Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikk for de minste 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikk for de minste 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikk for de minste 2009
En, to – støvel og sko Matematikk for de minste 2009 Else H. Devold;

2 Else H. Devold; els-devo@online.no
Plan for dagen Matematikk for små barn Seks fundamentale matematikkaktiviteter Problemløsing og begrepsforståelse Else H. Devold;

3 Antall, rom og form i barnehagen
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Rammeplan for barnehager side 42 Else H. Devold;

4 Else H. Devold; els-devo@online.no
Matematikk Vi bruker matematikk for å øve opp evnen til å tenke Matematisk læring innebærer at barna selv bygger kunnskap og oppdager mønster. Else H. Devold;

5 Else H. Devold; els-devo@online.no
Hvorfor matematikk? Forståelse av omverdenen Hverdagsnytte Kulturarv ( ) Gøy (Mats Andersson 2006) Else H. Devold;

6 Forståelse av omverdenen
Else H. Devold;

7 Hvorfor matematikk for små barn?
Her og nå – det er moro Dette er det viktigste Framtiden En bi-effekt Else H. Devold;

8 Når begynner barn å lære?
Når passer det å ha fokus på matematikk? Else H. Devold;

9 Seks fundamentale matematikk aktiviteter
Forklaring og argumentasjon Lokalisering Design Telling Måling Lek og spill Alan Bishop 1991 i ”Det matematiske barnet ”og i temaheftet ”Antall, rom og form” Else H. Devold;

10 Forklaring og argumentasjon
Begrunnelser og forklaring, resonnement og logiske slutninger. Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper Være lyttende og oppmerksomme Være bevisst egen begrepsbruk Stimulere barna til å bruke språket som redskap for logisk tekning Else H. Devold;

11 Else H. Devold; els-devo@online.no
Lokalisering Finne fram, orientere seg i rommet, forholde seg til målestokk. Erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. Else H. Devold;

12 Else H. Devold; els-devo@online.no
Design Male og tegne mønster. Form og symmetri. Arkitektur og kunst. Oppleve glede over, erfare, utforske og leke med form og mønster. Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske og oppdage og skape ulike former og mønster. Tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Else H. Devold;

13 Else H. Devold; els-devo@online.no
Skape geometri Små barn skal i stor grad få bygge, tegne, male og utfolde seg i frihet. (Olof Magne side 47) Else H. Devold;

14 Else H. Devold; els-devo@online.no

15 Else H. Devold; els-devo@online.no
Telling Tall, telling og antallsord. Tallsystemer og regning. Oppleve glede over å utforske og leke med tall. Bli fortrolig med tallsymboler. Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse og antall. Else H. Devold;

16 Else H. Devold; els-devo@online.no
Måling Sammenligninger. Måleenheter og målesystemer Lengde, areal, volum, tid, vekt og penger Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får er faring med ulike typer mål, målestokk og måleenheter. Stimulere barna til å fundere rundt avstand, vekt, volum og tid Else H. Devold;

17 Else H. Devold; els-devo@online.no
Lek og spill Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel. Strategispill, terningspill Puslespill Sørge for at barna får tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell. Støtte barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer Else H. Devold;

18 Matematikken er allerede i barnas hverdag
Vi får henge oss på Else H. Devold;

19 Problemløsning og språkforståelse
Matematisk språk Evne til å resonnere Else H. Devold;

20 Else H. Devold; els-devo@online.no
Matematisk språk Barna kan best gjøre seg erfaringer når begrepene blir tydelige i daglige sosiale aktiviteter, i rutiner, i lek og i samtaler. Else H. Devold;

21 Else H. Devold; els-devo@online.no
Den allmenne språkkunnskapen er en del av barnas læring av matematisk språk Tallordene; en, to, tre, fire, fem, seks Kvantitetsord; alle, mange, få, ingen, noen, lite, mye Ordensrelasjoner; Første, andre og tredje, sist, i midten, midt imellom Likhetsrelasjoner; like, like mange, samme Forhold mellom størrelser: størst, mest og flest, letter, tyngre Plasseringsord; over, under, mellom, foran, bak Else H. Devold;

22 Tidleg start hjelper ikkje
Utdanning nr juni 2007 Else H. Devold;

23 Else H. Devold; els-devo@online.no
Hverdagsaktiviteter Spontan kommunikasjon Oppdrag Samtaler Bruk av tallord og kvantitetsord Else H. Devold;

