Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

begavede barn -i møte med barnehage og skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "begavede barn -i møte med barnehage og skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 begavede barn -i møte med barnehage og skole
jan terje bakler mensa gifted children programme foredrag mensa landstreff - bergen - søndag 27 oktober 2013

2 begavede barn «We must watch them from their youth upwards,
and make them perform actions in which they are most likely to forget or to be deceived, and he who remembers and is not deceived is to be selected, and he who fails in the trial is to be rejected. That will be the way.» Platon «Republikken», ca. 380 f. kr.

3 100 års forskning: «The present writer can easily recall the time when everyone thought that «bright» children could look out for themselves» «The view generally held in those times was that it would be best for the group as well as for the individuals to keep all children in a school class at as near the same level as possible in intellectual development» Dr. Leta Hollingworth (1926) Gifted Children, Their Nature and Nurture

4 forskningen i et historisk overblikk
Alfred Binet (ca 1900-) -evnetest Lewis Terman (1910-) -Terman´s Termites Leta Hollingworth (1920-) -emosjonelle utfordringer Arnold Hofset (1970-) -norsk skole passer ikke James T. Webb (1980-) -feildiagnostisering Alfred Binet

5 hvem er de evnerike? blant de øverste 3-5% i befolkningen innen:
generell intellektuell evne spesifikk faglig dyktighet kreativ tenkning visuell eller utøvende kunst lederevner Kilde: National Assosiation of Gifted and Talented Children (NAGC) Basert på US Congress (1972): Marland Report

6 hvem er de evnerike? i førskolealder: ekstremt nysgjerrig
god hukommelse tidlig utviklet ordforråd lærer hurtig/lærer seg selv følsom og empatisk god fantasi

7 hvem er de evnerike? på skolen: lærer hurtigere enn jevnaldrende
kjeder seg på skolen opptatt av andre ting i timen gode muntlig, dårlig skriftlig svært vitebegjærlige sliter med pugging

8 identifisering i Norge
Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) WISC-IV (GAI >130) privat: WISC-IV eller Raven verbal forståelse og perseptuell resonnering Kilde: Gilman & Kearnery (2004): Making Gifted Testing Relevant

9 hvor omfattende er det? I Norge: utvalg ca. 1000
Dr. Arnold Hofset (1970): I Norge: utvalg ca. 1000 evnenivå 4-9 år innen samme klasse 12% (120) i 3. blant 50% beste i 5. 4% (40) i 3. blant 25% beste i 5. 1% (11) i 3. blant 10% beste i 5. bekreftet bla. i USA og Australia Kilde: Hofset (1970): Evnerike barn i skolen

10 så hva er problemet? 40% klarer seg flott - 60% sliter:
kjedsomhet på grensen til tortur mistilpassethet mobbing 67% lavt presterende i skolen bortkastet talent Peterson (2006): Gifted children especially vulnerable to effects of bullying

11 utfordringer for barnet
sosialt utilpass, misforstått av medelever og lærere svært følsomme og selvkritiske ukonsentrert, drømmer seg bort distrahere, stadige digresjoner ekstrem rettferdighetssans perfeksjonister

12 og hva sier opplæringsloven?
fra lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa: § 1-3: elevene skal ha opplæring tilpasset sine forutsetninger § 5-1: elever som ikke har utbytte av undervisningen skal ha spesialundervisning i forhold til sine «utviklingsutsikter», og skal ha utbytte av opplæringen i forhold til andre elever

13 og hva er problemet med det?
fra Udir forarbeidene til opplæringsloven: fra Ot. Prop 46 ( ) merknader til utkastet av opplæringslova: evnerike har ikke rett til spesialundervisning evnerike har krav på likeverdig opplæringstilbud, ikke spesialundervisning men elevtilpassa opplæring FNs barnekonvensjon: «Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på (...) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig»

14 så hva er situasjonen? 5% av 600.000 grunnskolebarn = 30.000
40% = klarer seg fint 60% = sliter «På grunn av høy intellektuell funksjonsevne begynte han ett år for tidlig på skolen...» «I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har AD/HD»

15 pedagogikk Roy Baumeister: ego depletion Mihaly Csíkszentmihályi: flow
Brenda Romanoff: Læringspreferanse Mestringsnivå

16 eks: DragonBox

17 hva er løsningen? trygghet og identitet, godt læringsmiljø
tilpasset opplæring i forhold til evner og mestringsnivå: differensiert undervisning spesialundervisning spesialklasser samme som for alle andre barn på samme vis som for de utfordrede elevene

18 så en advarsel! «Sheldon (1959) oppsporet 28 barn under 12 år med Stanford-Binet IQ over 170 ... Et noe uventet funn var bl.a. at over halvparten av de 28 viste tegn på «alvorlig dyptgående følelse av utilstrekkelighet og mangel på selvtillit»

19 referanser: 1998: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 2006: Forskrift til Opplæringslova Ot.prp. nr. 46 ( ) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Udir: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

20 ressurser -foreninger mensa norge - (mensa.no)
foreningen lykkelige barn - (lykkeligebarn.no) foreningen mobbing i skolen - (mobbingiskolen.no) european council for high ability - (echa.info) european agency for development in special needs education (european-agency.org) national agency for gifted children - (nagc.org / nagcbritain.org.uk)

21 ressurser -bøker Begavede barn Våre evnerike barn
-En veiledning for foreldre og pedagoger, Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2008) Abstrakt forlag Våre evnerike barn -en utfordring for skolen, Skogen, K. & Cosmovici Idsøe, E. (2011) Høyskoleforlaget Evnerike barn i grunnskolen -Hofset, A. (1970) Universitetsforlaget Talent i skolen Nissen, Kyed, Baltzer, Skogen (2012) Pedagogisk Psykologisk Forlag Hvordan opplever foreldrene barnas og sitt eget møte med skolen? -Masteroppgave i sosiologi, Hagenes, Tove (2009) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Evnerike barn i barnehagen -Masteroppgave i barnehagepedagogikk, Apalnes Gardar, L. (2012) HiOA Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults -ADHD, Bipolar, OCD, Asperger´s and Other Disorders, Webb, J. T. et al. (2005) Great Potential Press

22 sprøsåml?

23


Laste ned ppt "begavede barn -i møte med barnehage og skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google