Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsskjemaet er viktig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsskjemaet er viktig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsskjemaet er viktig.
Arrangementskurs i Friidrett Grunnlag Kurset baserer seg på mine og andres erfaringer gjennom mange år med arrangementer av ulike slag. Her nevnes noe om opplegg for hovedmesterkapet, men det meste er rettet mot regionale stevner og barnestevner. Tidsskjemaet er viktig. Det er viktig at det er satt opp slik at det tilfredsstiller de fleste utøvernes ønsker om deltakelse. Det er viktig for å skape forutsigbarhet for gjennomføringen. Det er viktig å følge, forsinkelser gir grunnlag for irritasjon og dårlig stemning på banen.

2 Store linjer rundt planlegging og gjennomføring av stevner
Arrangementskurs i Friidrett Store linjer rundt planlegging og gjennomføring av stevner Nedsette en arrangementskomité der hvert medlem har dedikerte oppgaver. Leder av arrangementskomiteen Sponsorarbeid Markedsføring Økonomiansvarlig Stevneleder Teknisk ansvarlig Salgsansvarlig Sende stevnesøknad innen en viss frist. Hovedmesterskapet 2 ½ år i forveien Andre norske mesterskap 1 ½ år i forveien Regionale mesterskap: November året før arrangementet.

3 Arrangementskurs i Friidrett
Jobbe med å få økonomi i arrangementet. Pengesponsorer – Et omfattende arbeid som krever kontakter, tid på dagtid og kompetanse i språk og utforming av avtaler. Forut for dette må det lages presentasjonsmateriell som brukes til markedsføring. Materiellet må klart tilkjennegi hva vi kan tilby. Vareleverandører – Mat, trykk, salgsartikler, Det er ofte lettere å få bidrag i naturalia enn å få penger. Andre bidragsytere – Medhjelpere av alle kategorier. Sette opp funksjonærliste ut fra øvelsesutvalget. Behovet for folk er avhengig av hvor mange øvelser som går samtidig. Sette opp et grovt tidsskjema for å vurdere samtidige øvelser.

4 Arrangementskurs i Friidrett
Bidra til opplæring av flere dommere ved å arrangere dommerkurs. STFIK har sørgelig få Forbundsdommere og forbundsstartere. Kalle inn funksjonærer. Det er heller ingen lett oppgave. Sett av en eller flere personer til denne jobben. Alle må kontaktes via epost og ringes opp for å sikre et klart svar. Hvis vi er tidlig ute, kan ikke vedkommende svar fordi han eller hun ikke vet om det er andre ting som skal prioriteres. Hvis vi er sent ute er personen ofte opptatt. Hva som er rette tidspunkt å spørre på er vanskelig å si.

5 Medaljer til norske mesterskap sendes av NFIF.
Arrangementskurs i Friidrett Ordne med premier. Som regel er det 1/3 premiering, dvs. er det 3 deltakere i en øvelse, så deles det ut en premie. Er det 4 deltakere, så deles det ut 2 premier. Medaljer til norske mesterskap sendes av NFIF. Arrangøren må ha dialog med NFIF vedrørende antall og leveringsadresse. KM-medaljer bestilles på kretskontoret. Lage stevneprogram. Det må lages etter at påmeldinger er mottatt, men bør være ferdig noen dager før stevnet. Profilering av evt. Sponsorer er viktig her. Sørg for å få tak i sponsorenes logoer i god tid. Ha avtale med et trykkeri og reservér tid for trykking.

6 Bestille startnumre. Husk logoer for eventuelle sponsorer.
Arrangementskurs i Friidrett Bestille startnumre. Husk logoer for eventuelle sponsorer. Sette opp tidsskjema I mange stevner forventes det at alle kan delta på alt. Dette er en utfordring, fordi ingen øvelser i utgangspunktet kan gå samtidig for én klasse. Tidsskjemaet skal være så stramt at det ikke blir dødtid og unødvendig ventetid. Samtidig skal tidsskjemaet være så romslig at arrangøren ikke risikerer forsinkelser.

7 Er stevnets arrangementskontor med ansvar for: Utdeling av startnummer
Arrangementskurs i Friidrett Sekretariatet Er stevnets arrangementskontor med ansvar for: Utdeling av startnummer Innkreving av startkontingent Mottak og registrering av funksjonærer Utdeling av arrangørvester Orakeltjeneste (Det er alltid noen som har de utroligste spørsmål) Innhenting av avkryssede startlister en time før øvelsesstart Seeding av deltakere i løp Utskrift av endelige startlister til startordner pluss speaker Startlister til tekniske øvelser kan skrives ut på forhånd Ordonanstjeneste Startlister ut til øvelsene Resultatlister inn fra øvelsene Skriving av resultater i FriRes Resultalister for oppslag på resultattavler

8 En viktig inntektskilde og et trivselselement.
Arrangementskurs i Friidrett Kiosken En viktig inntektskilde og et trivselselement. Viktig å servere funksjonærer som ikke har mulighet til å komme fra pga stort arbeidspress under arrangementet. Anbefales å servere frukt, men da må den være oppskåret i biter. Hele epler og bananer appellerer ikke. Fordel oppgaver med innkjøp, kakebaking, og betjening av kiosken i god tid slik at foreldre/medhjelpere får litt tid på seg. Start vaffelsteking i god tid slik at det er et lager å tære på. Avsetningen går i bølger, og plutselig er det manko.

