Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS

2 Om Norkart Totalt har Norkart konsern (Norkart og Geoservice) 92 ansatte. Som arbeider med utvikling, salg av programvare og konsulenttjenester innenfor fagområdet Geografisk IT. Norkart as Geoservice as Sandvika, Bergen, Trondheim GIS Lillehammer, Trondheim Avgiftsforvaltning 62 ansatte 30 ansatte

3 Lokalisering

4 Kundegrunnlag - Norkart
Kommuner Mer enn 300 kommuner har GIS/LINE programvare 18 av de 20 største kommunene Snart 100 kommuner på Web Statens vegvesen Avinor (luftfartsverket) Statens kartverk Jernbaneverket E-verk Kartleggingsfirmaer m.fl.

5 Verdikjede for geografiske data
Tjenester Konsulenttjenester, rådgivning, opplæring Saksbehandling analyse og visualisering Dataregistrering og foredling Forvaltning og distribusjon Publikasjon og masseandvendelse GIS/ LINE Landmåling Digitalisering Produkter GIS/ LINE fagmoduler Kart, GABAjour, VA, Plan, Eiendom Quadri Map Server GIS/ LINE Innsyn, Integrasjon og Analyse GIS/LINE WebInnsyn WEB - Service GIS/ LINE Windows innsamling/forvaltning/analyse og innsyn GIS/LINE Web Innsyn intranett og internett

6 Distribusjon Enkel klient Kompleks klient Forvaltning GeNorge NGIS xyz
Antall brukere Tjenester for et globalt publikum Web “Global” Web Map Services (raster) Web Feature Services (vector) GeNorge Allmene tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv Web 30000 3000 Kommunal saksbehandling (plan og byggesak) Windows og Web 30 ORACLE Quadri Spatial QUADRI Kompleks modell (Read/Write) (Read) NGIS 3 Datafangst og ajourhold av primærdata

7 Quadri Map Server Sitat fra Statens kartverk
System for lagring og forvaltning av geografiske data Grunnlaget for Norge Digitalt - Forutsetning for å realisere geovekstvisjonen Moderne teknologi - Oracle, klient/tjener, internett Fleksibel lagring av data - sentralt eller lokalt Lange transaksjoner, utsjekk/innsjekk med låsing av objekter Kvalitetskontroll og sikkerhet, kontrollert lese/skrivetilgang Basert på internasjonale standarder (ISO, OGC) - åpne grensesnitt på flere nivåer Sitat fra Statens kartverk Eneste system i verden som kan drive kartforvaltning over internett Eneste system der data møter sin egen spesifikasjon ved innlegging

8 Quadri Map Server - Arkitektur
Windows kartklienter Windows kartklienter Web klienter QMS (NGIS) API WMS/WFS services TCP IP over internett QMS (NGIS) Objektkatalog (regelverk) Alle grunnkart (FKB) data i Norge forvaltes i Quadri Map Server. Objektkatalogen inneholder standarden som sikrer homogene data for hele landet ! DB kartarkiv Oracle Denne arkitekturen gjør det mulig å koble seg på ”alle” kartdata i hele Norge bare man har tilgang !

9 Systemskisse – GIS/LINE
GIS/LINE Web Kartklient Web Andre klienter som Benytter karttjenestene GIS/LINE Win GIS fagmoduler Web services WMS/WFS Registerdata SQL DB Qudri baser (binær) Quadri Map Server Oracle Forvaltning/ajourhold

10 Trender i det norske kommunemarkedet
Kommunale samarbeid innen geodata. Samordning av ressurskrevende dataforvaltning Effektivisering og rasjonalisering Kostnadsbesparelser Bedre service til innbyggere Kritiske suksessfaktorer Teknologi og infrastruktur (QMS) Effektive arbeids- og produksjonsprosesser Fagsystemer - Melding Informasjon og tilgjengelighet WEB(WMS/WFS) - ”Min Side”

11 Døgnåpne tjenester Større og større fokus på dette i offentlig forvaltning. Nasjonale og regionale etater har sine Web sider med ulike tjenester. (fylkesmenn, fylkeskommuner, DN, Direktorater, bla bla bla) Alle norske kommuner har Web sider med informasjon og tjenester. Veldig mye informasjon er tilgjengelig, men det kan være vanskelig å finne fram i ”jungelen” av Web sider !

