Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kombinere evidens og brukerperspektiv for å sikre kvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kombinere evidens og brukerperspektiv for å sikre kvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kombinere evidens og brukerperspektiv for å sikre kvalitet
Hvordan kombinere evidens og brukerperspektiv for å sikre kvalitet?” Birgit Valla psykologspesialist Stange kommune

2 Blogg

3 Er vi fornøyd slik det er nå?
Er det behov for å jobbe med kvalitetsforbedring?

4 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ...Og bedre skal det bli! ( ) Helsedirektoratet

5 Hva er viktig for terapeuter?
Terapeuter ønsker å få en relasjon til sine klienter og hjelpe dem å bli bedre De verdsetter personlig engasjement, empati, følelse av å være effektive og kunne jobbe konstruktivt med problemer Terapeuter tenker at klientene er de beste lærerne deres, og at de utvikler seg mest i møte med klienter. Faglig utvikling og en opplevelse av å bli dyktigere i jobben er viktig for terapeuter. Orlinsky & Rønnestad (2005). How psychotherapists develop. APA Washington DC Duncan, B.L (2011) What therapists want. Psychotherapy networker

6 Blir terapeuter bedre med årene?
Man finner ikke at erfaring forklarer forskjell i resultater. Terapeuter har dårlig bedømmelse av sine prestasjoner Sapyta, J., Riemer M. & Bickman (2005). Feedback to clinicians: Theory, research, and practice. Journal of Clinical psychology. Hannan, C. et al (2005) A lab test and algorithms for identifying clients at risk for treatment failure. Journal of Clinical psychology.

7 Hva gjør at noen blir veldig gode
Hva kjennetegner de som presterer eksepsjonelt godt innen sitt fag. Sett på de som presterer høyt innen sjakk, musikk, sport, kunst, medisin, matematikk, programmering. Hva gjør at noen faktisk lærer av erfaring? Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R. (eds.). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. New York: Cambridge University

8 Feedback i psykoterapi
Hvordan opplevde du samtalen? Hvordan har du det?

9 RCT-studier på nytten av feedback
Yes, It is time for clinicians to routinely monitor treatment outcome. Lambert, M.J. & Shimokawa, K. (2011). Collecting client Feedback. Psychotherapy, 48, Reese, R.J., Norsworthy, L., & Rowland, S (2009). Does a continuous feedback system improve outcome? Psychotherapy: Theory, Research, Practice , & Training, 46, Anker, M.G., Duncan, B.L., & Sparks, J.A. (2009). Using client feedback to improve couple therapy outcomes: A randomized clinical trial in a naturalistic treatment setting. Journal of consulting and clinical psychology, 77, Harmon, S.C. et al. (2007). Enhancing outcome for potential treatment failures. Therapist/client feedback and clinical supported tools. Psychotherapy research, 17, Hawkins, E.J. et al. (2004). The effects of providing patient progress information to therapists and patients. Psychotheray research, 14, Lambert, M.J. et al (2002). Enhancing psychotherapy outcomes via providing feedback on client progress: A replication. Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, Lambert, M.J. (2001). The effects of providing therapists with feedback on client progress during psychotherapy: Are outcomes enhanced? Psychotherapy Research, 11, Slade, K. et al. (2008). Improving psychotherapy outcome: The use of immediate electronic feedback and revised clinical support tools. Clinical psychology & Psychotherapy, 15, Whipple, J.L. et al (2003). Improving the effects of psychotherapy: The use of early identification of treatment failure and problem solving strategies in routine practise. Journal of Counseling Psychology, 58,

10 Feedback-forskning Morten Ankers parstudie
461 norske par i parterapi ved to familiekontor To grupper: •Vanlig terapi uten feedback •Vanlig terapi med feedback Prosentvis hvor mange par der begge opplevde signifikant bedring •Terapi uten feedback: 23% •Terapi med feedback: 51% •Feedback: 50% mindre separasjon / skilsmisse Anker, M., Duncan, B., & Sparks, J. (2009). The effect of feedback on outcome in Marital therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(4),

11 Prinsipperklæringen for evidensbasert psykologisk praksis
Pasientens egenskaper, verdier og kontekst Beste forskninsevidens Klinisk ekspertise

12 Deliberate practise / Målrettet forbedringsarbeid
Hva trengs å forbedres Tilgang på feedback om resultater Mentalt krevende Grunnleggende for å lykkes: ØKT KUNNSKAP Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R. (eds.). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. New York: Cambridge University Colvin, Geoff (2008), Talent is overrated. What really seperates world-class performers from everybody else.

13 Fleksibel bruk av kunnskap
Hvilke faktorer er relatert til resultater? Terapeutens kjønn, teoretisk orientering, erfaring og sosiale intelligens var ikke relatert til resultat. Det som korrelerte var kunnskap, jo flere situasjoner terapeuten kunne respondere tilfredstillende på, jo bedre resultater Problemet er at vi tror vi responderer tilfredstillende, men ofte gjør vi det ikke, og vi vet det ikke. Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch, D (2009). Therapist effects. Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. Journal of clinical psychology, 65(7),

14 Scott Miller, personlig kommunikasjon
If we suppose that every organization will sooner or later be trying to apply these principles, then it’t important to remember that starting early confers a significant advantage. The effects of deliberate practise are cumulative. . Geoff Colvin, Talent i overrated. What really separates world-class performers from everybody else. p 144 The profession that starts first with feedback will be far ahead of others and the profession or discipline that makes transparency about outcomes will have a competitive advantage Scott Miller, personlig kommunikasjon Hva gjør vi nå?

15

16 Hva skjer da?

17 Mens vi debatterer psykoterapi og evidens så skjer det noe i verden som gjør at, når vi er ferdig er muligens vår debatt utdefinerte som del av løsningen på de store samfunnsproblemene beslutningstakerne skal løse, og som befolkningen kjenner på kroppen.

18

19 Ut av kontorene

20 Alle blir glade

21 Takk for meg!


Laste ned ppt "Hvordan kombinere evidens og brukerperspektiv for å sikre kvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google