Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKVO-konferanse, Stjørdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKVO-konferanse, Stjørdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKVO-konferanse, Stjørdal 05.-06.09.2005
Erfaringer med rett og plikt til norskopplæring ved Johannes Læringssenter IKVO-konferanse, Stjørdal

2 Organisasjonskart Johannes Læringssenter
Flerspråklige førskolebarn Fellestjenester Barnehage Veiledningsteam Base for flerspråklige assistenter Kontorer Kantiner IKT Voksenopplæring Flerspråklige barn Språkklasser for ungdom Grunnskoleopplæring Spesialundervisning Sansetapskonsulenter Veiledning for hørselshemmede Introduksjonsprogram Norskopplæring Samfunnskunnskap Barneskole Veiledningsteam Base for flerspråklige lærere

3 Læreplanen fra 1998 Rett til 850 eller 3000 timer norskopplæring
To løp Modulprøver Språkprøven

4 Ny læreplan Introduksjonsloven, kap 4: obligatorisk opplæring opp til 2700 timer Common European Framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment (2001) Tre spor, fire nivå, fire domener Norskprøve 1-3 50 timer samfunnskunnskap

5 Spor og nivå B2 B1 A2 A1 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Lese og skrive

6 Personkrets Rett og plikt: aldersgruppen 16-55 år
Rett: aldersgruppen år Gruppe 1: personer med asylstatus, herunder overføringsflyktninger personer med opphold på humanitært grunnlag personer med kollektiv beskyttelse og familiegjenforente med disse Gruppe 2: familiegjenforente med norske eller nordiske borgere arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS-området og personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse

7 Skoleåret 2004-2005 Forsøk med plikt og rett starter opp i august
3 kull (+1 gruppe) starter opp nybegynnerkurs i norsk i løpet av skoleåret (+200 deltakere fordelt på alle spor) Tre kull deltakere på 50-timerskurs i samfunnskunnskap (2xdag, 1xkveld)

8 Utfordringer Hvordan gi deltakerne nok informasjon ved oppstart?
Hvordan koordinere riktig plassering av deltakere og behov for gruppestørrelse? Hvordan vurdere og tilby videre behov for opplæring på riktig spor? Hvordan imøtekomme deltakernes egne synspunkter på opplæringa på en forsvarlig måte?

9 Informasjon om kursene
Deltakerne ønsker informasjon om Hvor de skal gå på kurs Når de skal gå på kurs Hvor lenge de skal gå på kurset Hvilket utbytte de har av kurset Vi trenger oversikt over Hvor mange deltakere vi kan gjøre regning med på et kurs Hvilken progresjon de forskjellige kursene har Hvor lenge deltakerne har rett, plikt og behov for å gå hos oss.

10 Løsning: en kurskatalog?
B1 1 2700 2 3

11 Behov for videre opplæring
Søknad om videre opplæring til nivå (maks timer) Tildeling på bakgrunn av anbefaling fra lærer Tildelingen er et enkeltvedtak som skal dokumenteres og kan påklages. Utfordringer: Hvordan sikre en mest mulig lik behandling av deltakerne Hvordan sikre formell dokumentasjon Hvordan redusere arbeidsmengden for lærerne Hvordan gjøre opplæringsløpet brukervennlig Hvordan planlegge videre opplæring så tidlig som mulig

12 Løsning: individuell plan fra starten
Skal inneholde mål for den obligatoriske opplæringen Endelig mål for norskopplæringen Anslått tid/tildelte timer Ev. videre planer Skrives i samarbeid med deltakeren i løpet av inntaksvurderingen Skal fungere som et verktøy for tilråding av ytterligere opplæring Krever Grundig inntaksvurdering Presis beskrivelse av kurs Oppfølging

13 Fordeling av arbeidsoppgaver
Rådgiver: Første inntakssamtale Grovsortering av grupper på spor Fagleder: Lokalisering av ressurser (klasserom, lærer, etc..) Være pådriver for arbeidet i inntaksteamet Inntaksteam (lærere+rådgiver): Løpende gjennomgang av deltakere Skrive og følge opp individuell plan i samarbeid med deltaker Lærer: Sluttføre arbeidet med individuell plan ved å signere på tilråding etter 250 timer Være førstelinje for deltakerne i forhold til å vedlikeholde individuell plan

14 VIDERE NORSKOPPLÆRING INTRODUKSJONSPROGRAM
INNTAKSVURDERING - Plassering på spor og nivå - 2 uker Det er nødvendig med en inntaksvurdering som kan bestå av en samtale der følgende kan være aktuelt å kartlegge: Utdanningsbakgrunn, yrke, arbeidserfaring, tidligere norskopplæring og kunnskap i fremmedspråk. Inntaksprosessen kan også innbære ferdighetstester som: Lesehastighet på morsmålet, skriveferdighet på morsmålet, kjennskap til og lesehastighet på det latinske alfabetet, hastighet i avskrift, ferdighetsnivå i norsk og ferdighetsnivå i fremmedspråk. Rett & Plikt-løp SLUTTER VIDERE NORSKOPPLÆRING FASE 1 FASE 2 Semester på 18 uker - (2 uker + 16 uker) INTRODUKSJONSPROGRAM 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP PÅ ET SPRÅK DELTAKEREN FORSTÅR. 3 timer per uke fordelt på 16 uker 250 TIMER NORSK timer per uke fordelt på uker FORKURS GRUNNSKOLE

15 Inntak & semesterinndeling
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

16 Timeplan for Rett & Plikt
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Norsk Samfunn 1 2 3 4 Samfunn 2 5 6 7 8

17 Timeplan for flyktninger
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Norsk Samfunn 2 3 4 Mediatek 5 Kurspakke 6 7 8


Laste ned ppt "IKVO-konferanse, Stjørdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google