12 Linker til ulike fagsystem
Dagens situasjon Kommunens hjemmeside Linker til ulike fagsystem Web service’ene åpner proprietære databaser og gjør dataene tilgjengelige for andre systemer uten at en trenger kjenne databasestrukturen. For kartdata har vi gode standarder å forholde oss til, WMS og WFS som er internasjonale standarder for kartservicer. I Norge må man levere Web løsning som benytter seg av WMS dersom man skal få solgt den ! Andre fagsystemer trenger også en standard for å være åpen, og i Norge skjer det også mye på det område. Web Klient1 (kartklient) Web Klient2 (saksklient) Web Service (WMS/WFS) Web Service DB Kartbase DB Dokumenter

13 Kartløsning på Web Skal du gjøre dataene dine tilgjengelige for publikum 24 timer i døgnet er det Web og internett som gjelder ! Det å legge ut WMS tjenere på dine kartdata og sette opp en klient er enkelt, utfordringen er å få det til å spille sammen med andre system og data ! Norkart lanserte sin første Web løsning i 2000 DEMO KARTLØSNING BÆRUM: -> Bærumskart (Med kartviewer lansert 2000) -> Bærum WMS klient (lanseres 2006) -> GIS/LINE Windows Kartforvaltning

14 Integrerte løsninger på Web
Kartklienter for seg selv er vel og bra, men det er først i integrasjon med andre data/systemer en får en mangedobling av bruken og større gevinster kan realiseres ! Svært mye av informasjonen som er tilgjengelig på Web er knyttet til en koordinat. I alle slike tilfeller kan et kartutsnitt knyttes mot informasjonen. Turistinformasjon -> Setesdal -> Salten friluftsråd Turist.ppt

15 Integrerte løsninger på Web
KART (NORKART) – SAKSYSTEM (GECKO) Saksleverandør med WFS på saker som har stedfesting Pågående saker vises med symbol i kartet og inneholder link til saken. GIS/LINE WebInnsyn Kartklient ID=saksident Eiendom Web Services WMS/WFS WFS Kartbaser SaksDB SaksDoc Demo: GIS/LINE WebInnsyn Lyngdal ppt

16 Integrerte løsninger på Web
eByggsøk: Geodataløsning i tilknytning til byggesaksbehandling Gi tilgang til kart-relatert informasjon i søknadsprosessen Samarbeide med det nasjonale Byggsøk-prosjektet Gi bedre og mer tilgjengelige tjenester Sluttbruker: Innbygger eller f.eks. Entreprenør Integrasjonen i praksis: BYGGSØK, kartutsnitt rundt aktuell eiendom / adresse Hente informasjon fra kartet Om eiendom / bygg (gnr/bnr, eiendomsnr, areal) Gjeldende plan (rammebetingelser, planstatus) Naboliste med parter som skal ha melding om tiltak Sende informasjonen tilbake BYGGSØK og ta dette inn i søknaden

17 Integrerte løsninger på Web
Konseptskisse eByggsøk eiendom,saksID eByggsøk (BE) Innlogging Skjema for søknad GIS/LINE Web Byggsøk SaksID,GID,BID,X,Y, Areal, Naboer, Planinf. XML & JPG/PDF-fil WMS/WFS GAB Service Kartbaser GAB/Matrikkel Demo: GIS/LINE WebInnsyn Lyngdal Byggsøk ppt

18 Integrerte løsninger på Web
Infoland - Bestilling og kjøp av kartdata Eiendomsinformasjon står for bestilling og økonomiske transaksjoner ved hjelp av eHandelsløsningen InfoLand NORKART står for kartklienten og uttrekk av kartdata Infoland Skjema for bestilling fylles ut GIS/LINE WebInnsyn Digitalisering av område Utrekk av data Leveranse Bestiller Demo: -> InfoLand Bruker: 12000norkart passord: kart Infoland.ppt

19 Web service for samordning av Web Servicene for DEG
Neste generasjon Web side ”MIN SIDE” Mer brukerorienterte Web sider Samling av informasjon og tjenestetilbud som angår brukeren Bare aktuell informasjon og tjenester for deg vises Dette løses med å standardisere WEB SERVICENE ! ”Min side” Web service for samordning av Web Servicene for DEG Web Services Kart Matrikkel- informasjon Kommunale avgifter Lege Søknad om Barnehage/skole

20 GIS

21 OPPSUMMERING God kontroll over dine data og forvaltningen av de
Oppdaterte data er viktig når man skal ha storstilt bruk av data i ulike systemer. Hjelper ikke med en fantastisk løsning på ”toppen” hvis dataene ikke er til å stole på ! ”Shit in” = ”shit out” Forhold deg til gjeldende standarder Må være enkelt å dele dataene med andre, Web servicer gjør dette elegant ! Samarbeid mellom systemleverandører og standardiserte grensesnitt muliggjør integrerte løsninger Web løsninger gir synlige resultater, et samarbeid mellom flere kan gi mindre kostnader pr. kommune


Laste ned ppt "24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google