Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleprogrammet VIP for nye kontaktlærere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleprogrammet VIP for nye kontaktlærere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleprogrammet VIP for nye kontaktlærere
Presentasjon av gruppen og de forskjellige avdelingene Presentasjon av de ulike tilbudene Kjetil Summing: Hvordan oppdager man Kjetil?

2 Undersøkelser viser at
Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever i VGO ønsker besøk av fagfolk. (us foretatt av HSD 2000) Unge spør ikke om hjelp (Topp-studien, FHI 2007)

3 Tall om ungdom 10 og 20% har så store psykiske plager at det går utover deres fungeringsevne 5 og 8 % har så store alvorlige psykiske plager at de trenger behandling Rapport 2006:3 Kunnskapsoppsummering om barn og unges helse, juni Folkehelseinstituttet

4 Status for psykiske lidelser i Norge Samlerapport FHI 06.10.09
Fellesnevneren for psykiske lidelser er manglende mestring 4 4

5 Psykisk helse Evne til å mestre tanker, følelser og atferd tilpasse seg endringer og håndtere motgang. (Sosial- og helsedirektoratet: Psykisk, magasin mars 2007)

6 Webredaktøren på Stord vgs
”Den gode meistringa kan vera gleda over å kopla eit elektrisk anlegg, læra ein salto i kroppsøvinga, finna sin eigen gitarsound, dreia den rette koplinga, laga ei digital løysing, løysa likninga, få skryt for særarbeidet om ein sær forfattar frå Ukraina, oppdaga lysverknaden i perspektivteikninga, få gjennomslag for eigen forretningsidé, få til møne på ein garasje eller rett og slett skriva namnet og adressa si på ei fjøl…” Webredaktøren på Stord vgs

7 VIP-programmet Veiledning og Informasjon om Psykisk helse
Forebyggende arbeid rettet mot elever i 1.trinn på vgs for å hindre utvikling av psykiske lidelser

8 Mål Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og vite hvordan de kan få kontakt med hjelpeapparatet. Elevene skal lære å oppdage signaler på psykiske problemer hos seg selv og andre, og bli bedre kjent med egne følelser. Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen kan oppdage problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt for deretter å sette i gang egnede tiltak.

9 Gjennomføring Samarbeidsmøte m kontaktlærere og helsepersonell
Arbeid i klassene m kontaktlærer 3 t Klassebesøk m helsepersonell 2 t Evalueringsmøte m lærere i VG1 og helsepersonell VIP-koordinator på skolen ansvarlig for gjennomføringen.

10 Kontaktlærers rolle i forhold til å oppdage psykiske problem hos eleven
Utgangspunkt: Du ser eleven flere dager i uken og over et lengre tidsrom. Det gjør at du ved å se den enkelte, kan oppdage tidlige tegn på psykiske problemer. Hva skal du se etter: Endringer Normalt eller unormalt? Økt fravær

11 Gjennomføring i klassen med kontaktlærer - 3 timer
Kontaktlærer er arbeidsleder klassen i temaet psykisk helse Ferdig utarbeidet lærerveiledning og elevheftet med konkrete forslag til gjennomføring

12 Elevheftet Del 1 (s 7-15) Generelt om psykisk helse
Del 2 (s15-32) Psykiske problemer og lidelser Hver elev får sitt eget hefte Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt Forberede spørsmål til klassebesøk Se s 6-7 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet

13 Lærerveiledningsheftet
Tips til bruk av elevheftet s 6, og 22-27 Forslag til gjennomføring s 7 Faktastoff og begrepsavklaringer s 8-11og 17 Lærerens rolle s 12-14 Psykososiale tiltak s 15-16 Oppgaver til bruk i timene s 22-25

14 Tips til innledning for lærer
Si at skolen deltar i et skoleprogrammet VIP som står for ”veiledning og informasjon om psykisk helse” Si at dere skal ha tre timer i klassen om temaet og få besøk av helsepersonell i to timer i etterkant Forbered spørsmål til klassebesøket Spør hvordan elevene ønsker å bruke timene

15 Forslag til gjennomføring
Oppgaver om følelser s i elevheftet Oppgaver om kriser og påkjenninger s i elevheftet Oppgaver i brosjyren ”Ungdom og psykisk helse”

16 Spørsmål til klassen Hva betyr det å ha god psykisk helse?
Hva vet dere om hvilke psykiske problemer unge sliter med? Hva vil dere vite om psykisk helse? Hva er normalt? Hva tenker dere jeg som kontaktlærer kan bidra med hvis dere har det vanskelig? Hvordan kan elever være en god venn? Hvordan skaper vi et godt klassemiljø?