9 Elektronisk tidtaking blir gjennomgått av Kjell.
Arrangementskurs i Friidrett Tidtaking Elektronisk tidtaking blir gjennomgått av Kjell. Følgende funksjonærer er nødvendig: To tidtakere i tidtakerrommet til å betjene elektronisk tidtaking To måldommere. Dette er viktig både ved løp i delte baner og ved lengre løp. Husk å registrere alle som passerer mål etter at førstemann er i mål. Det gjelder de som blir tatt igjen med en runde og de som måtte forville seg over målstreken. En rundeteller i lange løp. Kan med fordel være en av måldommerne. Det er lurt å notere passeringstid for hver runde slik at en er sikker på å få med seg alle. Eks: Kappgang UM innendørs pluss historie om toalettbesøk.

10 Startordner(e), det er lurt å ha to stykker
Arrangementskurs i Friidrett Løp Funksjonærer: Startordner(e), det er lurt å ha to stykker Starter(e), det er en fordel å ha to stykker som veksler på å være starter og recallstarter Hekkeflyttere, fire ekstra personer til å flytte hekker Måldommere, klarer seg som regel med to personer Rundeteller, en av måldommerne Startordnerens arbeid er viktig for å holde tidsskjemaet. Startordneren må være pådriver for å få utøverne til å være klare for start ca 2 min før øvelsesstart. Det er ikke nødvendig å la utøverne prøvestarte 3 ganger og løpe 50 m hver gang. Etterfølgende heat kan være klart før løpsstart og innstilling av startblokkene kan starte umiddelbart etter løpsstart.

11 Første tyvstart medfører diskvalifikasjon.
Arrangementskurs i Friidrett Starten Det anbefales for alle å bruke startblokker i løp opp til og med 400m. Det er selvfølgelig frivillig for de som ikke behersker bruken av startblokker. Fra og med 600m er det stående start, enten i delte baner eller på buet linje. Tyvstart Start tidligere enn 1/100 sekund etter at startskuddet er avfyrt regnes som tyvstart. Første tyvstart medfører diskvalifikasjon. 14 år og yngre tillates én tyvstart pr utøver. Tyvstart nr. 2 for en utøver medfører diskvalifikasjon. I mangekamp tillates én tyvstart for feltet. Tyvstart nr. 2, uansett utøver, medfører diskvalifikasjon.

12 Funksjonærbehov: Ideelt 8 personer. To til å rake sand (1,2)
Arrangementskurs i Friidrett 6 5 1 3 8 4 2 Lengde/tresteg Funksjonærbehov: Ideelt 8 personer. To til å rake sand (1,2) To til å måle hoppet (3,4) En til å skrive – øvelsesleder (5) En vindmåler (6) En til å betjene resultattavle (7) En til å dømme gyldig eller ugyldig sprang (8) 3 forsøk pr. utøver i første runde Etter 3 omganger sorteres de 8 beste som får 3 forsøk til med den beste til slutt. 4 forsøk pr utøver på barnestevner. Husk tilløpsmarkører, målebånd for tilløp 7

13 Spesielle regler for barn 6-13 år: Satssone på 0,5m før satsplanken
Arrangementskurs i Friidrett Spesielle regler for barn 6-13 år: Satssone på 0,5m før satsplanken Norsk Friidrett har nettside der alle reglene kan finnes. Der satsplankens plassering ikke passer, kan arrangøren erstatte denne med en hvit strek (sportstape) i ønsket avstand fra sandgropen. Det arrangeres ikke omhopp ved delt førsteplass

14 Arrangementskurs i Friidrett
Her er ikke Friidrettens håndbok enig med satssonen i denne tabellen. Der står det 1m med planken i midten for barn 6-12 or og 0,5m for barn år.

15 Diskos/Slegge/Spyd/Kule Funksjonærbehov: Ideelt 7 personer.
Arrangementskurs i Friidrett Diskos/Slegge/Spyd/Kule Funksjonærbehov: Ideelt 7 personer. To til å hentekastredskap fra banen(1,2), en person i kule To til å måle hoppet (3,4) En til å skrive – øvelsesleder (5) En dommer for å registrere gyldig nedslag (6) En til å betjene resultattavle (7) Konkurransen kan arrangeres med 3 forsøk pr. utøver, deretter sorteres de 8 beste som får 3 forsøk til med den beste til slutt. Ofte 4 forsøk pr utøver på barnestevner.

16 Funksjonærbehov: 5 personer En til å skrive (øvelsesleder)
Arrangementskurs i Friidrett Høyde/stav (R181) Funksjonærbehov: 5 personer En til å skrive (øvelsesleder) To til å legge opp lista En dommer med flagg En til resultattavle. Det skal normalt kåres en vinner i vertikale hopp. Rekkefølge ved samme sluttresultat: Færrest riv på siste klarte høyde. Færrest riv i konkurransen Hvis det fortsatt er likt kan de dele seieren, eller det kan arrangeres omhopp. Omhopp ved likt resultat foregår ved at en går tilbake til siste klarte høyde. Hvis begge klarer denne går en opp igjen til siste ikke klarte høyde. Det hoppes ett hopp på hver høyde.

17 Formler for estimering av tidsforbruk: Antar følgende:
Arrangementskurs i Friidrett Tidsskjema Tidsskjemaet er viktig for at utøverne skal vite når de skal starte oppvarmingen sin. Formler for estimering av tidsforbruk: Antar følgende: Teknisk, Lengde og Tresteg = 1 min pr forsøk Høyde = 8 hopp pr utøver og 1 min pr hopp + 10 min på vinner Stav = 8 hopp pr utøver og 1,5 min pr hopp + 15 min på vinner Spyd, diskos og slegge kan ta litt lengre tid om man ikke er rask med å måle lengde og få kastredskapet tilbake Lengde og høyde for 11-14år kan kjøres litt raskere om man er effektiv. Se Tidsskjema fra Kjell.

18 Arrangementskurs i Friidrett


Laste ned ppt "Tidsskjemaet er viktig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google