Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon innen luftfarten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon innen luftfarten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon innen luftfarten
Dette er en presentasjon av FS-Safety med vårt hovedfokus. Presentere meg. Kommunikasjon innen luftfarten Samarbeid mellom NLF og Avinor til fellles nytte

2 Kommunikasjon innen luftfarten
Bakgrunn Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? Airspace infringement – Luftromskrenkelser Runway Incursion Samarbeid til felles nytte

3 Kommunikasjon innen luftfarten
Bakgrunn Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? Airspace infringement – Luftromskrenkelser Runway Incursion Samarbeid til felles nytte

4 Bakgrunn Samarbeidsmøte mellom NLF og Avinor om Airspace Infringement våren 2007. Prosjekt f.eks Oslo ASAP – viktig med samarbeid Identifisert et behov for en arena å treffes Skolesjefseminar identifisert som en plass der mange medlemmer direkte og indirekte kan nås.

5 Kommunikasjon innen luftfarten
Bakgrunn Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? Airspace infringement – Luftromskrenkelser Runway Incursion Samarbeid til felles nytte

6 Hva er et safety initiative
Et safety initiative er et identifisert satsningsområde der målet er å utvikle, vedta og implementere en handlingsplan for å redusere risiko for satsingsområdert for hele luftfartsindustrien. Eurocontrol er den sentrale myndigheten som koordinerer og innhenter informasjon, samt bearbeider den til ferdige handlingsplaner.

7 Kommunikasjon innen luftfarten
Bakgrunn Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? Airspace infringement – Luftromskrenkelser Runway Incursion Samarbeid til felles nytte

8 Hva er AI – Luftromskrenkelser?
Airspace Infringement er aktuelt i Norge i forhold til kontrollert luftrom, G* luftrom (TIA, TIZ) og restriksjonsområder. Definisjon: En flyging som medfører krenkelse av kunngjort luftrom med krav til samband og/eller klarering i samsvar med internasjonale og nasjonale bestemmelser Early package

9 Worst case scenario Early package

10 AI – Luftromskrenkelser
Hva har blitt gjort så langt ifm initiativet. Early Action package – 2005/2006 Causal Factor Modelling Study General Aviation Airspace Infringement Survey Early package

11 Early Action package - Eurocontrol
Actor Deadline Supporting Material Establish an Airspace Infringement Working Group ANSP July 06 Terms of Reference guidelines ATCO Briefing at ATC Units Presentation Radar replay Safety Notices Poster Safety Article Example “Hotspot” map Awareness Campaign for General Aviation Regulator* Start July 06 Magazine article Top Ten Tips Review of Airspace Structures Checklist

12

13 AI – Luftromskrenkelser
Hva har blitt gjort så langt Early Action package Causal Factor Modelling Study General Aviation Airspace Infringement Survey Intervjuer Nettbasert survey Early package

14 Causal Factor Modelling Study
Gjennomgang av hvilke typer luftromskrenkelser som finnes: GA flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA, MIL flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA, Commersial Aviation flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA Early package

15 Eksempel

16 Undersøkelse av EU-hendelser
Kommunikasjon: 155 – 43%

17 Rapporterte AI fra Norge 2004-2006

18 Rapporterte AI fra Norge 2004-2006
Uten kontakt: 86%

19 Hva er AI – Luftromskrenkelser ?
Hva har blitt gjort så langt Early Action package Causal Factor Modelling Study General Aviation Airspace Infringement Survey Early package

20 General Aviation AI Survey
Sommer 2007 6 intervjuer med piloter i: Bulgaria, Tyskland, Nederland, Portugal, Storbritannia og Norge. 52 piloter ble totalt intervjuet. I Norge ble NLF forespurt om å nominere piloter. 8 norske piloter ble intervjuet den 23/8-07 I intervjuene fikk piloter angi de vanligste årsakene til at luftrom krenkes samt de viktigste tiltak for å redusere risiko for dette for hold. Early package

21 General Aviation AI Survey
Årsaker angitt av norske piloter Use of out-of-date charts Difficulty of reading NOTAMs Insufficient flight preparation, navigation skills training Insufficient experience for instructors Insufficient communication skills training Unfavourable ATC attitude towards VFR flights ATC clearance not fitting aircraft performance Complex or unclear ATC instructions Bad weather Costly equipment and its efficient use by GA pilots Transponders, heavy and expensive Early package

22 General Aviation AI Survey
Forslag til risikoreduserende tiltak fra Norge Mandatory refresher training and license validation checks for pilots ‘Tailored’ and better training courses for pilots Standardisation and simplification of maps and charts Briefing stations at aeroclubs Raise pilots’ awareness of the importance of pre-flight preparation Improved NOTAM readability, including graphical presentation of NOTAM Improved R/T skills and use of radio Improve communication with ATS/FIS Courses for ATCOs to improve their knowledge of light aircraft and their performance characteristics. Keep controlled airspace to the possible minimum Organization of seminars and meetings to raise the safety culture of GA pilots Early package

