Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemstillinger (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemstillinger (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemstillinger (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor fotballen angående bestemmelsene om barneidretten? - Toppklubber (hovedsaklig trenere elitesatsning ungdomsavdelinger) (3) Er dette i samsvar med barnerettighetsbestemmelsene? (4) Finnes det en fasit for hvordan man best mulig kan utvikle talenter i barneidretten? - Case studie, men gjennomgående for mange toppklubber (trenere i ungdomsavdelinger + topptrenere) i Norge (5) Hvilken retning bør norsk idrett gå med tanke på talentutvikling i barneidretten? - Fotball (6) Er bestemmelsene for barneidrett for demokratisk?

2 1. Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen?
Profesjonalisering Bruk av ressurser / ta spillerutvikling på alvor / klubbstyrt Mengde / kvalitet – trening Mentalitet/motivasjon, spilleforståelse og læringsevne sentralt for identifisering Synspunktene på kompetanse i barnefotballen – begynne å forme de nevnte områdene tidligere + antall timer trening Omgivelsene harmoniserer ikke med logikker for drift Likedanning klubblisens (Frankrike – Spania – Uefa - Norge)

3 2. Hvilke synspunkter har trenere innenfor fotballen angående bestemmelsene om barneidretten?
Profesjonalisering 6-16 år (6-12 år) Kompetanse i barnefotball Tilrettelegge for mer og bedre aktivitet “Scoute” & hente spillere tidligere Utarbeidelse av en klar klubbfilosofi Identifisering i fotball: Ant. Timer trening (ref. Ericsson) Ant. Timer KVALITET…24-timersutøveren Holdning/mentalitet (motivasjon, glød) Fysiske & Fysiologiske egenskaper (flytte bein, opp mot rolle, basis) Spilleforståelse

4 Foreldres påvirkning B.bestemmelsene, breddefilosofien (fra 13 år), kompetanse trenere i barne- og ungdomsfotball, mangel på forståelse for profesjonalisering/prosesser for utvikling fra omgivelsene – anses som problematiske forhold for identifisering, seleksjon og spillerutvikling

5 Mentalitet / Referanser
Undersøkelse egen klubb (satsningsspillere 14-19), Toppfotballsenteret: Ambisjonsnivå (Europa) Minst villig til å legge ned tid for å komme dit 5 timer data/FB/TV-spill Spillersamtaler (ambisjoner / mengde trening, referanser på kvalitet trening etc.) Foreldres referanser

6 Fremtidige utfordringer
“spissing” fra tidligere alder Økonomiske ressurser Hente spillere fra større geografisk område Hente spillere i tidligere alder Tilrettelegge for mer aktivitet i barnefotballen Tilrettelegge for mer aktivitet, enkeltspilleren – egentrening (skole) Referanser tidlig, matching (utlandet) (ref. egen klubb) Bedre kompetanse barnefotball (6-12år) Utarbeidelse av en tydelig klubbfilosofi = Profesjonalisering

7 3. Samsvar? Prestasjonsideal Krav i moderne fotball
Profesjonalisering toppfotball Barneidrettsbestemmelsene og den demokratiske modellen lite forenlig jmf. Peterson 2007: “Association nurtering”: Samfunnsdemokratisk mål der alle som ønsker å delta skal få lov til det og hvert individ skal få utvikle seg uavhengig av ferdighetsnivå. Sosialisering av borgere, dannelsen av samhold og sosial tilhørighet anses som en sentral målsetting i idrettsorganisasjoner og stat/samfunn “Competition nurtering” Satt av idretten selv Innlæring av ferdigheter Lære å forholde seg til konkurranse: vinne/tape Følge reglene Fokusere for å nå sine mål Klubb (filosofi, vekting av talentutvikling) Trenere / Spillerutviklere Foreldre Tankegangen formes av type involvering (foreldre, klubb – b.bestemmelser/norsk demokratisk modell) (Trenere prestasjonslogikk) (foreldre prestasjonslogikk) Prestasjonsideal (forbedring-tilbakegang / idrettens DNA) ….men; Paradigmeskifte?

8 4. Finnes det en fasit for hvordan man best mulig kan utvikle talenter i barneidretten?
Spillestil Læring vs resultater (progresjon) Kanskje er det bra at vi har de bestemmelsene, hva ville skjedd hvis resultatene hadde betydd mye? Enda mer kynisk spill nedover???? Påstand: ingen steder hvor ”konkurransen” er mer sentral enn i breddeklubber Påstand 2: mer ”edruelig” syn på talentbegrepet i toppfotballen enn i bredden ”jeg synes kynisk fotball er fint jeg…” Manchester United-Lillestrøm G16= 8-0 (taper ikke pga. Kondis/restituering) “hvorfor slår dem ikke mer langt???” “dårlig tempo i matchen…” Mestringsorientering, fokus på arbeidsoppgaven, lojalitet til spillestil (ref.Mats Dæhlie), spillestil i blodet Liverpool- Lillestrøm G16= 1-1 Teknisk repertoar, spilleforståelse, spillestilen i blodet…. Barca video (U8) Tilfeldig spillestil Barcelona, United, Liverpool?

