig både for å vite omfang, og for å styre innsats. Omfang og antall kan variere: Nigeria 19% FGM, = 9. millioner kvinner. Mauritania er 71% = kvinner. Kostnadsberegning av ekstra fødselskomplikasjoner pga FGM Ekstra utgifter til fødselsomsorg pga komplikasjoner forårsaket av FGM= 3.7 million $ per år i de 6 landene, noe som utgjør fra 0.1 til 1% av myndighetenes utgifter til helse for kvinner I reproduktiv alder. Det er beregnet at 130,000 fremtidige livs- år er tapt for den nåvernede befolkning på 15 å r, knyttet til økt risiko for blødning ved fødsler. Objective : Investigate the effects of different types of FGM on maternal and neonatal outcomes during and immediately after delivery. Time: November 2001 to March Included 28,393 women. Place: 28 maternity units and obstetric departments in 6 countries: Burkina Faso, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Sudan Results: Increased risk having cesarean section Increased risk of having post partum hemorrhage, Risk of perineal tear increased Increased risk of perinatal death Maternal mortality no sufficient data Most surprising: Risk also increased in Type I and II, and increased risk of still-birth in all types. 08_XXX_MM9

10 Hvem avgjør Avgjøres av storfamilien.
Eldre kvinner har mest innflytelse (bestemødre og fars søstre). Mødrene opplevde liten innflytelse (70%). FGM ble sett pä som en "kvinne-greie". Menn (fedre) deltok I diskusjoner og avgjørelsen I 18-36% av sakene. Og de betaler. økende debatt rundt saken, førte til mer involvering av menn. Far/Tar med datter til lege for "vurdering av behov for FGM" (Egypt) 08_XXX_MM10

11 Hvorfor? FOR Sosialt press Helse og kropp Ormer og klöe I klitoris
Seksualitet Redusere seksualdrift – redusere risk for umoralsk og overdreven sex-lyst MOT Helserisiko Tar til seg info med motstand Frykt for HIV smitte Personlig erfaring Seksualitet Bekymring for redusert nytelse (for mannen, pga kvinnen) 08_XXX_MM11

12 Teoretisk modell for bestemmelse
Five categories of readiness for change, including a combination of personal conviction, social pressure, decision-making power and external framework. Praktiserer villig Ambivalent praktiserende Praktiserer motvilling Kan og vil slutte Slutter uvillig Non-contemplation (Supporters): These are individuals who are supporters of the continuation of FGC. Because of the high visibility of campaigns to end FGC, those who support the practice do so not because they are unaware of alternatives or efforts to change the practice. Instead, they have been exposed to, but were unpersuaded by, arguments for ending the practice. Contemplation: This stage describes individuals who are practitioners of FGC, but are experiencing ambivalence, and questioning aspects of the practice. Reluctant practitioner: This category does not fit with typical stages in models for individually based behaviors, but instead reflects the fact that the decision is often not solely in the hand of an individual. An individual’s opinion can be over-ruled by the other decision-makers. Additionally, people may be in favor of abandoning the practice, but be reluctant to do so because of factors such as peer and/or family pressure. Consequently there can be people who oppose the continuation of the practice but continue it anyway. Willing abandoner of FGC: This describes individuals who are motivated to end the practice of FGC, and are able to act upon their intention. Reluctant abandoner of FGC: People may abandon the practice of FGC even if they personally favor the continuation of the practice if other decision-makers or other social pressures force them to stop the practice. Cases of people who reluctantly abandon the practice include those in Senegal who still strongly value the practice and wish for its continuation, but abandon the practice because of fear of prosecution for breaking the law. 08_XXX_MM12

13 Andre nye funn og tankekors
I Egypt ønsket 70% av menn å omskjære egen datter, uansett utdanningsnivå Utdanning har effekt, men ikke i seg selv Infibulasjon mer vanlig i Vest-Afrika enn DHS antyder Omskjærerenes rolle omfatter hele klanen/kasten Omskjærer for å dempe lysten, erotika for å stimulere Egypt; 3 generasjoner antyder at alder for FGM har økt – motsatt av DHS data. Urbanisering, utdanning og økt valg av partner førte I Egypt til økt bruk av tradisjonell jomfrutest. Religion tillegges lite vekt av folk, men stor vekt i motstandarbeid. Inneforstått at besteforeldre ordner FGM pga mors ubehag. Menns ansvar å "levere inntakte kropper" (jomfruer) til brudgom 08_XXX_MM13

14 Nye studier Policy Forskning Retningslinjer
Obstetriske fistler Psykologiske konsekvenser Konsekvenser av lover Umiddelbare komplikasjoner og komplikasjoner hos barn Policy -oppfølging av resolusjonen Retningslinjer Interaktiv treningsverktøy for helsepersonell Bekjempelse av medikalisering 08_XXX_MM14

15 08_XXX_MM15

16 Prevalens og faktiske tall
% Tanzania 14.6 Nigeria 19.0 Mauritania 71.3 Ethiopia 74.3 B- Faso 76.3 Eritrea 88.7 Sudan 90.0 Egypt 95.8 N Mauritania 535,164 Eritrea 1,107,110 Tanzania 1,671,815 B-Faso 2,671,815 Sudan 5,000,186 Nigeria 9,238,126 Ethiopia 15,550,520 Egypt 24,884,841 08_XXX_MM16


Laste ned ppt "Verdens helseorganisasjons arbeid med kjønnslemlestelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google