Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webprogrammering (LO113A) 1 Kom i gang med PHP. Webprogrammering (LO113A) 2 Mål  Installere Apache og PHP  Konfigurasjon av Apache og PHP  Forstå samspillet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webprogrammering (LO113A) 1 Kom i gang med PHP. Webprogrammering (LO113A) 2 Mål  Installere Apache og PHP  Konfigurasjon av Apache og PHP  Forstå samspillet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Webprogrammering (LO113A) 1 Kom i gang med PHP

2 Webprogrammering (LO113A) 2 Mål  Installere Apache og PHP  Konfigurasjon av Apache og PHP  Forstå samspillet mellom Apache og PHP  Kjenne til noen av innstillingene i konfigurasjonsfilen til PHP og hvordan de påvirker PHP kode

3 Webprogrammering (LO113A) 3 PHP arkitekturen  Zend Engine –PHP-tolkeren –En virtuell maskin  PHP core –Basis funksjonalitet  SAPI –Abstraksjonslaget for webservere

4 Webprogrammering (LO113A) 4 Samspillet mellom Apache og PHP  Apache er bygget opp av moduler  Vanligst at PHP lastes og kjøres som en modul i Apache og fungerer som en “handler” mod_php Apache HTTP Server

5 Webprogrammering (LO113A) 5 Gangen i en HTTP forespørsel  Skriver inn en URL i nettleseren  Apache skriver om URL til en fil eller en “handler”  En autentiseringfase sørger for gyldig tilgang  Resultatet sendes tilbake til klienten som rendrer det hele  En MIME-type sendes med resultatet slik at klienten vet hva han skal gjøre med resultatet (f.eks: text/html, image/png )

6 Webprogrammering (LO113A) 6 Installasjon av Apache på Windows  Last ned ønsket versjon av Apache (f.eks 2.0.x) fra Webprogrammering (LO113A)http://httpd.apache.org  Start installasjonsprogrammet og sett vertsnavn til localhost når du blir spurt  Start bin/Apache.exe  Sjekk Webprogrammering (LO113A)http://localhost i nettleseren for å sjekke om installasjonen gikk bra

7 Webprogrammering (LO113A) 7 Installasjon av PHP på Windows  Last ned siste versjon av PHP fra Webprogrammering (LO113A)http://www.php.net (ZIP-fil, ikke installer)  Pakk ut til Webprogrammering (LO113A):\php  Endre php.ini-recommended til php.ini

8 Webprogrammering (LO113A) 8 Konfigurasjon av Apache (httpd.conf)  Endre DocumentRoot i conf/httpd.conf til en mappe som skal tjene som rot-katalog for denne webserveren  Vanlig å legge til index.php på DirectoryIndex  Koble PHP modulen til Apache og få den til å kjøre alle PHP-script: LoadModule php5_module “C:\php\php5apache2.dll” AddType application/x-httpd-php.php AddType application/x-httpd-php-source.phps

9 Webprogrammering (LO113A) 9 Konfigurasjon av PHP (php.ini)  display_errors = On –Feilmeldinger vises direkte i nettleseren  register_globals = Off –GET, POST, Cookie og miljøvariable blir ikke registrert direkte som PHP variable (f.eks $brukernavn ) –Skummelt å slå dette på av sikkerhetsmessige grunner –Superglobals benyttes istedet (mer om dette senere)

10 Webprogrammering (LO113A) 10 Konfigurasjon av PHP (php.ini)  error_reporting = E_ALL –Viser alle feil i tillegg til advarsler om typiske kodefeil  max_execution_time = 30 –Totalt antall sekunder et script kan kjøre  max_input_time = 60 –Totalt antall sekunder PHP kan bruke på å tolke et script  memory_limit = 8M –Maksimal grense for hvor mye minne (RAM) et script kan benytte

11 Webprogrammering (LO113A) 11 PHP vs. JavaScript  Hvert sitt bruksområde –JavaScript – kjøres i klienten (nettleseren) –PHP – kjøres på webserveren  Ofte nyttig med en kobling –JavaScript - dynamikk i brukergrensesnittet –PHP – henting eller sending av informasjon


Laste ned ppt "Webprogrammering (LO113A) 1 Kom i gang med PHP. Webprogrammering (LO113A) 2 Mål  Installere Apache og PHP  Konfigurasjon av Apache og PHP  Forstå samspillet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google