Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randaberg Båtforening Årsmøte 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randaberg Båtforening Årsmøte 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Randaberg Båtforening Årsmøte 2013
Randaberg Arena, Torsdag, Februar 20, KL. 19:00

3 Saksliste SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av dagsorden. Valg av møteleder. Valg av 2 referenter. Godkjenning av årsmelding. Godkjenning av regnskap Forslag fra styret- Innkomne forslag -2 forslag innlevert Valg Underskrift protokoll av 2 medlemmer. Informasjon om KNBF med Egil Olsen Informasjon om regulering av Ryggstranden med Rådmannen i Randaberg kommune Kaffe og kake

4 Årsmelding Året 2013 har vært preget av stor aktivitet i forbindelse med med mange dugnader. Totalt har det vært avholdt 11 dugnader og det har vært nedlagt over 400 timer med dugnads arbeid. Arbeidet som er er blitt gjort på dugnad- -bygging av nytt pumpehus ved slippen -opprydding av slipp område -rydde i klubbhuset (vertøy boden) -justering av uteliggere -forfallende vedlikehold I 2013 er det blitt avholdt 8 vanlige styremøter, i tillegg er det vært avholdt flere møter i forbindelse med forberedelser til dugnader. Det er også nedlagt mye arbeid med oppdatering av medlemsdatabasen noe som har medført at de fleste vil nå få regninger og all informasjon via og derved spare klubben for faktura kostnader og gjør administrasjonen lettere. Vi regner nå med at vi når 90 % av medlemmene via .’ Hjemme siden har til nå mest brukt til å legge ut vaktlistene, men styret håper på et mer aktiv bruk neste år. Oppdatert vaktlistene ligger nå fast på hjemmesiden og det anbefales at alle hjemme siden sjekkes ved gjammne mellomrom –ryggstranden.net Når det gjelder fremdrift på utskifting av flytebryggene (A,B,C og D bryggen) er det ikke blitt gjort noe 2013 utom minimum vedlikehold i henhold til årsmøte vedtaket. I 2013 er det solgt 21 båtplasser. 5 medlemmer har meldt seg ut i løpet av 2013 og har sagt opp sine båtplassene . Det er nå 2 ledige plasser i båthavnen, noe som tilsier en tilnærmet 100% utnyttelse av havnen!

5 Få utestående fakturaer hos medlemmene
Administrasjonssystemet virker bra Regnskapshjelp fått hos Rogaland Regnskap, Randaberg Mange diskusjoner om vaktbøtene Noen få medlemmer har betalingsvegring Kasserer-jobben er tidkrevende og bør kanskje kjøpes hos et byrå Godtgjørelsene bør kanskje betales med lønnsslipp

6

7

8 1-Reduksjon av medlemsavgiften
Styret foreslår ingen økning av medlems innskudd eller den totale årsavgiften. Medlemsavgiften vil bli redusert med 120 nok/år fra 1000 nok/år til 880 nok/år under forutsetning at Ryggstanden blir medlem i KNBF (Kongelige Norske Båt Forening ) og kan få momsrefusjon som dekker opp den tapte medlems avgiften. Den årlige betalingen blir da-

9 2- Ekstra kontingent øremerket til Ryfylke Friluftsråd for 2013
Rådsmøtet i SBF (Stavanger Båtforeningers Fellesråd.) henstiller til samtlige båtforeninger i SBF om å vedta et bidrag (årlig havneavgift) på kr.50,00/år/båtplass som bidrag til RF. Henstillingen er gjort på grunnlag av arbeidsutvalget i SBS innsyn i RFs driftsrapport som viser et høyt aktivitetsnivå og båtforeningenes erfaring med høyt kvalitetsnivå på havnene som RF forvalter i Ryfylke,til stor glede for brukerne/båteierne.

10 Innkomne forslag Forslag 1:  Kr ,- i avgift til de som ikke oppgir adr. eller mobiltlf. til styret i Ryggstranden. Begrunnelse:  Spare styret for arbeid, og porto Forslag 2:  Vaktordningen.  Ved gjentatt uteblivelse fra vaktordningen bør fraværs gebyret dobles for hver gang samme person uteblir. Eksempel: 1. gang.. Kr 600,-  2. gang Kr ,-  3. gang 2.400,- osv. Begrunnelse.  For å unngå at en sitter alene på vakt.  Og at ingen betaler seg bevisst ut av vaktordningen. mvh Dagfinn Lunde

11 VALG Styret i 2013: På valg Ønsker Gjenvalg Valgkomiteens Forslag
Ståle Bertelsen Formann Ja Nei Kjell Nilsen Petter Solhaug Kasserer Nei Inge Fister Havnesjef Ja Ja Morten Sanderford Sekretær Nei Ingvar Børve Arbeidsformann Ja Ja Kommun.rep Kjell Bø st Varamann Ja Ja Kjell Nilsen nd Varamann Ja Nei Trond Brueland

