Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskoleutdanning elektro Tilpasning til arbeidslivets behov Gunnar Visnes Norsk Teknologi 1131113 - GVi Norsk Teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskoleutdanning elektro Tilpasning til arbeidslivets behov Gunnar Visnes Norsk Teknologi 1131113 - GVi Norsk Teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskoleutdanning elektro Tilpasning til arbeidslivets behov Gunnar Visnes Norsk Teknologi 1131113 - GVi Norsk Teknologi

2 Fagskolens utfordring •Hvem er målgruppen? •Hvilket marked leverer fagskolen til? •Hvordan er produktet tilpasset markedet? •Hvilke rutiner har fagskolen for løpende markedstilpasning? 131113 - GVi Norsk Teknologi2

3 Fagskoleutdanning elektro •Fagskolen er elektrofagarbeiderens viktigste utdanningstilbud for karriereutvikling og formell kompetanse •Fagskolen er håndverks- og servicebedriftenes viktigste utdanning for rekruttering av ledere •§ 1 a. Fylkeskommunalt ansvar for fagskoleutdanning –Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. –Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. •Fagskoleutdanningen må til enhver tid være ajour med teknologi- og markedsutviklingen for å dekke bransjens kompetansebehov. 3131113 - GVi Norsk Teknologi

4 Viktig for bransjen ved revisjon nasjonale planer •Overordnet nasjonal kompetansebeskrivelse av bransjens kompetansebehov på fagskolenivå •Ivareta formelle krav til kompetanse i elektrofagene (DSB, PT, etc) •Læringsutbytte beskrivelse •Integrering av realfag og kommunikasjon •Et godt grunnlag for utarbeiding av lokale læreplaner og pedagogisk tilrettelegging på den enkelte fagskole 4131113 - GVi Norsk Teknologi

5 Dekker fagskoleutdanningen næringslivets behov når: •Ca 90 % av kandidatene til installatørprøven har fagskolen som formell utdanning –Mindre enn 50 % av kandidatene består prøven –Årsaken til ikke bestått ligger i hovedsak på for lite kunnskap om bedriftsledelse –DSBs sjekkliste for installasjonsvirksomhetersjekkliste •Byggfagene: Byggeplasser stoppes pga. dårlig ledelse •Balanse mellom teknologi og ledelse må ivaretas bedre –LØM skal ikke reduseres, men integreres bedre gjennom ”faglig ledelse” •For mange byggerprosjekter havner i retten –Kommunikasjon, kontrakter og avtaler må styrkes og være fagrettet •Mulighet for spesialisering og lokal tilpasning •Men - hvordan løse dette mht. tid, ressurser, lærekrefter etc.? 5131113 - GVi Norsk Teknologi

6 •På konferansen 2012 ble det orientert om: •Behov for styrking av faglig ledelse •Formalisere Ekom utdanning •Formalisere regionalt faglig samarbeid mellom skole og bransjer. •Hva er status ? 6131113 - GVi Norsk Teknologi

7 •Norsk Teknologi er avhengig av en god teknisk fagskoleutdanning og arbeider aktivt for at den skal få gode rammevilkår •Norsk Teknologi påvirker aktivt for at fagskolen skal gi en god fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov 131113 - GVi Norsk Teknologi7

8 •Takk for oppmerksomheten ! 131113 - GVi Norsk Teknologi8


Laste ned ppt "Fagskoleutdanning elektro Tilpasning til arbeidslivets behov Gunnar Visnes Norsk Teknologi 1131113 - GVi Norsk Teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google