Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNBLIKK Artikkel om Kina og ettbarnspolitikken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNBLIKK Artikkel om Kina og ettbarnspolitikken"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNBLIKK Artikkel om Kina og ettbarnspolitikken
Les mer Artikkel om World Trade Center. Les mer Artikkel om Medisinens utvikling Les mer Artikkel om historien, fra Oslo til Kristiania. Les mer Leserinnlegg om Aids. Les mer Leserinnlegg om flyktninger Les mer Artikkel om EU Les mer Kildehenvisninger Les mer Laget av Martin Thorsen og Caroline Haga.

2 KATASTROFEN SOM SJOKERTE VERDEN!
Av: Caroline Haga 11.september 2001 skjedde det en tragedie verden aldri vil glemme. Det verdenskjente landemerket ble klokken 09:00 lokal tid, truffet av to fly. Først ble det nordlige World Trade Center-tårnet truffet, og bare 18 minutter senere gjentok sjokket seg på nytt. Det sørlige tårnet sto også i brann. Verden har aldri opplevd en lignende terror-aksjon. Mange menneske liv gikk tapt, men tallet kunne ha vært så mye høyere. På tidspunktet da katastrofen inntraff, var det mange som enda ikke var kommet på jobb, og mange av de nysgjerrige turister hadde ikke ankommet det som snart skulle bli ”ground zero.” Verden fikk se bilder av mennesker som hoppet ut fra de øvre etasjene i skyskraperne. Brannmenn beskrev et kaos, og redsel for ikke å komme seg ut i tide. Et par dager senere fikk verden vite at mannen bak Al-quida, Osama Bin Laden, trolig sto bak terroraksjonen. Dette førte til stor frustrasjon blant det amerikanske folk, noe USAs president George W Bush tok stilling til. Den amerikanske hæren gikk inn i Afghanistan etter ordre fra presidenten, for å finne Osama Bin Laden. Noe de anda ikke har lykkes med. Et år etter katastrofen fant sted er 2749 erklært døde. Denne terroraksjonen var meget nøye planlagt. Nå i ettertid er de som utførte, og fløy flyene inn i de store skyskraperne, identifisert og offentliggjort. 18 min etter at det nordlige tårnet har blitt truffet, kan vi se flyet som er på vei mot det sørlige World Trade Center tårnet. Men nå må vi ikke glemme at flere fly også ble kapret, som gjør 11 september til en dag verden aldri vil glemme. Noen hendelser vil også bli hedret, selv om utfallet var katastrofalt. Kapteinen som styrte flyet som terroristene trolig vil styrte i Det hvit hus, klarte og senke flyet utenfor et befolket område. Dette reddet trolig flere liv. Terror er noe som vi alltid vil bekjempe, men det er en ekstremt vanskelig jobb. Mange unge mennesker blir i andre land lært opp til å hate de dominerende makter, USA. Tilbake

3 Historien om Kristiania til Oslo!
Av: Martin Thorsen: Omkring 500 år e.Kr bygde bønder og fiskere lagerplass til varene sine, innerst i Bjørvika, som senere ble til små hus. Slik oppstod Oslo/Kristiania. Fra ble by navnskrevet med Ch-Christiania. Det var mange norske borgerne som ville ha navnet fornorsket. Derfor ble Christiania skrevet med K. Kristiania fra Kristiania var opprinelig en liten by lik Drammen og har bygget seg til å bli en stor by. Populasjonen har vært en av de største problemene i Kristiania. Det kom folk fra landet for å bosette seg i distriktet. Da ble det bygget flere rekkehus, lavblokker og senere større blokker-drabantbyer. Etter hvert ble det bygd boliger i øst, nord og vest. Tilbake

4 FRA U-LAND TIL NORGE Tilbake Av: Martin Thorsen.
Hvorfor har mange flyktninger fra Midtøsten, Russland og andre øst europeiske land kommet til Norge? Mange flyktninger fra Midtøsten har flyktet til Norge, fordi Norge er et velstående land med mange muligheter. Utledningene blir tilbudt ledige jobber og får utbetalt mindre lønn enn nordmenn(svart arbeid?). Tv 2 avslørte et byggefirma i Oslo, i å leie inn ulovlig arbeidskraft, til å pusse opp et gammelt bygg. Dommen ble at byggefirmaet måtte betale 500 000 kr til Oslo kommune og utlendingene ble utvist.  Etter den ”nye konflikten” etter 11 september, var det flere busser med innvandrere, som kom fra Irak. De har nå fått jobb, men bor forsatt i flyktningsmottaket på Gardermoen. Det jeg synes er rart, er et innslag som, var sendt i Tabloid (tv2), i fjord høst, er at noen flyktinger reiser hjem for å hente familiemedlemmer. Er det noen trusler i deres hjemland nå eller skal de bosette seg her som økonomiske flyktninger? Det jeg har hørt på nyhetene er at de, som blir sendt tilbake får en flybillett og 15 000 kr,for å etablere seg i hjemlandet. Mange har tatt imot tilbudet og har funnet seg til rette, men det er en stor prosentandel som kommer tilbake. Flyktningene som bor på brakkene, betaler ikke til staten, men de senner over penger til familiene deres(bruker de våre skatter penger?). Denne innlegget var skrevet for å spørre dere lesere om dette: Hva mener du? Tilbake