12 Bryggesjefer: Brygge A: Ingvar Børve Brygge B: Kjell Nilsen Brygge C: Sigurd Hodne Brygge D: Harald Ellingsen Brygge E: Jonny Jonassen Brygge F: Dagfinn Lund /Trond Brueland Brygge G: Øyvind M. Sunde Revisor: Harald Husa. Valgkomiteen: Havnesjef, Arnstein Bjørnøy, H. Husa Ut av valgkomiteen Inn i valgkomiteen Kjell Nilsen

13

14 KNBF Takk for invitasjon! Alltid hyggelig å treffe båtfolk Husk! Fundamentet i KNBF er medlemmene/ medlemsforeningene. Familien KNBF teller medlemmer på landsbasis og er i vekst! Region Sør

15 KNBF Region Sør Hvem er vi?
4.900 medlemmer – nest største region med 16 % av medlemmene Derav Kollektive medlemmer 3.800 Derav Personlige medlemmer 1.100 36 medlemsforeninger 19 Besiktigelsesmenn Bøyeprosjekt 15 svaibøyer i uthavner Momskompensasjon 22 foreninger fikk i 2013 22 foreninger kontingent Båttinget arrangeres i Stavanger april Tall pr KNBF Region Sør

16 KNBF Region Sør Aust- og Vest-Agder Rogaland + noe i Hordaland
Våre geografisk område: Aust- og Vest-Agder Rogaland + noe i Hordaland KNBF Region Sør

17 KNBF Region Sør Kommuner / havnevesen Fylkeskommuner
Samarbeidspartnere: Kommuner / havnevesen Fylkeskommuner Frivillige lag og organisasjoner Friluftsråd (Ryfylke – Vest) Norske Sjø/Fender Marine Redningsselskapet Kystverket Sjøfartsdirektoratet KNBF Region Sør

18 Medlemsfordeler Norske Sjø Båtforsikring - Gunstig tilbud gjennom KNBFs egen forsikringsordning Sikkerhetsbesiktigelse av din båt og motor til gunstig medlemspris Juridisk bistand - inntil 1 time gratis hos KNBFs båtadvokat KNBF Jolleforsikring – dekker din jolle inntil 16 fot eller 25 HK med ansvar og ulykke. Båtmagasinet 2 ganger direkte i din postkasse pr. år. Verdien kr pr. år. Region Sør

19 Medlemsfordeler Hansen Protection AS - 12 % medlemsrabatt på båtkalesje. O.B. Wiik AS – 20 % medlemsrabatt på standardpresenning og 10 % på skreddersøm og opplagsutstyr KNBF Medlemsartikler selges til gunstige priser. Her er mange gavetips! Se for mer informasjon. Region Sør

20 Foreningsfordeler Momskompensasjon
KNBF hjelper deg med råd og veiledning. KNBF Havndatasystem Se mer informasjon på Norske Sjø Foreningsforsikring (Havneforsikring/ Styreansvar forsikring) Avfalls- og Beredskapsplan. (veileder/ prosedyreperm) Råd og veiledning KNBF bistår medlemsforeninger med maritim veiledning etter behov. Region Sør

21 Foreningsfordeler Juridisk bistand
Inntil 1 time gratis av vår båtadvokat KNBF Båtskole bistår medlemsforeningene med å arrangere egne kurs Nyhetsbrev til foreningen Siste nytt, forbundsinformasjon og interessante linker. Direkte til båtforeningens e-postadresse. Nyhetsmater på foreningens web Region Sør

22 KNBF Region Sør Hva kan vi bidra med? Utfordringer:
Høy maritim kompetanse i Regionstyret Godt samarbeid med KNBF sentralt Stort nettverk Utfordringer: Tid Stor geografisk region Sørlandet KNBF Region Sør

23 Takk for oppmerksomheten!
KNBF Region Sør Takk for oppmerksomheten!

24 Magne Fjell Rådmann Randaberg kommune
Ryggstranden ÅRSMØTE RYGGSTRANDEN SMÅBÅTFORENING Magne Fjell Rådmann Randaberg kommune Sammen skaper vi den grønne landsbyen

25 Planarbeidet Formålet med planarbeidet er å regulere småbåthavnen i samsvar med vedtak i budsjettbehandlingen i kommunestyret 19. desember 2013. Pkt. 14: Det startes opp en oppregulering av småbåthavnene i Ryggveien, Skiftesvik og Goavika. Leieinntektene justeres opp i tråd med økonomiplanen Rådmannen framlegger sak til kommunestyret etter oppreguleringen – hvor eierskapet til havnene skal avklares. I tillegg ønsker kommunen å realisere og videreføre elementer i eksisterende reguleringsplaner.

26

27

28

29


Laste ned ppt "Randaberg Båtforening Årsmøte 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google