Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagen Medisin Arena 2011 Samhandling sett fra fastlegene: Muligheter og utfordringer Kjell Maartmann-Moe Fastlege i bydel Grünerløkka siden 1983 Spesialist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagen Medisin Arena 2011 Samhandling sett fra fastlegene: Muligheter og utfordringer Kjell Maartmann-Moe Fastlege i bydel Grünerløkka siden 1983 Spesialist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagen Medisin Arena 2011 Samhandling sett fra fastlegene: Muligheter og utfordringer Kjell Maartmann-Moe Fastlege i bydel Grünerløkka siden 1983 Spesialist i allmennmedisin, dr.med. Førsteamanuensis ved UiO Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmenn og samfunnsmedisin.

2 Utfordringer •Nøkkelen til suksess i samhandlingsreformen –reell satsing på kommunehelsetjenesten –særlig fastlegeordningen • Stor svakhet ved dagens planlegging: – foregår oppe i etasjene i helsehuset – må begynne med grunnmuren – kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen

3 Utfordringer Fastlegeordning = FLO •FLO og samhandlingsreformen henger ikke sammen –Signalene til fastlegene er mer: • personlig involvering og tid til pasientene • oppgaver fra spesialisthelsetjenesten • offentlige allmennlegeoppgaver • møter – tverrfaglige og dialog • styring – men hvor? •Hvor er : –de 2-3000 fastlegene som skal til ? –kompetansehevingsplanen? –masterplanen for FLO i samhandlingsreformen?

4 Utfordringer •Allmennlegeyrket er givende men krevende – •Unge leger prioriterer (også) familie og fritid •Kontroll over arbeidstiden •Konkurransedyktig fagmiljø med sykehus •Mulighet til forskning •Rekruttere dyktige unge leger å bli allmennleger –gir best kvalitativt – og mest helse for pengene

5 Hvorfor mer FLO? Min 80 åring Fastlegen •Alt på ett sted i samme konsultasjon •Medisinsk koordinator: Oversikt over medisinering og supplerende undersøkelser •Spesialisthelsetjenester ved behov Legestyrt •Effektivt, oversiktlig, rimelig Spesialist-poliklinikker •Høyt blodtrykk •Lavt stoffskifte •Sukkersyke •Hjertesvikt •Bipolar lidelse Sykepleiestyrt (oftest) Mange kokker, dårligere totaloversikt og dyrt

6 Muligheter Jevn og god medisinsk kvalitet til folket •Alle allmennleger må bli og forbli spesialister i allmennmedisin •Innholdet i spesialiteten –Utvikles i henhold til oppgavene. –Kompetanseheving må følge overflytting av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten •Resertifisering: – mulighet for påbygningskompetanse – sykehjemsmedisin, undervisning, forskning, kvalitetsarbeid

7 Muligheter Hva kan og skal fastleger gjøre? •Diagnostikk og behandling •Offentlige fastlegeoppgaver –Legevakt –Skolehelsetjeneste –Helsestasjon – barn og unge –Sykehjem •Rehabilitering •Palliasjon •Observasjonssenger? –Kontrollkommisjon –Praksisveileder – legemiddelforskrivningsveileder –Rådgivende leger i NAV –Undervisning – studenter, spesialistkandidater, spesialister, ungdoms og videregående skole –Forskning –Kvalitetskoordinator –Fengselshelsetjeneste –Praksiskonsulentordning –Forebyggende helsearbeid –Fagkoordinator i stab hos kommuneoverlegen •Legevakt, sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste ++

8 Hva skjer hvis vi ikke øker antall fastleger kraftig •Fastlegene har mer enn nok å gjøre i dag •Det er ingen ledig kapasitet i FLO til å ta seg av de nye oppgavene •Det kommer liten nyrekruttering •Leger blir fastleger i mangel av noe bedre å gjøre •Pasientene får dårligere medisinsk tilbud i kommunehelsetjenesten også pga tidspress

9 Muligheter •Forutsetningen for forslagene jeg nå skal presentere er at vi øker antall fastleger kraftig •Forslagene henger nøye sammen

10 Muligheter FLO – ny pilot •Staten inviterer kommune-Norge og fastlegene til sammen å lage en plan for fastlegeoppgavene i hver kommune (fastlegeplanen). •Flere kommuner kan samarbeide •De(n) beste planen/søknaden(e) fra by, mellomstor og distrikts kommune, får gjennomføre sin plan •Basert på evalueringer legges rammene for den neste generasjon FLO.

11 Muligheter Listedeling - pilot •Pasientlistesystemet beholdes. •Alle fastleger skal ha egen hjemmel. •Eksempel på listedelingssystem: –listetak 900 - lister med 900 eller færre pasienter deles ikke –lister med 901-1800: deles i to like store lister –lister med over 1801: deles i tre like store lister –lister med over 1801: deles i tre like store lister –Har man turnuslege eller tilsvarende eller andre faste undervisningsoppgaver, kan listetaket utvides til 1200 •Den som får listen delt får et fremforhandlet engangstilskudd 50/50 stat og ny kollega

12 Muligheter Fastlegetilskudd - pilot •Erstatt pro capitatilskuddet med øremerket statlig fastlegetilskudd. •Én tilskuddsklasse med omforente krav til høy kvalitet på fastlegekontoret - tilgjengelighet, ansatt-faktor, medisinsk teknisk utstyr, IKT, kommunikasjons-standarder, SAK, SEDA- rapportering og gode internkontrollsystem. •Én tilskuddsklasse med omforente krav til høy kvalitet på fastlegekontoret - tilgjengelighet, ansatt-faktor, medisinsk teknisk utstyr, IKT, kommunikasjons-standarder, SAK, SEDA- rapportering og gode internkontrollsystem.

13 Muligheter Listedeling og fastlegetilskudd Hvis piloten er vellykket Hvis piloten er vellykket •Gradvis innføring – frivillige kommuner som har en godkjent fastlegeplan først •Listedelingen kan skje en bloc i en kommune – + alternative løsninger

14 Muligheter Listedeling og fastlegetilskudd Resultat •Nye fastleger får en start med trygg økonomi og pasientarbeid i praksis fra første dag •Forslaget gir en stabil og forutsigbar overgang for alle •Vi unngår kamp om pasientene •Vi unngår at de etablerte fastlegene betaler for reformen

15 Muligheter Listedeling og fastlegetilskudd •Flere leger i distrikt – redusert vaktbelastning •Mer offentlig allmennlegearbeid, ex: undervisning, forskning og kvalitetsarbeid •Utjevne inntektsforskjellene mellom «tunge og lette» lister. •Spesialistene utenfor sykehus er fornøyd med driftstilskudd

16 Samhandling og FLO Utfordringer og muligheter NY MASTERPLAN FOR FLO ER EN NØDVENDIG EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR AT SAMHANDLINGSREFORMEN SKAL BLI EN SUKSESS Takk for oppmerksomheten Kjell Maartmann-Moe


Laste ned ppt "Dagen Medisin Arena 2011 Samhandling sett fra fastlegene: Muligheter og utfordringer Kjell Maartmann-Moe Fastlege i bydel Grünerløkka siden 1983 Spesialist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google