Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med utdanningsmeldingen - kommentar fra studentene Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med utdanningsmeldingen - kommentar fra studentene Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med utdanningsmeldingen - kommentar fra studentene Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen

2 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 2 NSU Bergen  Et lokallag i NSU  UiB, KhiB og BAS  Representerer ca 15 000 studenter  Fagpolitikk, miljø, likestilling, velferd og fakultetsansvar.  Arbeids og prinsipprogram  Bla bla bla bla......  Et lokallag i NSU  UiB, KhiB og BAS  Representerer ca 15 000 studenter  Fagpolitikk, miljø, likestilling, velferd og fakultetsansvar.  Arbeids og prinsipprogram  Bla bla bla bla......

3 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 3 Innledende betraktninger  Bruke utdanningsmeldingen som eksempel  Oppdrag:  ”Erfaringer med utdanningsmelding med fokus på kvalitetsutfordringer” – kommentar  Feeding the beast?  Bruke utdanningsmeldingen som eksempel  Oppdrag:  ”Erfaringer med utdanningsmelding med fokus på kvalitetsutfordringer” – kommentar  Feeding the beast?

4 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 4 Studentene  Evaluering av undervisning  Styrerepresentasjon  Høringsinstans i enkeltsaker  Sammenheng mellom nivå i organisasjonen og engasjement i kvalitetsarbeidet  Studenter er ikke inkludert tilstrekkelig i innholdet i styringsdokumentene  Evaluering av undervisning  Styrerepresentasjon  Høringsinstans i enkeltsaker  Sammenheng mellom nivå i organisasjonen og engasjement i kvalitetsarbeidet  Studenter er ikke inkludert tilstrekkelig i innholdet i styringsdokumentene

5 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 5 Hvordan få studentene med i arbeidet?  Informere  Infomøte  På forelesning  Minside, nettportal  inkludere  Informere  Infomøte  På forelesning  Minside, nettportal  inkludere  Engasjere  Nye studenter  Vis resultatene  Bruk de tillitsvalgte  Hensikt og funksjon

6 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 6 Utdanningsmeldingen  Særstilling som styringsdokument  Forutsetter analytisk tilnæring til prosessen  Langsiktighet og interesser?  Treffer dokumentet?  Særstilling som styringsdokument  Forutsetter analytisk tilnæring til prosessen  Langsiktighet og interesser?  Treffer dokumentet?

7 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 7 Utdanningsmeldingen og kvalitetssikringssystemet skal ikke være et administrativt anliggende!

8 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 8 Feeding the beast? - utdanningsmeldingen  Kjenner studentene seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen?  Ser de vitenskapelig ansatte nytten av utdanningsmeldingen?  Kjenner studentene seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen?  Ser de vitenskapelig ansatte nytten av utdanningsmeldingen?

9 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 9 Feeding the beast?

10 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 10 Hvordan bør systemet fungere?  Utvikling eller kontroll?  Videreutvikle igjennom informasjon  Informasjonen samsvarer ikke med virkeligheten?  Fokus må ligge på avsender  Utvikling eller kontroll?  Videreutvikle igjennom informasjon  Informasjonen samsvarer ikke med virkeligheten?  Fokus må ligge på avsender

11 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 11 Noen grelle eksempler:  Kvalitetsutvikling (3 sider). Første 1,5 sider:  Tid til forskning!  Vurderingsformer  Ekstremt høyt frafall  Med unntak av årsstudiet, viser evalueringsrapportene gjennomgående tilfredshet (...).  Kvalitetsutvikling (3 sider). Første 1,5 sider:  Tid til forskning!  Vurderingsformer  Ekstremt høyt frafall  Med unntak av årsstudiet, viser evalueringsrapportene gjennomgående tilfredshet (...).

12 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 12 Gjennomgående inntrykk  Meldingene reflekterer ikke situasjonen godt nok  Meldingene blir for upresise til å fungere som verktøy  Rapporterende, ikke forbedrende  Fra NOKUT sin evaluering av KSS  ”I fleire intervju blei problemet med dårleg fungerande faglærearar tatt opp: sjølv om fleire evalueringar melder om problemet, er det ikkje lett å gjere noko med det”.  Meldingene reflekterer ikke situasjonen godt nok  Meldingene blir for upresise til å fungere som verktøy  Rapporterende, ikke forbedrende  Fra NOKUT sin evaluering av KSS  ”I fleire intervju blei problemet med dårleg fungerande faglærearar tatt opp: sjølv om fleire evalueringar melder om problemet, er det ikkje lett å gjere noko med det”.

13 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 13 En betraktning  Er vi der vi ønsker å være?

14 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 14 Viktigst!!!  En mer susbstansiell tilnærming  et ledelsesspørsmål på ALLE nivåer  Handler om relasjoner  Og vilje...  Men ledelse er ikke styring  Vi må ikke se oss blinde på indikatorene våre  En mer susbstansiell tilnærming  et ledelsesspørsmål på ALLE nivåer  Handler om relasjoner  Og vilje...  Men ledelse er ikke styring  Vi må ikke se oss blinde på indikatorene våre

15 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 15 Avsluttende eksempel - JRK  Styring  Tempo

16 22/09-08Christian Bjerke: fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen 16  “When you see yourself doing something badly and nobody's bothering to tell you anymore, that's a very bad place to be. Your critics are the ones telling you they still love you and care.”  Randy Pausch  “When you see yourself doing something badly and nobody's bothering to tell you anymore, that's a very bad place to be. Your critics are the ones telling you they still love you and care.”  Randy Pausch


Laste ned ppt "Erfaringer med utdanningsmeldingen - kommentar fra studentene Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig NSU-Bergen Christian Bjerke Fagpolitisk ansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google