Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EFTA-Colombia Frihandelsavtale Frihet for hvem? Helene Bank Bergen 30.4.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EFTA-Colombia Frihandelsavtale Frihet for hvem? Helene Bank Bergen 30.4.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 EFTA-Colombia Frihandelsavtale Frihet for hvem? Helene Bank Bergen 30.4.2010

2 I dag for 39 år siden vedtok regjeringen å opprette Statoil  som et ledd i en strategi for å sikre mest mulig av grunnrenta for å bygge land og velferd  Ledd i en industrialiseringsprosess med omfattende krav til utenlandske aktører  Sysselsettingsstrategi  Baserte seg på kunnskap og erfaringer fra vannkraft konsesjonene og hjemfallsretten Slikt bør vel være lov under EFTA - Colombia avtalen ?

3 Tre hovedfokus  Uribe regimets legitimitet  Demokratisk underskudd  Der innhold i avtalen forsterker problemene – Produksjon og bearbeiding – råvarefella – Velferd – Kampen om ressursene – Djevelen i detaljene - fotnotene

4 Uribe regimets legitimitet  Farligste land å være organisert i  Land med neststørste antall internt fordrevne  Kritiske ytringer og demo-er er livsfarlige  USA har ikke undertegnet pga MR-bruddene

5 Demokratisk underskudd  Hemmelige forhandlinger- fram til undertegning ( Går lenger enn WTO på kontroversielle områder)  Ingen konsekvensutredning (velferd, miljø, sysselsetting)  Politisk ledelse stadig overrasket over innhold  Ingen høringsprosess i EFTA eller Colombia (”dette er bra for utvikling” hevdes ikke lenger)  Ingen vil forsvare avtalen – hemmelig hvilke næringer som har lobbet for avtalen  Skal ikke ratifiseres av parlamentet i Colombia  Reduserer politisk handlingsrom for folket Felleskrav fra bred sammenslutning av organisasjoner i Norge er konsekvensutredning og høring – der også Colombianske organisasjoner skal få si sitt

6 Der avtalen forsterker problemene  Produksjon og bearbeiding – råvarefella  Handelsprinsippene – Komparative fortrinn – (den globale arbeidsdeling, alle aktiviteter er like) – Likebehandling – ( Most favoured nation+National treatment) – Minst mulig handelshindrende politikk – Ikke stille betingelser til produksjon utenfor egen jurisdiksjon  Legger til grunn full sysselsetting og fri flyt Men er det tilfellet – og er det likegyldig hva vi produserer?

7 Slik blir dei rike rikare: Slik forblir dei fattige fattige: Stor investering kapital Dyr forsking Ny kunnskap/ teknologi Høgt lønnsnivå og høg avkasting Stordrifts fordeler Ny næring Høg produktivitetsvekst og avgrensa konkurranse Lite investerings kapital Lågt lønnsnivå og låg avkasting Avtakande avkasting Lite forsking Overtar ”brukt” kunnskap/ teknologi Gamaldags næring Med flat læringskurve, lite produktivitetsvekst og full konkurranse

8 Primitivisering av økonomien  Kutt i toll kutter industriarbeidsplasser (72000 arb.plasser forsvant under liberalisering 1990-2005) -> Maquilaindustri, uformell sektor og jordbruk  Alternativ blir megaprosjekt – ressursintensive uten bearbeiding -> reduserte lønns og arbeidsbetingelser, forflytninger av urfolk og småbønder (øker internt fordrevne), og avskoging  Krav om investeringsbeskyttelse reduserer/fjerner mulighet for å føre en industrialiserings- og sysselsettingspolitikk som bl.a. Norge har brukt Fører Colombia dypere inn i råvareavhengighet, reduserer sysselsetting og arbeidsbetingelser, øker antall internt fordrevne og sette regnskogen under press

9 Velferd  Kutt i toll reduserer statsinntekter dramatisk -> mindre til velferdstjenster  Liberalisering av offentlige tjenester – privatisering -> fordel for flernasjonale konsern som Veolia med mer.  Konkurranse om offentlige innkjøp – hindrer bruk av egne produsenter og tjenesteleverandører  Patentkrav reduserer tilgang til medisiner ( TRIPS+) Selv om Uribe-regjeringen bruker mest på militær nå, vil avtalen også binde framtidige regjeringer

10 Kampen om ressursene  Fjerne alle begresninger på eksport – > fare for at jord og vann brukes til agrodrivstoff og at havet tømmes  Patenregler – patent på liv undergraver regionale avtaler for å sikre bondens og lokalsamfunnenes rettigheter ( tross noen lyspunkt i forhold til de verste)  Investeringsregler – beskytter investorer mot nye tiltak som kan hindre framtidig profitt -> kan hindre skjerpete arbeids-, miljø-, og skattekrav Kan hindre politikk som er avgjørende for ressursrike land – for å matsikkerhet, å unngå land- og vanngrabbing, råvarefella og evige koloniale produksjonsstrukturer

11 Djevelen i detaljene - fotnotene Generelle unntak:  Ingen av partene er forhindret i å gjennomføre ” nødvendige tiltak for å beskytte moralen og for å oppretthold lov og orden” Fotnote 9  ”…kan bare iverksettes når det er genuin og tilstrekkelig trussel mot en av samfunnets grunnleggende interesser” Fotnote 11  Colombia forbeholder seg retten til å iverksett tiltak for å sikre offentlig orden i tråd med Art. 100 i Grunnloven av 1991. … Colombia skal skriftlig orientere felleskomiteen for handelsavtalen,

12 Sikre offentlig moral og hvilken samfunnsinteresse?  70 000 drept, 15-30000 forsvunnet – hovedandel politisk motivert  2670 fagorganiserte drept siden 1986, 41 mens handelsavtalen er framforhandlet  De to sveitsiske selskap Nestlé og Glencor er beskyldt for å ha bestilt og finansiert drap på fagforeningslederen fra SINTRAINAL  Glencor: ”A global participant in the global flow of natural resources”  Urfolksdemo da Handelskampanjens folk gjorde sine undersøkelser høst 2008 førte til drap og forsvinninger under unntakstilstand – Skal Norges folkevalgte ratifisere en avtale som aksepterer slike ”unntaks”tilstander ?


Laste ned ppt "EFTA-Colombia Frihandelsavtale Frihet for hvem? Helene Bank Bergen 30.4.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google