Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""— Utskrift av presentasjonen:

2

3 HANDLINGSPLAN Perioden

4 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

5 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

6 Vedtekter Korets vedtekter blir vedtatt og evt endret på årsmøte en gang pr år. Styret og medlemmene må i alt sitt virke arbeide for koret i henhold til vedtektene

7 Dette mål søkes nådd gjennom:
Text Dette mål søkes nådd gjennom: God administrativ ledelse Kort - og langsiktig planlegging God økonomisk styring Skolering av sangere og dirigent(er) Konserter PR-virksomhet Kontakt med Norges Korforbund Hordaland Kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten

8 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap
Det musikkfaglige

9 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

10 Organisasjonen Styret 2013 Formann: Lars Skeide til 2014
Nestformann: Harry Odland til 2014 Kasserer: Dag Anders Folkedal 2015 Sekretær: Per Skaala Jellestad til 2015 Styremedlem: Morten Eltvik til 2014

11 Organisasjonen Rekrutteringskomiteen skal aktivt jobbe for å verve nye medlemmer. Foreslå tiltak som kan få nye sangere til å forsøke vårt kor. Rekrutteringskomite 2013 Svein Ove Bach – leder Sverre Helleland Arve Asbjørnsen

12 Organisasjonen Musikkutvalget skal sammen med dirigent velge ut korets musikalske program. Det viktigste er langsiktig planlegging for hvilket program koret skal jobbe med de neste årene. Musikkutvalg : Audun Sjøstrand – Leder Arve Asbjørnsen Odd Øvrebotten – 2014 Jon Arne Vatsaas

13 Organisasjonen Arrangementskomiteen skal hjelpe styret ved korets tilstelninger, stå for det praktiske arbeidet. De har også ansvar for vinlotteriet på korets øvinger. Arrangementskomite 2013 Arthur Marøy Leder Kjell Oskar Amundsen Gisle Vabø Magnus Spilde

14 Organisasjonen Stemmelederen har en viktig posisjon i koret
Organisasjonen Stemmelederen har en viktig posisjon i koret. Han må ha kontroll på sin gruppe når det gjelder fravær. Han må følge opp at nye medlemmer får den hjelp de trenger og eventuelt tildele fadder. Stemmeledere 2012 1. tenor : Nils Petter Morvik 2. tenor : Sverre Helleland – 2014 1 bass : Odd Øvrebotten – 2015 2. bass : Øyvind Rygg – 2014

15 Organisasjonen Noter: Eilif Andersen VO: Per Skaala Jellestad
Uniformer/utstyr: Alf Moss WEB-ansvarlig: Morten Eltvik Facebook-ansvarlig: Arve Asbjørnsen Lydfiler: Per Skaala Jellestad YouTube ???

16 Organisasjonen Valgkomite 2013 Rune Hellesund 2011 – 2014 Leder
Harald Ulvøy – 2015 Svein Ove Bach Revisorer 2013 Inge Helgesen Eilif Andersen

17 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

18 Økonomi §2 c: “God økonomisk kontroll” Dette søkes sikret gjennom
Konserter Kontingent Tilskuddsordninger Sponsorer Vinlotteri Opptredener med honorar

19 Økonomi Medlemmenes eget billettsalg er svært viktig.
Vi har et meget godt produkt å selge, så vi kan trygt gå ut å anbefale våre konserter.

20 Økonomi Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing. Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc.

21 Økonomi Vi bør bli bedre og mer proff på profane oppdrag. Vi må finne ny musikk som kan brukes til dette. Oppdrag og rekruttering avhenger av at vi kan vise oss fra en like god side her som i mer seriøse arrangementer.

22 Markedsføring Vi må bli bedre kjent.
Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. 17.mai, torgdag, nattåpent, fødselsdager, firmafester, kjøpesentre etc Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere. Vi kan tilby oss å være ”kirkekor” ved større tilstellinger.

23 Markedsføring På hver konsert skal konferansier invitere inn nye medlemmer og være konkret ved å oppfordre til å ta kontakt rett etter konsert ved døren Lage ”skryte/verveside” i konsertprogrammene våre. Bruke websiden aktivt Vi er med på facebook. Alle må prøve å få sine venner til å bli venn av BM. Dette gir oss en enkel mulighet til markedsføring.

