Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De hyppigst anvendte relationer Type-relation (kan være – er en ) Kobler et OVERBEGREB med dets UNDERBEGREBER Eksempel: celle kan være standardcelle, flerpersonscelle,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De hyppigst anvendte relationer Type-relation (kan være – er en ) Kobler et OVERBEGREB med dets UNDERBEGREBER Eksempel: celle kan være standardcelle, flerpersonscelle,"— Utskrift av presentasjonen:

1 De hyppigst anvendte relationer Type-relation (kan være – er en ) Kobler et OVERBEGREB med dets UNDERBEGREBER Eksempel: celle kan være standardcelle, flerpersonscelle, sikringscelle Eksempel: kontraktafdeling er en særafdeling Type-relation Bestandels-relation (består af – er en del af) Kobler en HELHED med dens funktionelt forskellige BESTANDDELE Eksempel: håndjern består af låsering, lænke, nøgle Eksempel: institution, tjenestested er en del af Kriminalforsorgen Opdelings-relation (opdeles i – er en opdeling af) Kobler en HELHED med dens funktionelt ens potentielle OPDELINGER Eksempel: brød opdeles i skiver Eksempel: minutter er en opdeling af time ? Materiale-relation (lavet af – er materialekomponent af ) Kobler en HELHED med dens MATERIALEKOMPONENTER Eksempel: pistol er lavet af stål, gummi Eksempel: polyester er materialekomponent af uniform Mængde-element-relation (omfatter – omfattes af) Kobler en HELHED med dens ELEMENTER Eksempel: rockerbande omfatter rockere Eksempel: familiemedlem omfattes af familie Del-helheds- relationer Fase-relation (efterfølger – går forud for) Kobler FASERNE i en proces mht. tid, rang eller placering Eksempel: §808-undersøgelse → anholdelse → varetægt → anmeldelse til afsoning → afsoning → tilsyn → afslutning Eksempel: høring ← beslutning Udviklings-relation (udvikles til – udvikles fra) Kobler UDVIKLINGSSTADIER mht. ændring (over tid) Eksempel: barn → ung → voksen Eksempel: slutprodukt ← prototype Temporal- relationer

2 De associative relationer Aktivitets-statisk-lokationsrelation (foregår på/i – er sted for) Kobler en AKTIVITET til et statisk UDFØRELSESSTED Eksempel: behandling foregår på behandlingsafdeling Eksempel: mødelokale er sted for møde Aktivitets-kilde-relation (sker fra - er kildested for) Kobler en AKTIVITET til dens statiske KILDESTED Eksempel: udslusning sker fra pension Eksempel: narkomiljø er kildested for kriminalitet Aktivitets-mål-relation (sigter mod – er målsted for) Kobler en AKTIVITET til dets dynamiske MÅLSTED Eksempel: missilaffyring sigter mod ubåd Eksempel: bogbussen er målsted for bogudlåning Aktivitets-agent-relation (udføres af - udfører) Kobler en AKTIVITET til dens AKTØR Eksempel: domsafsigelse udføres af dommer Eksempel: personaleafdeling udfører personaleadministration Aktivitets-modtager-relation (ydes til - modtager) Kobler en AKTIVITET til en MODTAGER Eksempel: domsafsigelse ydes til arrestant Eksempel: It-bruger modtager support Aktivitets-instrument-relation (udføres vha. – anvendes ved) Kobler en AKTIVITET til et VÆRKTØJ Eksempel: stofmisbrugsbehandling udføres vha. metadon Eksempel: visitationsdatabase anvendes ved anmeldelse Aktivitets-resultat-relation (resulterer i – er resultat af) Kobler en AKTIVITET til dens RESULTAT Eksempel: domsafsigelse resulterer i dom Eksempel: straf er resultat af kriminalitet Agent-modtager-relation (indvirker på – påvirkes af) Kobler en AKTØR til en MODTAGER Eksempel: dommer indvirker på arrestant Eksempel: Kriminalforsorgen påvirkes af Retsudvalget Agent-instrument-relation (anvender – anvendes af) Kobler en AKTØR til et VÆRKTØJ Eksempel: fængselsbetjent anvender håndjern Eksempel: borgerrettigheder anvendes af person Agent-resultat-relation (forårsager – forårsages af) Kobler en AKTØR til et RESULTAT Eksempel: sagsbehandler forårsager handleplan Eksempel: straffuldbyrdelse forårsages af Kriminalforsorgen Modtager-instrument-relation (udsættes for – anvendes på) Kobler en MODTAGER til er VÆRKTØJ Eksempel: strafafsoner udsættes for fodlænke Eksempel: straf anvendes på strafafsoner Modtager-resultat-relation (ændrer status til - fra) Kobler en MODTAGER til et RESULTAT Eksempel: arrestant ændrer status til domfældt Eksempel: vinder ændrer status fra spiller ? Instrument-resultat-relation (frembringer – frembringes af) Kobler et VÆRKTØJ til et RESULTAT Eksempel: kaffemaskine frembringer kaffe Eksempel: stoffrihed frembringes af behandling Kilde-målrelation (overfører noget/nogen til - fra) Kobler et UDGANGSPUNKT til en DESTINATION Eksempel: fra fængsel overføres en klient til pension Eksempel: til Kriminalforsorgen overføres en sag fra politiet Entitets-måleenheds-relation (måles i - er måleenhed for) Kobler et ENTITET med en tilhørende MÅLEENHED Eksempel: alkoholkoncentration måles i promille Eksempel: kroner er måleenhed for bødestraf Entitets-egenskabs-relation (kendestegnes ved - kendetegner) Kobler en ENTITET med beskrivende EGENSKABER Eksempel: person kendetegnes ved køn, statsborgerskab, cpr-nr Eksempel: journalnummer kendetegner sag Aktivitet Rolle Entitet Relationsnavn (Verbum) Entitets-statisk-lokationsrelation (befinder sig i – er opholdssted for) Kobler en ENTITET til et OPHOLDSSTED Eksempler: indsat befinder sig i fængsel Eksempel: ungeafdeling er opholdssted for unge indsatte Lokation


Laste ned ppt "De hyppigst anvendte relationer Type-relation (kan være – er en ) Kobler et OVERBEGREB med dets UNDERBEGREBER Eksempel: celle kan være standardcelle, flerpersonscelle,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google