24 Else H. Devold; els-devo@online.no
Hverdagsaktiviteter Spontan kommunikasjon Jeg trenger en saks Finne klutene Oppdrag Ryddetid Stengetid Samtaler Bleieskift Påkledning Gjenfortelle, Bruk av tallord og kvantitetsord Telle tær, tenner, trappetrinn Else H. Devold;

25 Matematisk språk – aktiviteter og leker
Danse i en ring Gullhår og de tre bjørnene Bukkene Bruse Insekter i eske Løvejakt 1,2,3 - på det fjerde skal det skje. Jeg er en liten undulat som får så dårlig med mat Lille Petter edderkopp Else H. Devold;

26 Matematisk språk Observasjonspunkter i MIO
Skille begrepene stor og liten Vet hva som er opp og hva som er ned Bruker ord som beskriver leker (myke bamser, røde biler) Følger instruksjoner knyttet til plasseringsord (over bordet, under benken, gjennom tunnelen) Bruker ord om forholdet mellom størrelser (Ballongen er lettere en steinene) Viser hva som er i midten Else H. Devold;

27 Else H. Devold; els-devo@online.no
Resonnere Hva betyr det? Else H. Devold;

28 Fra konkret til abstrakt
”Evne til problemløsing i matematikk utvikles gjennom samtaler om hverdagsproblemer der barna er aktive deltagere” (Olof Magne side 17). Else H. Devold;

29 Problemløsingsstrategier
Prøve ut og løse problemet med aktiv handling Bruke konkreter Tegne og finne mønster og systemer i problemet Arbeide baklengs Lage tabeller Gjette og prøve Bruke tankene og resonnere seg fram til løsning. Finn fram til historien om katten, hunden og fisken. I en båt. Else H. Devold;

30 Problemløsningsoppgave
En gutt skal ro over elva, det er plass til ham og en til i båten. Han har en katt, en hund og en kurv med fisk. Katten og fisken kan ikke være alene. Hunden og katten kan ikke være alene. Hva skal han gjøre for å få med seg alle tre over elva? Hvor mange ganger må han ro over elva? Else H. Devold;

31 Nærmeste utviklingssone
Vygotsky om stillasbygging Det du kan, og det du kan klare med litt hjelp fra andre barn eller voksne. Else H. Devold;

32 Problemløsning for de minste
Hvordan skal vi løse hverdagsproblemer, som å dele likt med en venn? Følge instruksjoner. Delta i dialog under samlingsstund. Kunne tenke i mønster. Else H. Devold;

33 Eksempler på problemløsning
Åpne opp en dør, når du ikke når opp til dørhåndtaket Få mer melk av den voksne, når koppen er tom. Lage snabel med to hender Edderkoppen som kryper oppover Lime kroppsdelene på rett plass Else H. Devold;

34 Else H. Devold; els-devo@online.no
Hverdagsaktiviteter Dagsrytme i bilder Påkledning Jeg trenger en bøtte? Hvordan få lagt teppet ordentlig ut på bakken? Leke gjemsel – hvordan finne et godt skjulested? Bygge tårn av klosser. Ryddetid; ordne, sortere og klassifisere Hvordan få stor nok ring til å gå rundt juletreet. Dekke bordet. Else H. Devold;

35 Else H. Devold; els-devo@online.no
Dekke bord Barn og voksne sammen Snakke sammen om hva som trengs for å dekke bordet De finner fram kopper til barna og asjetter til alle og en kaffekopp til den voksne Setter en asjett til hver stol En kopp til hver asjett. Else H. Devold;

36 Leker, aktiviteter og bøker
Legge ringer på høna og få egget på rett plass. Puttekasse Sortere bamser og dyr Lille Petter edderkopp Tulla og mormor” av Lena Anderson ”Ludde” ”Da lille Anna var forkjølt” av I. og L. Sandberg Else H. Devold;

37 Resonnering Observasjonskriterier fra MIO
Vet hvilke uteklær man trenger når det regner Rydder leker på rett plass Kan dele likt med en venn (fire fargeblyanter) Henter gjenstander som barnet trenger i sin aktivitet (ark til å tegne på, klosser til å bygge med) Resonnerer seg fram til hva som kommer først og sist i påkledning. Vet forskjell på det som har hendt og det som skal hende. Else H. Devold;

38 Lille Petter Edderkopp
Han klatret på min hatt Så begynte det å regne Å Petter ned han datt Så kom solen og skinte på min hatt Da ble det liv i edderkopp Som klatret på min hatt. Else H. Devold;


Laste ned ppt "Matematikk for de minste 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google