Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid
Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen

2 Tema for dagen er… Hovedmål Hva er systemering? Nøkkelfaktorer Formål
Systemanalytikerens rolle Informasjonssystemets ulike deler Systemutvikleren som en koordinator Hvorfor systemutvikling? Hva er systemutvikling? Viktige begreper i systemutvikling Modell, metode, teknikk, verktøy Systemutvikling eller program-vareutvikling Systemutviklingsprosjekt Livssyklusmodeller Forstudiet, analysefasen, design-fasen, innføringsfasen ©Kjell Toft Hansen

3 Hovedmål Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjon Kunne bruke spesifikke systemutviklingsmodeller, metoder, teknikker og verktøy til å bygge et informasjonssystem ©Kjell Toft Hansen

4 Hva er systemering? Relativt nytt fagområde – uenighet om hvordan avgrensningen skal gjøres og om det teoretiske grunnlaget Ulike oppfatninger i forskjellige lærebøker Systemering = systemutvikling: Fagområdet omfatter alt som har med analyse, design (utforming), realisering, implementering og vedlikehold av informasjonssystemer ©Kjell Toft Hansen

5 Hva er systemering? Noen bøker avgrenser seg til å omfatte bare analyse- og designfasene Definisjon: En prosess som tar for seg utviklingen og vedlikeholdet av et informasjonssystem – målet er å forbedre informasjonssystem i en organisasjon ved å utvikle program som gjør at ansatte kan utføre sine oppgaver lettere og mer effektivt ©Kjell Toft Hansen

6 Nøkkelfaktorer Vanskeligere enn noen sinne å organisere og tilgjengeliggjøre informasjon – skape en riktig og funksjonell informasjonsflyt Evnen til å arbeide i team/gruppe Internett vil være en viktig del av et hvert menneskes arbeidsliv ©Kjell Toft Hansen

7 Formål – 1 Forstå systemutvikling som prosjekt
Hvordan arbeider vi sammen mot et felles mål: Planlegging – hva gjør vi for å nå målet vårt Prosjektstyring – blir vi ferdig som planlagt Risikoanalyse – hva er sannsynligheten for at noe kan gå galt og hvordan kan vi løse dette ©Kjell Toft Hansen

8 Formål – 2 Forstå systemutvikling som en måte for å tilfredsstille kundens krav/behov: Forstå kundekrav – Hva ønsker kunden seg? Hvilke problemer ønsker vedkommende å løse? Fra kundekrav til systemkrav – Omforme kundens krav til noe vi kan realisere i en programvare ©Kjell Toft Hansen

9 Formål – 3 Realisere et system som oppfyller kundens krav
Arkitektur – Hvordan dele opp systemet i delsystemer på en effektiv måte Designe av delsystemer – Hvordan dele opp i uavhengige moduler for å realisere delsystemets oppgaver ©Kjell Toft Hansen

10 Systemanalytikerens rolle
En meget sentral person i systemutviklings-prosessen Må ha forståelse for en organisasjons mål, struktur og prosesser Må ha kunnskap om å utnytte informasjons-teknologi slik at det gir fordeler i virksomheten ©Kjell Toft Hansen

11 Informasjonssystemets ulike deler
Brukerprogram Maskinvare (eng. hardware) og systemprogram Dokumentasjon og opplæringsmateriell Driftspersonell, nettverk, programvarevedlikehold osv. Sikkerhetsrutiner Brukerne ©Kjell Toft Hansen

12 Systemutvikleren som en koordinator
©Kjell Toft Hansen

13 Hvorfor systemutvikling?
Utvikle informasjonssystem uten bruk av en systemutviklingsstrategi MAGI PROBLEM PROGRAMMERING TEST ©Kjell Toft Hansen

14 Hvorfor systemutvikling?
Egnet redskap for å beskrive og utvikle komplekse informasjonssystem Vi kan ikke håndtere alle kravene til systemet samtidig, derfor: Vi må håndtere kompleksitet på en organisert måte ©Kjell Toft Hansen

15 Hvorfor systemutvikling?
Gir bedre dokumentasjon enn observasjon Gir felles språkbruk og referanseramme Letter kommunikasjon mellom mennesker Gjenbruk ©Kjell Toft Hansen

16 Hvorfor systemutvikling?
Bedrer kontrollmulighetene Tidsbruk Kostnader Øker effektiviteten ©Kjell Toft Hansen

17 Hva er systemutvikling?
Systemutvikling er teamarbeid!!!!!! ©Kjell Toft Hansen

18 Viktige begreper i systemutvikling
Modell Overordnet oversikt over utviklingsarbeidet Metode En trinn for trinn beskrivelse av en fremgangsmåte for å løse et bestemt problem Teknikk Oppskrift på hvordan en lager en detaljert beskrivelse Verktøy Fysisk hjelpemiddel for å lage en beskrivelse ©Kjell Toft Hansen

19 Viktige begreper i systemutvikling
Verktøy Teknikk Metode Modell ©Kjell Toft Hansen

20 Modell En overordnet framgangsmåtebeskrivelse/ rammeverk for systemutvikling Fossefallsmodellen Prototyping (eksperimentell systemutvikling) Evolusjonær systemutvikling eXtrem programmering ©Kjell Toft Hansen

21 Metode En detaljert framgangsmåte trinn for trinn for å nå et bestemt mål Et fullstendig sett av midler – en generell oppskrift SA – strukturert analyse OOA – objektorientert analyse ©Kjell Toft Hansen

22 Teknikk En måte å gjøre tingene på innenfor metoden
Enkeltelement – for eksempel en beskrivelsesteknikk UML – Unified Modeling Language Use Case – modell ©Kjell Toft Hansen

23 Verktøy Hjelpemiddel for å utføre arbeidet som er beskrevet i en teknikk eller metode Jbuilder, MS Visio, Modellator, MS Project ©Kjell Toft Hansen

24 Systemutvikling eller programvareutvikling
Omgivelsene (Miljøet) Virksomhet Informasjonsystem Programvaresystem ©Kjell Toft Hansen

25 Systemutviklingsprosjekt
Forankring Brukerkontakt Unngå motstand ved levering Lever et riktig system Systemet skal være et positivt bidrag til arbeids-oppgavene Oppfyll lovverket ©Kjell Toft Hansen

26 Livssyklusmodeller Forstudium Innføring Analyse Design og
programmering ©Kjell Toft Hansen

27 Forstudiefasen Mål Rammer Kost/nytte Alternativ analyse Risikoanalyse
Planlegging Anbefaling om videreføring ©Kjell Toft Hansen

28 Analysefasen En logisk beskrivelse av den løsningen som skal realiseres i neste fase: Behovs- og problembeskrivelse Krav til løsning Vurdere alternative løsninger Estimere kostnader for realisering Tids- og ressursplan for realisering ©Kjell Toft Hansen

29 Designfasen Systemarkitektur Databasedesign
Ferdige testede og dokumenterte program-moduler Bruker- og driftsdokumentasjon ©Kjell Toft Hansen

30 Innføringsfasen Samsvar mellom organisasjon, arbeidsrutiner og system
Brukerne kan bruke systemet Brukerne stoler på systemet Ansvarsforhold i forhold til drift, forvaltning og brukerstøtte ©Kjell Toft Hansen


Laste ned ppt "Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google