Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold MoBruk – Etablering og vedlikehold av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold MoBruk – Etablering og vedlikehold av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold MoBruk – Etablering og vedlikehold av tilgjengelighetsdata gjennom mobilt brukersamarbeid Gunnar Misund gunnar.misund@hiof.no Håkon A. Holmstedt hakon.a.holmstedt@hiof.no Tom Heine Nätt Tom.h.natt@hiof.no Avdeling for informasjonsteknologi Høgskolen i Østfold Halden

2 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold MoBruk – Etablering og vedlikehold av tilgjengelighetsdata gjennom mobilt brukersamarbeid •Møtemål •Bakgrunn •Tilgjengelighetsprosjektet •Okapi •Mål og resultater •Profil •Deltagere •Finansiering •Plan •Oppsummering

3 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Møtemål •Orientering om prosjektet •Detaljering av deler av prosjektplanen •Etablering av referansegruppe og kontaktpersoner •Fordeling av ansvar

4 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Bakgrunn, Tilgjengelighetsprosjektet •Samarbeid mellom bla.a. Oslo Kommune, Statens Kartverk, Deltasenteret, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Norkart AS. •Fase 1: Innsamling av data for å kunne produsere et tilgjengelighetskart over Oslo sentrum. I juni 2004 ble tilgjengelighetskartet (på papir) lansert av daværende miljøvernminister Børge Brende. •Fase 2: Utvikling av en nettbasert versjon av tilgjengelighetskartet for Oslo. •Fase 3: Fokus på utprøving og bruk av tilgjengelighetsdata. Et av målene var å inkludere andre kommuner og å gjøre tilgjengelighetsportal.no til en landsomfattende portal. I samarbeid med Høgskolen i Østfold ble det bli testet ut tilgjengelighetsdata på mobile enheter. Avsluttet desember 2006.

5 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Bakgrunn, HiØ/Okapi •Gruppen for Mobile Anvendelser, HiØ •Jobber med avanserte kontekstbaserte mobile anvendelser på et variert utvalg av mobile enheter og programmeringsplatformer. •Fokuserer sterkt på åpne standarder, åpen kildekode og brukergenerert innhold. •Okapi •Startet som studentprosjekt våren 2005 (Halvorsen, Holmstedt, Jansson), der fenomenet geotagging (stedfeste bilder, video, tekst etc.) ble utforsket. •En variant munnet ut i et eksperiment i ”grasrotjournalisme”, der åpningen av den nye Svinesundbroa ble dokumentert i sanntid/sannsted med mobiltelefoner. •En annen munnet ut i sanntids/sannsteds registrering av tilgjengelighetsdata, i samarbeid med Tilgjengelighetsprosjektet (Kartverket og Handikapforbundet).

6 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Prosjektprofil •MoBRUK skal videreutvikle teknologi og metoder som gjør brukerne istand til selv å registrere og vedlikeholde tilgjengelighetsinformasjon, ikke bare i Oslo, men hvor som helst i landet (og ellers i verden…). •Prosjektet er å regne som et forprosjekt, i og med at det forventes at arbeidet skal videreføres i et fullskala forsøk, og deretter taes over av en eksisterende bedrift eller en nystartet virksomhet. •Tilrettelegging av kommersialiseringsfasen er en integrert del av prosjektet.

7 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Mål •Hovedmålet i MoBruk er å gjøre det mulig for funksjonshemmede å etablere og vedlikeholde informasjon om tilgjengelighet. Dette skal skje ved viderutvikling av eksisterende systemer og omfattende brukertester. I tillegg er følgende delmål viktige: •Stille teknologi og infrastruktur tilgjengelig for en fullskala test (f.eks. Tromsø). •Tilrettelegging for videreføring og full realisering av konseptet, enten i eksisterende organsisasjoner/foretak, eller ved etablering av ny virksomhet.