23 5 vanligste årsaksfaktorer fra Eurocontrol

24 Hva pågår nå i Eurocontrol
FIS Survey Intervjuer/studiebesøk i 5 land som har en FIS sektor for å vurdere om anbefalinger om innføring av dette kan ha risikoreduserende effekt Sluttrapport i slutten av november 2008

25

26 Kommunikasjon innen luftfarten
Bakgrunn Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? Airspace infringement – Luftromskrenkelser Runway Incursion Samarbeid til felles nytte

27 Hva er Runway Incursion
Definisjon: Skal publiseres i RFL I v/første anledning: Enhver hendelse på en flyplass forårsaket av utilsiktet tilstedeværelse av luftfartøy, kjøretøy eller personell på rullebanen eller innenfor tilhørende sikkerhetsområde. ”Ferdig” initiativ: European ActionPlan for Prevetion of Runway Incursion (EAPPRI) – ICAO doc 9870 Gir mange rekommandasjoner for å redusere faren for RI. Early package

28 Hovedutfordring GA - Runway Incursion
Konkret tiltak fra doc 9870: Whenever possible an en-route clearance should be passed to an aircraft before start of taxing Utfordring: Gamle vaner – Klarering under taksing kan medføre: Luftfartøy stiller på rullebanen og tar av basert på ruteklarering. ”Cleared to leave control zone via Sandnes – Bryne.” Early package

29 Worst case scenario

30 Kommunikasjon innen luftfarten
Bakgrunn Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? Airspace infringement – Luftromskrenkelser Runway Incursion Samarbeid til felles nytte

31 Samarbeid til felles nytte
Strategi – luftrom Kommunikasjon Utdanning – Trening – Kunnskaper Informasjonskampanje

32 Strategi – luftrom Luftromsforskriften fra Luftfartstilsynet
C-luftrom i CTR og TMA Oslo ASAP Treningsområder FIS-Sektor Oppfølging av innrapporterte luftfartshendelser Samarbeid mellom NLF og Avinor

33 Kommunikasjon Verbalt % Paralingvistisk % Ikke-verbalt %
7% Verbalt % Paralingvistisk % Ikke-verbalt % Paralingvistisk 38% Ikke-verbalt 55% For each of the 3 categories ask the group for their estimates relating to everyday communication –SPØR DELTAGERNE før tegningen vises The statistics are from Professor Mehrabian, an American psychologist. These figures are an indication of how people use different ways of communication in general. This will not be the same at work and it is important to highlight that we are mostly denied our preferred method of communication-body language. If we do use it at work it must be used with caution, as there have been air misses in the past caused by someone giving a thumbs up sign to indicate they would be on a break soon which was taken as approval to climb by someone else! A major loss of our preferred communication method means that we need to put extra emphasis on the remaining two. That is why we have standard phraseology and why we should use it correctly. Equally, do we pay enough attention to tone? What about when we give avoiding action? Do we teach our trainees the importance of tone? Ask them for their experiences and have a few examples of your own. Hvor stor del av kommunikasjonen når gjennom en mikrofon?

34 Kommunikasjon Hvilken service ønsker NLF av Avinor?
Hvordan få flygeledere til å legge bort ”maskingeværstemmen”? Hvordan få flere piloter til å kalle opp LTT? Hva ønsker LTT av GA-piloter? Sikkerhetsgevinster?

35 Utdanning – Trening – Kunnskaper
Undersøkelse våren 2007 mot NLF og LTT, Avinor. NLF – Ønske om tilgjenglighet for trening. Avinor – La LTT ta del av treningen. NLF – Identifisert behov for bedre kunnskaper om GA hos LTT. Avinor – Trenger bedre kunnskaper om utfordringer hos GA. NLF – Forberedelser før flygning – kan bli bedre Avinor – Forberedelser hos GA-piloter kan i visse fall bli bedre.

36 Utdanning – Trening – Kunnskaper
Invitasjon til klubber hos NLF Trening Østlandsområdet – Rygge skal være en tilgjenglig flyplass for luftsportsaktiviteter. Muligheter til å trene med ATC Utdanning Identifisert behov for trening: Ta kontakt med Sjefflygeleder/Operativ Sjef AFIS for: Rettet informasjon – foredrag etc Uformelle møter for å få ansikt på personer på andre siden av miken. Forberedelser Hvordan kan dette forenkles? Personlig oppmøte, selv om dette skal sentraliseres?

37 Informasjonskampanjer
Invitasjon til plenum: Hva bør en informasjonskampanje om AI inneholde? Hvordan nå flest mulig? Utenlandske besøkende piloter?

38 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Kommunikasjon innen luftfarten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google