17 Temaer for samtaler i klassen
Hvordan takle stress? Hvordan tåle kritikk? Hvordan sette grenser for seg selv? Hvordan utfordre seg selv? Hvordan få energi når man er sliten?

18 Tilpasning til ulike fag
Ta utgangspunkt i læreplan for felles programfag og øvrige fag Gå inn på: lærer vgo fagtimer

19 Norsk Velg en hovedperson fra litteratur du har lest, eller fra en film eller TV-serie, og skriv et essay om denne personens psykiske/mentale tilstand, gjerne om hva som ligger til grunn for denne og/eller hvilke følger denne tilstanden får for hovedpersonens liv. 2. Skriv inntil  tre dikt. Hvert av diktene skal uttrykke en psykisk tilstand. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner”.

20 Kroppsøving Hver for dere: Skriv ned minst en, maksimum seks ulike fysiske aktiviteter du trives med å utføre. Skriv ned minst en, maksimum seks ulike fysiske aktiviteter du kunne tenke deg å prøve.   I samlet klasse: 1. Lag en liste over aktivitetene folk trives med i klassen 2. Lag en liste over aktiviteter folk kunne tenke seg å prøve.

21 Media og kommunikasjon
Grupper på ca. 3 – 5: Lag en bildeserie gjerne med lydspor/musikk som skal uttrykke en psykisk tilstand. Bruk et digitalt kamera og et digitalt bildevisningsprogram på datamaskin og vis på pc-skjerm, TV eller storskjerm. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner” Oppgaven kan også løses som videoproduksjon.

22 Rosen symboliserer at det er plass for alle
Noen elever faller alltid igjennom eller utenfor. Nettet er der for å symbolisere at det burde finnes noe som fanger dem opp.

23 ..den rosa, blanke siden – dette er selvfølgelig det rektor vil vise frem.
Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i tre år uten å åpne seg. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i 3 år uten å åpne seg Vi har en god del som går stille omkring og som holder seg utenfor. Hvis man går stille rundt og ikke åpner seg, så finnes det ingen på skolen som gjør noe med det. Manger er målbevisste og jobber for å nå målene. Mange er opptatt av klær og biler, men på innsiden har de mange tanker, har de det vondt, må tenke videre. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Ungdom generelt har følelsesmessige problemer.

24 Klassebesøk fra fagpersonell
2 timer innen 2 uker etter arbeidet med kontaktlærer Helsesøster/PPT og en psykisk helsearbeider Dialogundervisning

25 Hva er normalt og unormalt?
Myter og fakta Ulike psykiske lidelser Angst, depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser Blir man frisk? Er sykdommene arvelig? Ulike behandlingstilbud

26 Hva spør elevene om? Hvordan kan man vite at en i nærmeste familie eller venner har psykiske problemer? Hvordan kan jeg selv merke at jeg har psykiske lidelse? Er det normalt å ha selvmordstanker? Min mor og stefar krangler hver dag, hva kan jeg gjøre for at det skal bli bedre? Hva kan jeg gjøre for min venninne som skader seg selv?

27 Er det normalt at verden raser sammen og aldri bli glad igjen?
Er det normalt å snakke med seg selv? Kan du gi meg en definisjon på ordet gal? Hvis en person må løpe opp og ned flere etasjer for å sjekke at døra er låst, kan man kurere personen med å sperre hovedinngangen?

28 Evaluering Alle elever som deltar i programmet evaluerer tiltaket i siste 7 minutter av de 2 oppfølgingstimene Skjemaene gjennomgås raskt på lærerværelset med de som har vært med i oppfølgingstimene Eventuelle oppfølgingstiltak gjennomføres Alle involverte fyller ut evalueringsskjema Evalueringsskjemaene oppsummeres og legges frem på et møte med de involverte.

29 Evaluering prosjektene vurdert positivt av lærere og elever
elevene har lært mer om psykisk helse og psykiske lidelser gitt ungdom informasjon om hvor de skal søke hjelp lærerne synes de får et verktøy i hverdagen bedre klassemiljø

30 Elevkommentarer Nå kan jeg snakke med læreren min og helsestasjonen
Jeg kommer til å snakke mer med mine venner Når noen betror seg, vet jeg bedre hva jeg skal gjøre Hvis jeg selv får psykiske lidelser vet jeg at det ikke er veldig unormalt og at jeg kan få hjelp Man trenger ikke å vente til siste liten før man gjør noe

31 Lykke til !


Laste ned ppt "Skoleprogrammet VIP for nye kontaktlærere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google