8 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Resultater •Rapport: "Etablering og vedlikehold av tilgjengelighetsdata gjennom mobilt brukersamarbeid" •Retningslinjer for mobilt, kollaborativt vedlikehold av tilgjengelighetsdata •Systemdokumentasjon •Programvare (open source lisens) •Intensjonsavtale fra markedsaktør om videre kommersialisering

9 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Bidragsytere •Forpliktet støtte i form av direkte bidrag eller egeninnsats: •HiØ: 256 KNOK egeninnsats, 50 KNOK utstyr, 50 KNOK drift •Kartverket: 50 KNOK bidrag •Inkubator Halden: 20 KNOK egeninnsats •IT-Funk: 200 KNOK bidrag (til HiØ, dekning utover egeninnsats) •Tilsammen 626 KNOK •Referansegruppe: •Kartverket •Deltasenteret •Handikapforbundet •Blindeforbundet •Norkart •Oslo Kommune •Høgskolen i Gjøvik

10 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A1: Konsolidering •Oppstart av samarbeid, møter med impliserte parter. Gjennomgang av resultater fra Osloprosjektet og gjennomgang av tilgjengelig programvare. Revisjon av framdriftsplan. •150107 - 150207 •Kort rapport •1 ukeverk forsker •HiØ, Kartverket, Handikapforbundet, Deltasenteret HiG, Norkart

11 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A2: Design •Design av systemarkitektur, beskrivelse av funksjonalitet på komponentnivå, spesifikasjon av protokoller. Integrasjon mot eksisterende systemer (Norkart og tilgjengelighetsguiden). •150107 - 010407 •Kravspesifikasjon •1 ukeverk forsker + 2 ukeverk vit.ass •HiØ, Kartverket, Handikapforbundet, HiG, Deltasenteret, Norkart

12 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A3: Implementering •Implementering av mobil klient, web klient, database og administrative verktøy. Utviklingen vil i stor grad bestå i å modifisere eksisterende komponenter. •010407 - 150607 •Åpen programvare •6 ukeverk vit.ass •HiØ

13 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A4: Evaluering •Grundig brukertest i nært samarbeid med Handikapforbundet. Tilgjengelighetsguiden i Oslo vil være grunnlaget. Det vil bli lagt spesiell vekt på testing av brukermedvirkning, både nyregistrering og vedlikehold av eksisterende informasjon. •150607 - 150807 •Rapport 1 ukeverk forsker + 3 ukeverk vit.ass •HiØ, Handikapforbundet, HiG

14 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A5: Dokumentasjon •Utarbeiding av systemdokumentasjon, rapport om kollaborativt vedlikehold av tilgjengelighetsdata, brukerveiledninger. •150107- 150807 •Systemdokumentasjon, brukerveiledninger •1 ukeverk forsker + 2 ukeverk vit.ass. •HiØ

15 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A6: Formidling •Workshop der hovedmålet blir å legge grunnlaget for videreføring av arbeidet: 1) Nyregistrering av et større område (Tromsø?) og 2) Inkubatorprosjekt •150907 - 151007 •1 ukeverk forsker + 1 ukeverk vit.ass •HiØ, Kartverket, Handikapforbundet

16 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A7: Koordinering •Koordinering mellom aktørene, løpende oppfølging, kontakt med NFR. •010107 - 151007 •2 ukeverk forsker •HiØ

17 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold A8: Kommersialisering •Avklare og evt. sikre IPR-rettigheter, utarbeide konfidensialitets- og lisensavtaler, velge ut minst to markedsaktører for deltakelse i referansegruppen. Vurdere markedsgrunnlaget for et ferdig utviklet produkt, vurdere mulige forretningsmodeller og allianser med internasjonale markedsaktører. •150107 – 151006 •Anbefaling om sikring av IPR-rettigheter, avtaler om videre samarbeid med minst to markedsaktører •HiØ, Inkubator Halden, markedsaktører, driftsaktør

18 Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold Oppsummering •Teknologien er stort sett utviklet, men trenger finpussing og tilpassing •Resultatet er i store trekk avhengig av tverrfaglig samarbeid: •Design av videreutviklet prototype •Gjennnomføring av realistisk brukertest •Utarbeiding av kommersialiseringsplan •En handlekraftig referansegruppe med god informasjonsflyt er prosjektets viktigste plattform


Laste ned ppt "Oslo, januar 2007Misund, Holmstedt og Nätt MoBruk: Mobilt Brukersamarbeid Mobile Anvendelser Høgskolen i Østfold MoBruk – Etablering og vedlikehold av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google