5 AIDS - En verdens utbredt sykdom.
This aids shit really bothere you. Doesn’t it? Av:Caroline Haga I sørlige Afrika finner vi landet Namibia. Landet er ett av de fem mest berørte landene i det sørlige Afrika når det gjelder hiv og aids. Aids er en kjønsykdom som har rammet innbyggere i alle land, men spesielt u-land % av alle hiv-positive smittes heteroseksuelt. Her i Norge er det fortsatt menn som har sex med menn og narkomane sprøytemissbrukere benytter seg av samme sprøyter. Disse er mest utsatt i vårt land. I et intervju gjort av folkehelseinstituttet forteller en tidligere miss Namibia om da hennes familie ble rammet av den forferdlige virus-sykdommen aids. To av hennes åtte søsken ble rammet, og hun forteller om hvordan dette takles i deres fattige verden. Hvordan dette takles i et u-land som Namibia kontrast Norge. Er forskjellen stor. I Namibia er oversikten over utbredelsen meget dårlig. Her i Norge har vi et registreringssystem som gir god oversikt over utbredelsen. Alle leger som finner sin pasient his-positiv, meldinger ifra til Statens institutt for folkehelse som registrerer. (Dette er anonymt) De som opplever Aids på nært hold, vil få fram dette budskapet: Bruk prevensjon! Tilbake

6 MED LOVEN I SIN HULE HÅND!
Av: Caroline Haga Det å føde et barn er for de aller flest det største som finnes. For mange av oss er det uvirkelig at loven skal sette en stopper for hvor mange barn vi skal ha… Men det er nettopp dette som foregår i verdens mest folkerike stat, Kina. Kina var før under Mao Zetong’s styre en stat som oppfordret familiene til å få mange barn. De mente at høye innbyggertall ville gjøre staten sterkere. I det Mao Zedong forlot makten, måtte noe umiddelbart skje med befolkningsutviklingen. Drastiske tiltak. Rundt 1970 ble kampanjen for tobarnsfamilien innført. Dette ga ingen gode resultater, så 9 år senere kom ”ettbarnsprogrammet” med langt bedre resultater. Fødselsraten gikk kraftig tilbake, og fruktbarhetstallet lå på rundt 2,1 barn per kvinne.(Målt i 1990) I 1998 har fruktbarhetstallet igjen sunket betraktelig, og antall fødte barn per kvinne var 1,6. Ettbarnsprogrammet. Mange ønsker seg flere barn, men stoppes av det drastiske tiltaket, ettbarnsprogrammet. Trosser du lovens regler, kan dette få fatale følger. Strenge straffer måtte settes opp for at loven skulle bli tatt på alvor. Kinesiske myndigheter jobber mye med å få foreldre til å sterilisere seg etter å ha født sitt første barn. Ettbarnsfamilier favoriseres også økonomisk. I familier med to eller flere barn, vil kostnadene for barn nummer to være høyere enn for barn nummer en. Barnehageutgiftene blir høyere, og foreldrene blir ilagt bøter og trukket i lønn. Problemene som har forekommet har rammet de små landsbyene hardest. Her trengs det ekstra mye arbeidskraft for å drive gårder, jordbruk og lignende. Mange trosser derfor loven, og satser på flere barn en loven tilsier. De ”ekstra barna” ble ofte holdt i skjul, så myndighetene ikke skulle merke at de hadde flere barn enn det var lov. Og i det tilfelle straffe familien. Det var alltid mange fordeler ved å ha en gutt, han kunne hjelpe mer til med gårdsdriften og lignende i forhold til det jentene kunne. Tilbake Neste