24 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

25 Det sosiale miljø… Informere godt, enten via epost eller sms.
Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere må kjenne stemningen i gruppen, og holde styret informert. Bergen Mannskor skal ha et godt omdømme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Fadderordning

26 Fadderordning Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) som utnevnes av styret. Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Stemmeleder har også ansvar for at de nye i sin gruppe blir tatt vel imot, og at de får den hjelp som behøves. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og styret i fadderperioden.

27 Det sosiale miljø… Festlige lag…. Årsfest 1. lørdag i november
Fest / blåtur høst/vinter Sesongavslutnings-sammenkomst. Vi samles etter opptredener til hygge, sang og moro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

28 Det sosiale miljø… Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie: Hovedregel: Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.

29 Hva er dine plikter i koret?
Øv hjemme. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Møt frem, presis, alltid! Fravær skal meldes til stemmeleder. Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 6 øvinger) Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Vær positiv til tillitsverv

30 Hva er dine plikter i koret?
Medvirke til god disiplin på øvingene. Bidra positivt til et godt miljø i koret Betal kontingent til rett tid (seinest 30/3). Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

31 Hva er dine plikter i koret?
Fravær øker tiden for innlæring av nye sanger. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær koster koret penger

32 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt Musikkfaglig

33 Musikkfaglig ledelse Dirigent Belinda Lerøy (permisjon til aug 2014)
Engasjert fra års avtale Nåværende avtale går fra høsten 2012 til og med vårsemester 2015. Avtalen kan sies opp av begge parten med 3 mnd varsel.

34 Musikkfaglig ledelse Vikardirigent Bjørn Lien.
Bjørn er engasjert frem til sommeren 2014

35 Musikkfaglig ledelse Visedirigent: Gisle Vabø
Faglig utvikling : Hjelpedirigentkurs NKH Økonomisk kompensasjon : Gisle har ikke villet ha noe for jobben. Repetitør / instruktør (etter behov)

36 Musikkfaglig Musikkutvalget er ansvarlig for:
Sangene for den enkelte konsert skal sendes ut til medlemmene så snart sangene er bestemt, det samme gjelder korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes: Dirigent og musikkutvalg/styre setter opp planer for sesongen hvert år i august for neste vår og høst. Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år, hvilke store prosjekter skal vi begynne på.

37 Musikkfaglig Heving av kvalitet
Stemmeprøve: Utføres ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. Lydfiler blir lagt ut på hjemmesiden. Det er viktig at medlemmene bruker dette hjelpemiddelet aktivt for å forkorte innlæringstiden. Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper, helt ned til en pr stemme. Dirigenten flytter på sangere mellom stemmegrupper etter behov og ønsker.

38 Musikkfaglig Rekruttering
Strategi Ideell størrelse: 50 sangere Ideell alder nye sangere: år Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) Rekrutteringskomite 3 pers.

39 Musikkfaglig Seminar: Minst 1 seminar hvert semester (møteplikt).
Sangpedagog: Styret i samråd med dirigent avgjør bruken av sangpedagog.

40 Hvordan rekruttere Vi må være ute og synge med topp kvalitet. Kjøpesentrene er viktige møteplasser. Vi må være der! Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Et kor som fornyer seg. Nytt repertoar med moderne sanger(?) Et kor å satse på for fremtiden. Revitalisere og bruke aktivt vervebrosjyre, innhold i den står også i alle konsertprogrammer Planlegge utenlandsturer i god tid. Dette kan lokke nye medlemmer

41 Hvordan rekruttere….. På konserter: Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmilen: På hver konsert skal konferansier invitere inn nye medlemmer (for å komme å høre på) og være konkret ved å oppfordre til å ta kontakt rett etter konsert. Tips: Julekonserter er viktig for vårsemesteret Arbeide med media – spesielt Facebook, Hjemmesiden YouTube, Åsane Tidende, Bergens Tidende,

42 LANGTIDSPLAN Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

43 2014 vår Nyttårskonsert 12/1 Seminarhelg 7/2 – 8/2
Haakonshallen 200 årsjubileet m/opptak for YouTube 6/4 Sangerstevne Stord 31/5 – 31/5 Sommeravslutning/hageparty 00/0

44 2014 høst Første øving 18/8 Seminar oppstart 23 – 24/8
Kulturfest Åsane 19/10 Årsfest /11 Seminar juleprogram 08/11 – 09/11 Domkirken /12 Julenattskonsert 23/12 Betanien, Midtbygda, Sethøyen X/12 (varierer)

45 2015 Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.

46 2015 Syng for oss? Kortur utenlands - hvor?
Ny CD/selge DVD Håkonshallen? Ny dirigentavtale

47 2016 Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.


Laste ned ppt ""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google