Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av Arne Jan Engen, Niclas Damsgaard og Marius Eilertsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av Arne Jan Engen, Niclas Damsgaard og Marius Eilertsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av Arne Jan Engen, Niclas Damsgaard og Marius Eilertsen
Oppsummering etter prosjektet kostnadsforskjeller i Sentral- og Regionalnettet i Norge.

2 Hovedkonklusjoner: Det er ikke komt frem alternativer til dagens kostnadsvektsystem som blir vurdert som like godt eller bedre. Det er ikke behov for noen ny vektmodell, men den eksisterende modellen bør forbedres. Investeringskostnadene har mye større variasjon enn driftskostnadene innen for hver anleggskategori. For noen anleggskategorier varier investeringskostnadene med 500% %. ( enhetskostnadene) Driftskostnadene varierer typisk med +/ %. Ved omregning av investeringskostnader til årlige kostnader vil avvik mellom faktisk levetid og beregnet levetid få stor betydning, ( spesielt for anlegg over beregnet økonomisk levetid). Ved investering har stedbundne forhold som tomteforhold og klima stor betydning, i tillegg til markedsforhold på leverandørsiden og i noen grad krav fra myndigheter. Det er komt frem forslag til forbedring, men fortsatt stor usikkerhet.

3 Forslag til forbedringer.
Nye anleggskomponenter ( både for drift og investering): Driftsentral (drift av sentralen + det sentrale anlegget med kommunikasjon) Transformatorstasjon bygg og anlegg/tomt. ( ikke det tekniske anlegget). (Avhengig av beredskapsklasse) SmartGrid anlegg ( i dag FoU-kostnader, om 4-8 år egen anleggskomponent) Forslag til forbedringer for hver anleggskategori i vektsystemet ( investering): Jordkabel: Antall : for å fange opp endepunktskostnader og skalaeffekt. ( en sats for hvert spenningsnivå) Forlegning: 4 kategorier: by, tettbygd, landsbygd og fjellsprengt grøft. (sats for hver kategori) Luftlinjer: Stedbudne forhold/tomteforhold: normale, lette og vanskelige forhold, en sats for hver. Tillegg for toppline (en sats for hvert spenningsnivå) Rehabiliterte linjer (andel av nyverdi avhengig av forventet ny levetid) Ha mulighet for kategori med kompositt- master dersom disse skulle komme i bruk

4 Forslag til forbedringer forts.
Forslag til forbedringer for hver anleggskategori i vektsystemet (investering): Sjøkabel: Antall : for å fange opp endepunktskostnader og skalaeffekt. ( en sats for hvert spenningsnivå) Forlegning: Standard sats + åpning for å legg inn faktisk kostnad. Isolasjonsmateriale, olje eller pex, satser for hver Endepunktskomponenter - transformatorer: Stedbundne forhold/tomteforhold: forslag om differensiering i egen komponent for transformatorstasjon Innføre kapasitetsledd for hvert spenningsnivå primærside. Endepunktskomponenter - brytere: Innføre nytt element, enkel effektbryter for dobbel samleskinne, en sats for hvert spenningsnivå. Forslag til forbedringer for driftskostnader. Anleggskategoriene jordkabel, sjøkabel og endepunktskomponenter har nesten neglisjerbare direkte drifts- og vedlikeholdskostnader ( energitap er utenom vektene). For Luftledninger vil derimot DV-kostnadene være betydelige avhengig av stedbundne forhold. Disse bør derfor differensieres tilsvarende som for investering.


Laste ned ppt "Utarbeidet av Arne Jan Engen, Niclas Damsgaard og Marius Eilertsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google