9 Video Barca U8 ”17 trekk før avslutning – spillestil”

10 Video Barca U8 ”Corner – Vending keeper”

11 Video Barca U8 ”Veggspill”

12 Video Barca U8 ”Romforståelse”

13 Video Barca U8 ”Frispilling”

14 5. Hvilken retning bør norsk idrett gå med tanke på talentutvikling i barneidretten?
Kompetanse nedover, fra introduksjon 6år (“mestring” & “trivsel” - NFF) Allsidighet / variasjon (eks. Ajax) Variert aktivitet, men opp mot fotball Kontroll på utøver, mulighet til å jobbe systematisert over tid. Kompetansesentre – Toppklubb Toppklubb bør få lov til å drive annerledes - Selektere treningsgrupper (+ scouting), tilby mer trening Scoute spillerne selv (NFA- Avslag) Kreve mer kompetanse nedover – Utvikle mer omfattende trenerkurs, Subsidieres av forbund/klubb. (pengene må gå dit, ikke lures inn i andre poster) Er det å unngå “kø på trening” alt??? (kurs over 3-4 helger nok?) Spesialkompetanse barnefotball, lønnet. - Utbrenthet? Hvor dyktige er vi til å lære spillere spillet, hva skjer ved mestring av det teknisk-taktiske? Tilfeldig satsning, kompetanse/filosofi 6-12år - “Du kan itj lær bort no du itj kan sjøl” N.A.Eggen

15 Norsk systematisering….
“Det står i sportsplan…” HVA KAN SPILLERNE????!?!?!?!?! Pasning Touch Spilleforståelse Basisferdigheter, dårlig utnyttelse av motoriske gullalderen

16 Muligheter 2000-3000 økter (innhold, progresjon, spillestil)
Fra 6år til senior Begrensninger vs. muligheter U8 Barcelona Innbyggertall Helårsidrett Solskinnshistoriene (kunne vært fler?) Sammenligne vs. plukke elementer (trene med kvalitet, filosofi, bygge en helhetlig struktur på fotballutdannelse) (Barca – holdninger, skole, karakter, folkelighet – alle feirer sammen, spiller hverandre gode, oppnår ting sammen “def/off” – feil en del av læring, kampen en metode for læring, fokus på neste situasjon i spillet) Utbrenthet vs. inspirasjon Gode pedagoger/fotballfaglige sterke og systematisert filosofi/progresjon i trening Undervurdering av barn og unges tilpasningsdyktighet, Tilrettelegge for aktivitet (futsal – vinter), flere kan tilby fotball som helårsidrett

17 Langsiktig perspektiv (men starter for sent)
Paradigmeskifte Ballbesittende stil Relativ alderseffekt Fysikk Langsiktig perspektiv (men starter for sent) Toppfotballsenteret (oppdatert forskning) Toppklubbene mer i sentrum (maktforskyvning?) Aldersbestemte landslag/ A-landslaget former toppklubbenes drift av talentutvikling?

18 Hvem skal bestemme utformingen?
Toppklubber Nederland Serieoppsett, type baner (eksperimentering) Norge Hvilke klubber skal være med? 7-, 9- eller 11er fotball? (spillets prinsipper, offside U8 Spania, 9er fotball Nederland) Modell (Brann, Vif, Lsk, Stabæk, Rosenborg, Viking)

19 6. Er bestemmelsene for barneidrett for demokratisk?
Hva skjer når sønnen tar steget opp på et elitelag / førstelag, med idrett satt i et profesjonalisert system? Etterslep (er fortsatt med når elitedelen starter, forståelse foreldre/spillere for hva som skal til, sommerferie, treningsmengde, kvalitet trening, egentrening etc) Eks. Brann (profesjonalisert fra 13år) (Bjørnebye) NFFs handlingsplan ; “ Sikre at unge spillere med ambisjoner får tilrettelagt trenings- og kampmuligheter, med tanke på fremtidig rekruttering til norsk toppfotball” (s.28) 24 timersutøvere (referanse på hva som er god trening, holdning, tilrettelegging rundt idretten, Klubber (trenere) må danne norm for drift og retningslinjer, foreldre/spillere forholder seg til dette, ikke omvendt. (eks. Treningsleir England) Profesjonalisering & konkurransespiralen viktige prosesser som er med å forme tankegangen rundt talentutvikling og står som en motsats til b-bestemmelsene

20 “Toppe laget” eller langsiktig utvikling
Hvilken klubb er det snakk om?? (Skedsmo, Lørenskog, Lillestrøm vs. blaker, sørumsand) Treningsgrupper (potensial, motivasjon) Paradigmeskifte (identifisering, seleksjon, utvikling)

21 Minstekrav: - Noen klubber bør få drive annerledes (utvise skjønn i forhold til ant.spillere i kull + hente spillere) Kompetansenivået hos trenere barne- og ungdomsfotball må heves NFF/Toppklubbene må ta ansvar for å utvikle en helhetlig filosofi/plan på hvordan spillerutvikling skal driftes Ta til seg hva de beste gjør, legge til de elementene som kan iverksettes

22 Mission accomplished? Egne erfaringer, res av breddefotball, fortsatt “aktiv” Kan og bør få til begge deler, med mer kompetanse nedover.


Laste ned ppt "Problemstillinger (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google