Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialog med barn i førskole- og småskolealder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialog med barn i førskole- og småskolealder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialog med barn i førskole- og småskolealder.
Hvordan ha den gode samtalen med små barn? Utfordringer for reformen som har et årlig møtepunkt med barna…..

2 Den gode samtalen med barna
1) utfordringer til oss formidlere 2) hva vi gjør i forhold til at vi har så mange i hver aldersfase 3) Må man dele i smågrupper i en slik dialog-situasjon?

3 Utfordringer til oss som formidlere
Tre hovebegrep: * Formidling av et Budskap Dialog = samtale som formidlingsform men også læringsform. Basisbegrepet – Hva tenker vi om læring i trosopplæringen?

4 Læring er kommunikasjon
(Sverre Dag Mogstad, Her Winsnes, 2001) Budskapet 1 Mottaker Språkbruk 3 budskap 3 Sender Budskap 2 Språkbruk 2

5 Trosopplæring Adolph Tiedemann: Katekisasjon 1847

6 Læring som dialog Dialogisk syn på kommunikasjon og læring
(Dysthe, 2001). - Læring er ikke enveiskommunikasjon! Læring skjer gjennom dialog! Dialog – ikke bare samtale mellom to mnsk ansikt til ansikt, men gjelder både skriftlig og muntlig formidling, samt indre dialog, og dialogisk kontakt mellom ulike tekster fra ulike tider! (Bakhtin, )

7 Mening og forståelse blir til gjennom dialogen
Sentralt for Bakhtin: Mening blir ikke skapt av individet, kan heller ikke overføres fra en person til en annen, men oppstår i selve kommunikasjonsprosessen. Det er i samspillet mellom taler/tekst og mottaker at mening blir skapt. Forståelse krever alltid en eller annen form for respons, gjensvar, dialogisk utveksling (Dysthe, 1995:64).

8 Barn med og uten barnetro stiller spørsmål
Barn har opplevd livet på godt og vondt. Barn stiller store spørsmål Barn i dag er kritiske tenkere Barn er kontrasterende i sin tenkning Troen bør utvikles i takt med barnet

9 Utfordringen til oss som formidlere
Gir vi barna tid og rom for å gjøre budskapet til ”sitt eget”? Gir vi tid og rom for både indre og ytre dialog? Er barnas egen forståelse interessant for oss? Eller er formidling av budskapet viktigst (gi barna en kunnskap ”i banken”)

10 Formidling til mange samtidig..

11 Hva gjør vi i forhold til at vi har så mange i hver aldersfase?
”Enveis”- formidling – er også viktig! Barn trenger formidling av Bibelfortellinger Barn trenger kunnskap om kristen tro Spørsmål-svar formen – er lite dialogisk Går det an å formidle til alle på en måte som ikke bare underholder, men oppfordrer barna til å tenke??? (Den indre dialogen )

12 Må man dele i smågrupper uansett i en slik dialog-situasjon
Både nei og ja Den gode samtalen oppstår gjerne spontant ”her og nå”. Den gode samtalen kan og bør det legges til rette for. Den gode samtalen bør være mulig der det skjer andre aktiviteter og gjøremål. Tilgjengelige voksne som samtalepartnere er en viktig ressurs Barn kan også være en samtaleressurs for hverandre.

13 Den gode samtalen … Hilde Hodnefjord

14 Konklusjon? Synet på læring – bør få konsekvenser for hvordan vi legger opp til en helhetlig læringssituasjon – også i kirken! Dialog som læring gir rom for at barna kan komme Budskapet aktivt i møte…..


Laste ned ppt "Dialog med barn i førskole- og småskolealder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google