Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINNE LITTERATUREN I DET FYSISKE BIBLIOTEK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINNE LITTERATUREN I DET FYSISKE BIBLIOTEK"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOEN EKSEMPLER PÅ HVA BIBLIOTEKET KAN TILBY FOR Å HJELPE DEG MED DINE STUDIER

2 FINNE LITTERATUREN I DET FYSISKE BIBLIOTEK
Hvor finner jeg sosialantropologisk litteratur i biblioteket? DET FYSISKE BIBLIOTEK-den delen åpen for publikum. Vårt bibliotek her på Dragvoll (Bygg 8, nivå 5) er delt inn i to rom. I det fremste rommet finnes tidsskrift (stilt opp etter fagtilhørighet), pensumlitteratur, hovedfagsoppgaver/masteroppgaver, oppslagsverk og ordbøker, i det innerste rommet av biblioteket finner du vår hovedsamling av bøker, rapporter, stortingsforhandlinger, Norges offentlige Utredninger (NOU) samt vår statistikk. Bøkene er stilt opp etter to klassifiseringssystem, en lokal UBT klassifisering som følger alfabetet fra a-å og ett klassifiseringssystem som heter Dewey (etter John Dewey) som går fra Den nyere litteraturen vil du finne oppstilt etter Dewey klassifisering.

3 BIBLIOTEKETS ÅPNE BOKSAMLING

4 HYLLEMERKING

5 Biblioteket som ikke er åpent for publikum
Kjellermagasin. Flere tusen bøker, tidsskrift osv fordelt på ulike magasin. Her finnes mye eldre litteratur, og mye litteratur som ikke lånes ut så ofte. Mye også satt i magasin av plasshensyn. Den ”ikke” så aktuelle litteratur. Alt som står i magasin kan bestilles, blir hentet opp flere ganger i løpet av en dag. (Kan fåes 45 min. etter opphentingstid). 4 etg. Bygg 8: De indre tjenester som katalogisering, innkjøp, merking, taping av bøker.

6 DEWEY OPPSTILLINGER Sosialantropologi Kjønnsforskning:
Feltarbeid, feltmetodikk: 306.01 Generell antropologi/klassikere: 306 Matantropologi 394.1 394.12 Medisinsk antropologi/”Rus antropologi”: Tatovering. Kroppsmodifisering: 391.65 Kjønnsforskning: Kvinner 305.4….. Homoseksualitet: : mannlig : Kvinnelig (lesbisk): Geografisk inndeling etter land: verdensdel + landkode Afrika videre inndeling land innen verdensdelen f.eks : Sørlige afrika Europa f.eks: Norge Hvis historisk fremstilling det viktige i boka vil de bli satt på historie nummer med f.eks geografisk inndeling: Sørlige Afrika 968

7 Hvem er fagreferenten/universitetsbibliotekaren Hvilken rolle har han/hun i biblioteket
Hver enkelt fagreferent har sine fagsider der det er samlet fagspesifikke internettressurser . Er med på å tilrettelegge og skreddersy fagspesifikke løsninger for den enkelte bruker. Har kontakt med fagmiljøene, dvs. institutt og fakultet. Klassifiserer og kjøper inn bøker i sine fag. Holder kurs.

8 HJEMMESIDE-UBIT

9 MENY-LITTERATUR

10 Når du søker i Bibsys: Benytt norske emneord. Bøker blir klassifisert og ordnet etter norske emneord. Har du tittel på bok velg søkefelt ”full tittel” får å unngå støy. Du kan avgrense på type medium, f.eks bok eller tidsskrift. Du kan avgrense på år, f.eks hvis du helst vil ha nyere bøker. Du kan benytte ulike sorteringsmåter for å ordne din treffliste.

11 BIBSYS Ask

12 Søkeeksempel i BIBSYS Ask

13 Treffliste-søk i BIBSYS Ask

14 Beskrivelse-dokumentpost

15 Søkekilder

16 Søkehistorikk

17 Min side-innlogget bruker

18 Fagsider ved UBIT

19 De ulike fagsidene-Inngang

20 Fagsider-Sosialantropologi

21 Fagdatabaser

22 DATABASER De i lista det står type:Index på i oversikten er databaser, de andre er portaler for e-tidsskrift. Noen databaser er referansedatabaser, dvs. her er det ikke tilgang på e-tidsskriftsartikler som kan printes ut elektronisk (PDF), de bare gir referansen og muligheter for bestilling av denne. Andre baser / (e-journal portal) , som f.eks JSTOR har full mulighet for fulltekst utprinting i PDF format, men den har ikke de aller nyeste årganger (dvs.5-7 siste år, moving wall).

23 Når det søkes i databaser benyttes engelske emneord.
Logiske operatorer and, or, not. Noen databaser har mulighet for nærhetsoperatorer. F.eks same, with, within osv. Sier noe om relasjonen mellom søkeordene

24 Flersøk.Fagområde

25 Søk i metalib

26 Treffliste i Metalib

27 Sociological Abstracts

28 Søkeeksempel Sociological Abstracts

29 Treffliste Sociological Abstracts

30 Peer-reviewed journals

31 E-UBIT

32

33 Velg alltid PDF

34 Fulltekst med Acrobat Reader som plugin i din browser

35 WEB OF SCIENCE

36 GENERAL SEARCH-ISI

37 SØKEEKSEMPEL ISI

38 TREFFLISTE ISI

39 VALG AV DATABASER I ISI

40 BESTILLING VIA E-UBIT

41 JSTOR ADVANCED SEARCH

42 JSTOR SØKEEKSEMPEL

43 JSTOR TREFFLISTE

44 JSTOR AVGRENSNINGSEKS.

45 JSTOR AVGRENSNING-TREFFLISTE

46 VELG ALLTID DOWNLOAD DERETTER PDF UTPRINTNING

47 NYE BØKER

48 VIKO INNGANG

49 VIKO

50 NOEN GODE UBIT ADRESSER


Laste ned ppt "FINNE LITTERATUREN I DET FYSISKE BIBLIOTEK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google