Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard.
Skiftarbeid og helse Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard. BORREGAARD er nå 120 år, og skift har vært arbeidstidsordningen for oss i alle år. Problemstillinger om skiftarbeid og helse har engasjert tillitsvalgte sterkt opp gjennom historien. Vi har i lang tid arbeidet for en felles forståelse for denne problematikk, og har kommet fram til en felles forståelse. Det er imidlertid en utfordring også å få en forståelse og oppslutning blant medlemmene.

2 Fra Prinsipprogrammet for Fellesforbundet
- Arbeidstidsordninger må ivareta folks helse. Spesielt må det fokuseres på de helsemessige konsekvenser av skift, turnus og rotasjonsordninger. Siste landsmøte fattet dette vedtaket, og jeg mener vi nå må sette fullt fokus på de helsemessige konsekvenser og få ordninger som i sterkere grad ivaretar liv og helse.

3 Helsemessige problemer Forskjellige lidelser
Det er to problemstillinger ved skiftgang Helsemessige problemer Forskjellige lidelser Sosialt – samvær venner og familie Et ”normalt” liv Fri sammen med andre De helsemessige konsekvenser er godt dokumentert. Vi har brukt et hefte som er utarbeidet av Magnar Kleiven - Jeg kommer tilbake til dette. Det sosiale – også viktig Et normalt liv blir vanskeligere enn ved normal arbeidstid. All aktivitet i forhold til familie og venner påvirkes – du må sjekke ut når andre planlegger for eksempel påskeferien sammen. Hvordan passer det i min skifttabell. Mang en jul har jeg kjørt min familie til svoger og svigerinne julaften – for så å haste tilbake for å rekke julaften ettermiddag på Borregaard. I all aktivitet må du forholde deg til skifttabellen.

4 Helse – AML-lovens formål.
En rekke lidelser rammer skiftarbeidere. Søvnproblemer Psykiske plager Hjerte karsykdommer Nå også Kreft Jeg har senere år mer og mer reflektert over hva som har skjedd rundt meg – med de jeg har jobbet sammen med opp gjennom tiden på Borregaard. Første sjokk – einar jobbet sammen med meg og en barndomskammerat i pakkeriet. Han døde på jobb i 1975 – i en alder av 62 år. De siste år – 4 dødsfall hjerte i Cell.3. Flere besøk på Feiring. For de som ikke kjenner til det – her behandles hjerter på løpende bånd. Litt i spøk – noe alvor: Vurderte å åpne egen avdeling 483 på Feiring.

5 AML: En god skifttabell er skiftarbeiderens vernehjelm.
§ 1-1. Lovens formål        Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet AML: En god skifttabell er skiftarbeiderens vernehjelm. Lovens formål Dette er et sitat av Magnar Kleiven fra den gang han var medisinsk ansvarlig i NHO. Når vi ser konsekvensene - - - Når vi tar inn over oss forskningsresultater Vi kan ikke lukke øynene for dette – VI MÅ TENKE LIV OG HELSE. Tillitsvalgte og verneombud har et ansvar for å reise diskusjonen og få til bedringer – for å ivareta medlemmenes interesser.

6 Lokal enighet De helsemessige forutsetningene kan være (jf. Magnar Klevens forskning): maks. 3 nattskift etter hverandre fri minst 24 timer etter nattskift skiftombytte bør være kl , og for å unngå søvnproblemer regelmessig og jevn arbeidsbelastning, samt fast rotasjonsperiode rotasjon med klokken flest mulige frihelger færrest mulige springskift jevnt fordelte fridager i skiftperioden fast plan for ferie og fritid Fellesoverenskomstens bilag 5 og 12 gir føringer og forutsetninger for skiftordninger i treforedlingsindustrien. Vi har på Borregaard etablert enighet om dette – for å utforme skifttabellen på best mulig måte. Men vi må videre – og vi arbeider for å få til ytterligere reduksjon av nattskiftene som er problemet. Nå endrer vi tabellene for alle på Borregaard 1.mars, det blir en stor bedring! Vi har fra 80-tallet arbeidet en 6-skiftsordning. Dette gir færre nattskift enn 5-skift som er vanlig i treforedling. (også i kjemisk) Vi har fra år 2002 hatt forsøk med 7-skift for ytterligere å redusere nattskift. Disse ordninger er nå avsluttet – vi fikk ikke dette til å fungere godt nok – men vi kommer tilbake. Vi har også fått gjennomført tiltak som skal gjøre det lettere å stå lenger i jobb. Fra det år du fyller 60 får du en uke ferie ekstra. Fra det år du fyller 62 får du ytterligere en uke. Vi jobber for at de eldste skal få lettelsene på nattskiftene da mange får problemer med dette skift. MEN – vi lever i en utfordrende tid i eksportindustrien. De økonomiske utfordringer er store. Det blir en utfordring å få optimale løsninger – vi jobber på.

7 Avløsningstidspunkt. Søvn er viktig for operatører på skift. Undersøkelser viser at vi får for lite søvn generelt da man arbeider mange netter. Kortest søvn om natten får vi før et morgenskift, lengst søvn får vi mellom to fridager, noe som ikke er overraskende. Dette viser igjen at for å få nok søvn, må vi særlig passe på søvnen om natten før formiddagsskiftet, og avløsningstiden om morgenen spiller derfor en stor rolle. Det er starttidspunktet for formiddagsskiftet som er bestemmende for søvnmengde og søvnkvalitet dette døgn. For å sikre best mulig søvn er kl 7 den ideelle avløsningstid om morgenen. Søvnunderskuddet reduseres alltid dersom morgenskiftet ikke begynner før kl 7, uansett type skiftsystem Søvnunderskuddet reduseres også ved hurtig roterende skiftsystemer. Erfaringen i de områder som har avløsning er positive. Mange operatører gir uttrykk for en langt bedre søvn og funksjon etter endringen. Det er et klart ønske fra disse operatørene om at avløsningstidspunktet opprettholdes. Reell avløsning vil bli fra til dette gjør at det ikke er problemer i forbindelse med trafikk mot øst. AVLØSNINGSTID – fra brosjyren På grunn av den totale søvnmengden og den søvnkvaliteten vi har behov for, er det søvnen før morgenskift et som er viktig, det vil si den søvnen vi får fra midnatt og frem til sekstiden. Denne søvnen bør være lang nok. Morgenskift et bør derfor ikke begynne før kl I en vanlig treskift ordning vil det føre til at nattskift et begynner kl , og mange opplever at de da også får med seg det meste av kvelden før de skal på jobb. Avløsningstiden bør heller ikke være så mye senere enn kl – det har sammenheng med så trivielle forhold som trafi kk på veien, unger som skal på skolen, støy i omgivelsene osv.


Laste ned ppt "Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google