Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet og kreft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet og kreft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet og kreft
Ida Bukholm

2 ”Warburg postulated 80 years ago
that the origin of cancer depended not on genetic changes but rather on a shift in how energy was produced ….”

3 Brystkreft Høy forekomst av brystkreft i vestlige land
60% er hormon avhengige Etter menopause er fettvev som er hoved kilden til østrogener. Mengde østrogener i blodet har lineær sammenheng med fedme Høy vekt før menopause viktigste faktor for prognose

4 Linken mellom overvekt og kreft

5 Satdium inndeling TNM- aller viktigste prognostiske faktor

6 Fedme og brystkreft I flere studier har vektøkning i voksen alder vist seg å ha sammenheng med høy risiko for brystkreft Studie har vist at vekt økning mellom 20 og 50 år var den viktigste faktor ift brystkreft

7 Fedme og brystkreft Fedme fører til metabolsk syndrom og insulin resistence som igjen fører til neoplasi Leptin- sentral i denne mekanismen Studier viser at høy BMI høy serum leptin høyre tumor størrelse (viktig prognostisk faktor), flere positive lymfeknuter og fjernmetastaser

8 Fedme og brystkreft Leptin er høyere hos pas med fedme enn hos med normalvekt Leptin konkurerer med antiøstrogener mye leptin dårligere effekt av antiendokrin beh In vitro studier har vist at leptin fører til antiøstrogener

9 Metabolisme og brystkreft

10 Østrogener og brystkreft

11

12 I tillegg til appetitt virker leptin på;
Proliferasjon Angiogenese Invasjon (metastaser)

13 Sammenheng mellom leptin og fedme
Leptin er høyere hos pas med fedme enn hos med normalvekt In vitro studier har vist at leptin fører til antiøstrogen resistens Leptin konkurerer med antiøstrogener mye leptin dårligere effekt av antiendokrin beh

14 mekanismen Fysisk aktivitet fører til Endrer hormoner
Endrer insulin følsomhet Endrer letinnivåer Endrer vekt Endrer inflamasjon Endrer immunsystemer Endrer vekstfaktorer

15 ]> Figure 1: The insulin-leptin-adiponectin axis and right.

16 Hjelper tiltak for å bedre prognose?
Fysisk aktive kvinner har lavere forekomst av brystkreft. 2-3 timer /uke moderat intensiv fysisk aktivitet var assosiert med 50%!!! Reduksjon i mortalitet hos brystkreft pasienter. Siste tall fra Taiwan viser at selv 15 min med moderat-intensiv fysisk aktivitet øker overlevelse Men hjelper det å økte aktiviteten hos inaktive overvektige kvinner etter diagnosen?

17 Fysisk aktivitet og brystkreft
Det er i flere studier vist at økt FA for eksempel 2-3 t/uke etter diagnosen reduserer brystkreft relatert mortalitet med opptil 50% Denne effekten har vist seg å være uavhengig av andre kjente risikofaktorer for tilbakefall

18 FA og effekt på genregulering
Reduserer sirkulerende østrogener/androgener Reduserer insulin og andre insulin relaterte faktorer Gen regulering vha DNA metylering 75 fysisk inaktive kvinner ble randomisert til enten a treningsopplegg eller vanlig kontroller Aktive gruppen gjennomføre 150min/uke gange på tredemølle på et aerobic studie. Andre gruppen skulle leve som de gjorde før operasjon 6 månders intervensjon førte til endringer i 43 gener som er viktig for overlevelse

19 Hver prikk (spot) er ett gen Rød – skrudd på Grønn – skrudd av
Oversetter til log2 ratio slik at man får et målbart og sammenliknbart kart Hierarchical clustering – grupperer prøven ut i fra deres genekspresjon Margit Riis.UiO, Kir.avd. Ahus Nov 15, 2010

20 Måles BMI og fedme hos brystkreft pasienter hos oss
Måles BMI og fedme hos brystkreft pasienter hos oss? Hva med kartlegging av aktivitetsnivå? Database på over 1200 pasienter Registrert høyde og vekt på underkant av 10% Vanskelig å regne statistikk på dette Få med BMI over 25 Klarer ikke i dette materiale å vise statistisk sammenheng mellom T-stadium og N stadium og BMI En tendens ses INGEN INFO OM FYSISKAKTIVITET

21 FA og CRC Flere studier har sett sammenheng mellom FA, BMI og forekomst av coloncancer. I en stor Australsk studie, 1825 pasienter med kurabel CRC ble fulgt Økning i FA til over 2 timer i uka 1 år etter diagnosen var assosiert med 32-36% reduksjon i mortalitet, spesielt hos Dukes C

22 Andre kreftformer Også endometriet kreft Prostatakret Lungekreft Nyrekreft Eggstokk kreft

23 Status i Norge Det registreres ikke informasjon om BMI og ernæringsstatus og FA for pasienter som skal opereres for brystkreft og colorectal kreft. Resultatene fra studier er mer og mer overbevisende ift at intervensjon ift FA of BMI har effekt Veldig kost-effektivt tiltak

24 Hvorfor gjør man ikke noe med det?
Ikke nok kunnskap? Forskjellige profesjoner som håndterer pasienten og lite kommunikasjon mellom disse? Et tiltak ift FA hos brystkreft og colorectal kreft pasienter vil ha stor gevinst Et utmerket eksempel på hvordan samhandlingens tiltak

25 Fokus på overvekt og fysiskaktivitet
Sekundær forebyggelse Primær forebyggelse Viktig med samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten

26 Situasjonen idag “In a world where 1.5 billion adults are overweight and of these, over 300 million women are obese, it is difficult to imagine the economic and societal impacts of aging and increased susceptibility to disease. The need to take action to manage obesity and prevent the emergence of a breast cancer epidemic is upon us. Furthermore and due to the commonalities between obesity and breast cancer, it is predictable that therapies which target obesity may also play an important role in treating and preventing breast cancer.” Kristy A. Brown et al juni 2012


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet og kreft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google