Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lungerehabilitering - truet eller i medvind?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lungerehabilitering - truet eller i medvind?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lungerehabilitering - truet eller i medvind?
Frode Gallefoss Overlege dr. med. Lungeseksjonen SSK Professor UiB

2

3 Røykelunger (KOLS og emfysem)
Grense for KOLS Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) kalles bare for røykelunger i Danmark. 90% av dem som får KOLS er røykere. KOLS betyr at du er mer eller mindre tett i pusten hele tiden. Hvis du er skikkelig dårlig har du emfysem. Lungekapasiteten hos oss alle faller litt etter litt fra omtrent 25 års alder også dør vi vanligvis som gamle med altfor god lungefunksjon Mange som røyker får et raskere fall i lungefunksjonen enn det som er normalt og da får de til slutt KOLS. Forklarer kurven………

4 Hva gjorde vi før samhandlingsreformen?
Røykeavvenning Individuell Kurs Pasientopplæring for astma og KOLS LMS Opplæring på sykehjem med korttidsplass Astma & KOLS Rehabilitering Organisert trening hos fysioterapeuter etter Rehab

5 Astmaskole i Kristiansand Konklusjon
er viktig for brukeren reduserer legekonsultasjoner med 75% reduserer sykmeldingsdager med 70% bedrer lungefunksjon (6% på 12 mndr) bedrer livskvalitet (16 enheter i SGRQ total score) bedrer compliance (inhalasjonssteroider) er kostnadseffektiv astmatikeren blir bedre og det koster mindre enn om han/hun ikke får opplæring

6 Nasjonal Plan for Astmaskoler Oppbygning av opplæringspakken
Innledning, holdninger, tilnærming Organisering Medisinsk-faglig del Fellesopplæring med overheads Individuell opplæring med flip-overs sykepleier fysioterapeut Pasienthefte

7 Nasjonal Plan for Astmaskoler Medisinsk faglig del
Patologi Risikofaktorer Objektive mål på astma Medikamentell behandling Behandlingsplaner Hvordan vurdere en begynnende forverring?

8 Heard, but not understood Understood, but not accepted
Told, but not heard Heard, but not understood Understood, but not accepted Accepted, but not put into practice Put into practice, but for how long? Konrad Lorenz We hope that the Health Department not only understands what is told them, but accepts this piece of work as their responsibility and help us to put this into practice, for long.

9 COST-BENEFIT AND COST-EFFECTIVENESS OF PATIENT EDUCATION IN COPD - A RANDOMISED, CONTROLLED TRIAL
Frode Gallefoss Department of Pulmonary Medicine, Vest-Agder Central Hospital Kristiansand, Norway

10 Consultations at GP during the one-year follow-up Mean (SD)
No of GP consultations (5,5) (0,9) p<0,001* * Mann Whitney U test

11 Proportion of patients in no need for GP visits during the one-year follow-up
Percentage p=0,001* * Chi square test

12 Dispensed short-acting 2-agonists during a one-year follow-up

13 DIRECT, INDIRECT AND TOTAL COSTS
NOK, mean (SD) month follow-up

14 Conclusion A one year follow-up indicates that patient education with emphasis on self-management in patients with COPD reduced the need for GP visits reduced the proportion of patients in need of GP visits reduced the need for rescue medication was cost-beneficial was cost-effective

15 Hva gjorde vi før samhandlingsreformen?
Røykeavvenning Individuell Kurs Pasientopplæring for astma og KOLS LMS Opplæring på sykehjem med korttidsplass Astma & KOLS Rehabilitering Organisert trening hos fysioterapeuter etter Rehab TRUET!

16 Samhandling for et friskere Norge

17 Kunnskap Allmennlege Sykehus Generalist Spesialist "Ingenting om alt"
Faglig "sprik" mellom 1. og 2.linje tjenesten Kunnskap "Ingenting om alt" Allmennlege Sykehus "Alt om ingenting" Generalist Spesialist

18 Kommunehelsetjenesten
Faglig "sprik" mellom 1. og 2.linje tjenesten Kunnskap ”Alt om alt" Kommunehelsetjenesten Sykehus "Alt om ingenting" Generalist Spesialist

19

20

21 GOLD2007 FEV1 /FVC < 0.7 GOLD I: FEV1 >80%
GOLD II: FEV1 >50 - <80% GOLD III: FEV1 >30 - <50% GOLD IV: FEV1 <30%

22 GOLD 2011 classification

23 E-læringspakke i KOLS Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.

24 Egen nettside: sshf.no/kols

25

26 KOLS - Kommunehelsetjenesten
KOLS - Kommunehelsetjenesten Skjermutklipp tatt: ; 15:22

27

28

29

30 United4Health -telemedisinsk oppfølging etter utskrivelse for KOLS forverring - et rent implementeringsprosjekt

31 Norsk Helsenett GSM 4G Fastlege

32 Telemedisinske moduler
Psychiatry

33 Utfordringer i prosjektet
Tekniske løsninger GSM 4G?, Norsk Helsenett, mal for framtida….. Samhandlingsprosjekt Med forankring i kommunehelsetjenesten og opplæring fra spesialisthelsetjenesten Organisering/logistikk Sykepleier- og legeressurser, kommunikasjonslinjer

34 Nurse tele-equipments

35 Interesserte regioner
Lister Lindesnes Kristiansandsregionen/Knutepunkt Sør Setesdal Arendal Spydspissprosjekt

36 BEHANDLINGSLINJE FOR KOLS PÅ AGDER

37 Behandlingslinje - pasientforløp
Forebygging Symptomer Diagnostisering Behandling Rehabilitering Oppfølging Pasient/pårørendeinformasjon og -opplæring Tilleggsdokumentasjon Oppstartsdokument Symptomer, forekomster og årsaker Overordnet flytskjema Prosedyrer og annen informasjon Målinger og registreringer Verdikompasset Kontinuerlige målinger Ventetider Behandlingsansvarlig lege: Kontaktperson: Godkjent dato:

38 Lungerehabiliteringen
Er truet i spesialisthelsetjenesten  bygges ned i spesialisthelsetjenesten før den bygges opp i kommunehelsetjenesten Kompetansen forsvinner fra spesialisthelsetjenesten Beskjed: Følg nøye med at det blir bra nok!


Laste ned ppt "Lungerehabilitering - truet eller i medvind?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google