7 Tilbake Kjøns diskriminering
Kina er kjent for sin kjøns diskriminering. Det har bedret seg betraktelig i løpet av de siste årene, men det å føde en gutt er fortsatt en fordel. Når tiden for giftemål står for tur, kan vi si på et indriektespråk at jenter vil bety utgifter, mens guttene derimot vil bety inntekter for familien. Når jenter giftes bort må familien betale opptil 2 års medgift for ekteskapet. Har familien derimot en gutt de skal gifte bort vil de slippe å betale medgiften. Noen familier har derfor gått så langt av de har tatt livet av sin førstefødte datter for så å prøve på nytt. Målet var da å føde en gutt. Dette har forekommet forholdsvis få ganger. Likestillingen bland kvinner og menn er stadig under forbedring, men med loven i sin hule hånd, er det ikke mye kinas befolkning kan si imot myndighetene. Langsiktige mål. Ser vi på befolkningstallene i resten av verden, er de også store og gjør ikke annet enn å stige. Forskere har kommet med utsagnet om at i år 2600 vil hvert menneske ha ca 1m2 av jordoverflaten å leve på. Og da kommer spørsmålet: ”Vil ettbarnsprogrammet også innføres i andre land?” Ja dette er nok en løsning vi kan forvente oss, dersom ikke andre tiltak iverksettes. Tilbake

8 DEN EUROPEISKE UNION. Tilbake Av: Martin Thorsen
Etter andre verdens krig har landene i verden arbeidet for å redusere tollmurer og andre reguleringer som hindrer handelen mellom dem. Dette har vært helt avgjørende for den sterke økonomiske veksten i den samme perioden. General Agrement on Tariffs and Trade (GATT) avtalen fra 1948 har spilt en viktig rolle i dette arbeidet. I Europa ble det i 1957opprettet en regional handelsblokk, ECC (Det europeiske økonomiske fellesskap), som arbeidet for toll frihet i Europa. I deg heter organisasjonen EU ( Den europeiske union) og omfatter mye mer enn avtaler om toll og handel. Da andre verdens krig var over ønsket politikere fra Vest-Tyskland, Italia, Frankrike og Benelux-landene å hindre nye konflikter i Europa gjennom å arbeide for åpne grenser mellom landene. I 1957 oppretter disse statene det europeiske økonomiske fellesskap – ECC. Målet var å skape er mest mulig samarbeid mellom Europas folk og et felles marked uten grenser. Det gikk mange år før en virkelig forsøkte å gjennomføre dette, men fra tidlig i 1980-årene kom arbeidet i gang med å fjerne toll, avgifter og andre handelshindringer. Siden 1992 har den europeiske union-EU- hatt et felles indremarked der varer, tjenester, penger og mannesker kan bevege seg fritt mellom medlemslandene. Dagens samarbeid innenfor EU går mye lenger enn bare til frihandel. Innenfor EU grenser kan folk fra medlemslandene bosette seg hvor de vil, uten å måtte søke om tillatelse fra myndighetene i landet de slår seg ned i. Myndighetene i et av medlemslandene må behandle folk og bedrifter fra andre medlemsland på lik linje med sine egne. Ingen av medlemsstatene kan favorisere folk og bedrifter fra sitt eget land. I dag er Eu det største sammenhengende åpne markedet i verden. Mange politiske spørsmål som tidligere ble behandlet i hvert enkelt land, blir nå behandlet av et samlet EU. I 1999 innførte EU en egen, felles valuta, euro, som kunne brukes i alle EU-land. Tilbake

9 MEDISINER. Tilbake Av: Caroline Haga
På 1800-tallet begynte verden å gjøre fremskritt når det gjaldt medisiner.Det å vaksinere seg ble mer vanlig, men spektre var lite før i forhold til hva vi har nå. I startet var det å vaksinere seg mot kopper det mest vanlige. Nye behandlingsmetoder for b.l.a kikhoste, diaré, skarlagensfeber med mer, viste at dødsraten allerede begynte å minske. Louis Pasteurs og Robert Kochs er to personer som har betydd mye for medisinens utvikling. De fant ut teorien om at smitte skjer gjennom bakterier Dette førte til at leger og sykehus ble mer bevist på hygienen, og det forbedret seg drastisk. Dette reddet mange liv. Medisinen er hele tiden under forbedring, og det foretaes forskninger hele tiden. Medisin er for mange blitt noe man er nødt til å leve på. Uten utviklingen av den medisinen vi har per i dag, hadde befolkningstallene vært betraktelig mye mindre. Elektriske apparater er blitt mer og mer vanlig å bruke innenfor helsetjenesten. Dette har hjulpet oss langt på vei. Tilbake

10 KILDEHENVISNING: Kina og ettbarnspolitikken: - Brukt for det meste geografi boka - Snakket litt med farmoren min som vet en del om dette. World Trade Center: Egne kunnskaper - Aids: Brukte jeg disse mailene (veldig lange, men fører deg rett til siden!) Medisinens utvikling: Geografi boka EU: Geografi boka Flyktninger: tv2 nyhetene/ Tabloid Kristiania til Oslo: Geografi boka, caplex og leksikon Tilbake


Laste ned ppt "INNBLIKK Artikkel om Kina og ettbarnspolitikken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google