Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER.

2 Interesseforum for vedprodusenter
Totalt ca 4500 medlemmer. Ca 400 medlemmer i Oppland Utgir Norges eneste fagtidsskrift om ved Hjemmesider åpne for alle og medlemssider Arrangerer fylkesvise fagdager om ved og vedproduksjon Fronter ved og vedfyring overfor myndigheter og allmennhet Er engasjert i forskning og utredning vedr ved og vedfyring

3 Den «gjennomsnittlige» vedprodusent
Basert på årlig undersøkelse blant Norsk Ved sine medlemmer Bruker ca ½ årsverk på produksjon og salg Produserer en vedmengde tilsvarende ca 350 en kbm storsekker, Eurosekker Omsetningen vil da ligge rundt kr De fleste henter virket fra egen skog ( 62 %) De fleste selger direkte til vedkunde ( 59 %) i nærmiljøet. Ved fra norske produsenter er kortreiste produkter gjennom hele produktets livssyklus

4 Helt fersk undersøkelse foretatt av Norsk Varme og Norsk Ved
72 % av husholdningene fyrer med ved i hus eller hytte Av de som fyrer: Ca 30 % kjøper all veden 59 % har en gammel vedovn 27 % har to gamle vedovner 8 % har tre gamle vedovner 6 % har fire eller flere gamle vedovner

5 8.33 milliarder kWh Totalforbruket av innfyrt vedenergi 2010
Dette er ca 13 ganger Altautbygging ( 655 millioner kWh årsproduksjon) Høgeste forbruk siden SSB startet sine registreringer i 2005.

6 UTTALELSE FRA STATNETT
: ”Uten vedfyringen ville strømnettet vårt nå brutt sammen”. Leder av landssentralen i Statnett Tom Tellefsen. Ny rekord i strømforbruk kWh i løpet av en time mellom kl 8 og 9 om morgen.

7 GAMLE OVNER BIDRAR TIL ENERGISLØSING

8 NORGE TAPER ENERGI PGA MANGE GAMLE OVNER
Innfyrt energi-mengde boliger og hytter 2010 Potensiale for utnytting med kun nye ovner 75 % utnytting Utnyttet fordi 52 % av veden brent i gamle ovner med 40 % utnytting Differanse Norge 8,3 TWh 6,3 TWh 4,6 TWh 1,7 TWh Oppland  470 GWh  353 GWH  266 GWh  87 GWh

9 Hvor mange gamle ovner har vi eksempelvis i Lillehammer kommune?
Anslag basert på helt fersk landsundersøkelse ca i husholdningene? Hva med en «fylkesgulerot» til de som kvitter seg med den gamle ovnen? Lillehammer, Gjøvik? Hver nye ovn vil gi kunne gi ca kWh ny bioenergi forutsatt samme vedmengde innfyrt Forutsatt tilsvarende redusert strømforbruk fra importert kullkraft: 2-4 tonn reduserte CO2 utslipp pr ny ovn

10 Vedfyring i moderne ovner forurenser ikke
Gamle vedovner slipper i flg SSB ut 40 gram svevestøv pr kg ved Kravet til nye ovner er under 10 gram Denne ovnen slipper ut 1,63 gram jfr testrapport fra Sintef

11 BIOENERGI ER KLIMANØYTRALT!
Forsker Holtsmark SSB:

12 Hvorfor fastledd på nettleien?
NVE SIN OVERSIKT OVER FASTLEDD I KR PR KUNDE FOR NETTSELSKAPER SOM LEVERER I OPPLAND. Priser inklusiv mva Nettområde Fastledd i kr Fastledd i øre per kWh ved forbruk 10 000 kWh Fastledd i øre per KWh ved forbruk 30 000 kWh Differanse Sør-Aurdal Energi 6875 68,75 22,91 45,84 Eidefoss 4820 48,20 16,07 36,13 Vang Energiverk 4800 48,00 16,00 32,00 Skjåk Energi 4375 43,75 14,58 29,17 Vokks Net 4350 43,50 14,50 Valdres Energiverk 3625 36,25 12,08 24,17 Hadeland Energinett 3250 32,50 10,83 21,67 Eidsiva Nett 3525 35,25 11,75 23,50 Gudbrandsdal Energi 2250 22,50 7,50 15,00

13 VED I STEDET FOR FASTLEDD
For kr 6875 kunne kunden kjøpt ca 7 Hydrosekker ( 1,5 kbm) med bjørkeved. Benyttet i en reintbrennende ovn ville dette gitt ca 10 000 kWh. Energimengden er direkte sammenlignbar med tilsvarende mengde elektrisk strøm.

14 Forslag til videre oppfølging for Oppland i sin klima- og energiplan:
Den enkleste og raskeste metoden for å øke bioenergiandelen er å fase ut gamle vedovner. Kundene kan da redusere fyringsutgiftene med rundt 30 øre pr kWh ( storsekk) Nettleiens fastledd bør sløyfes. Kundene bør kun betale for forbruk. Naturbruksskolene må ha tilgang på moderne vedproduksjonsutstyr og opplæring i moderne vedproduksjon. Status? Utvikling? Offentlig ros er alltid bra, både til vedkunder og til vedprodusenter Alle tiltak for å øke avvirkningen vil også være til fordel for vednæringen og vedkundene


Laste ned ppt "INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google