Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ph.d.-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”   HBV januar 2014 www.hive.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ph.d.-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”   HBV januar 2014 www.hive.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ph.d.-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”  
HBV januar 2014

2 Faglig innretning Pedagogiske ressurser: tradisjonelle læremidler, samtaler og samhandling, symboler og språk, uttrykksformer som film, musikk og teater, skriftlige tekster eller undervisnings- og vurderingsformer Læreprosesser: Hvordan de pedagogiske ressursene settes i spill, tolkes og inngår i kollektive og individuelle læreprosesser

3 «Søkernes prosjekter bør orientere seg mot ett eller fler av følgende foki»:
Hvordan pedagogiske ressurser inngår i de aktiviteter som utspiller seg i barnehage, skole og høyere utdanning. Hvordan ressursene settes i spill og transformeres gjennom individuelle og kollektive læreprosesser. Utvikling, utprøving og analyse av de pedagogiske ressursene. Empiriske studier av læreprosesser i skole og barnehage.

4 «De øvrige fire stillingene lyses åpent ut innen programmets
«En av de fem stillingene er knyttet til NFR-prosjektet ”Better Provision for Norway´s Children” om kvalitet i norske barnehager» Nettside: «De øvrige fire stillingene lyses åpent ut innen programmets faglige innretning»

5 Søknaden må inneholde Prosjektskisse (maks 10 sider). Prosjektskissen skal inneholde beskrivelse av tema, redegjørelse for tidligere relevant forskning, prosjektets teoretiske rammeverk, metodevalg og en fremdriftsplan for forskningsarbeidet. CV Dokumentasjon av utdanning som ligger til grunn for å bli tatt opp i en ph.d.-utdanning med bekreftede kopier av vitnemål og lignende. Eventuelle vitenskapelige arbeider som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen. Eventuelle planer for opphold ved andre institusjoner underveis i ph.d.-forløpet.

6 Grunnlag for opptak Program- og emneplaner for Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (s. 4) For å bli tatt opp på ph.d.-utdanningen bør søker ha en utdanningsvitenskapelig eller utdanningsvitenskapelig relevant mastergrad eller tilsvarende femårig utdanning på mastergradsnivå. Programstyret for ph.d.-utdanningen vurderer søkere med annen bakgrunn enn de nevnte masterutdanningene. Utover formalkravene i forskriftens § 5, skal det foreligge en plan for studiet som grunnlag for vurdering av opptak. Planen skal inneholde prosjektbeskrivelse for avhandlingsarbeidet, plan for opplæringsdelen, tidsplan for studiet, finansieringsplan og forslag til veileder(e) og opplysninger om hvilken forskerskole søkeren vil knytte seg til. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstilling, teoretiske perspektiver og metodevalg, og konkretisere en realistisk framdriftsplan for forskningsarbeidet.

7 Grunnlag for opptak Program- og emneplaner for Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (s. 5) Som grunnlag for opptak skal programstyret vurdere om prosjektbeskrivelsen ligger innenfor programmets fagområde, og om profesjonsperspektivet er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Prosjekter som kan knyttes innholdsmessig til pågående forskning ved HiVe innenfor programmets forskningsfelt, vil normalt gi grunnlag for opptak. Programmet skal samtidig være åpent for prosjekter som retter seg mot nye tematiske områder og/eller vil anvende andre teoretiske perspektiver eller forskningsmetodiske tilnærminger.

8 Struktur for forskningssøknad (Flick, 2011*, noe endret)
Introduksjon Tema, bakgrunn Begrunnelse 2. Problemformulering (Kunnskapsstatus) Aktuell teori og forskning om temaet Identifisert kunnskapsmangel og egen forskningsinteresse 3. Formål og hensikt med studien 4. Forskningsspørsmål *Flick, U. (2011). Introducing research methodology: a beginner's guide to doing a research project. Los Angeles, Calif.: Sage.

9 Struktur for forskningssøknad (Flick, 2011, noe endret)
5. Metoder og prosedyrer Vitenskapsteoretisk forankring, forskningsstrategi, forskningsdesign Utvalg av dokumenter, informanter, steder, cases … i. Kriterier for utvalg, utvalgsprinsipper ii. Evt.: hvordan ulike kilder (utvalgselementer) kombineres og hvorfor iii. Forventet størrelse/omfang på deltagere, steder, dokumenter d. Metoder for data- generering e. Metoder for analyse f. Kvalitetsspørsmål og feilkilder (Reliabilitet, validitet, pålitelighet, troverdighet) 6. Forskningsetisk refleksjon 7. Tidsperspektiv, publiseringsplan (særlig for artikkelbaserte arbeider!) 8. Referanser 9. Vedlegg; tidsplan

10 Nyttige lenker Eksempel: Kvalitet i ph.d.-utdanningen: Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning

11 Hjelp til posisjonering- CARS- create a research space
Tidligere forskning om pedagogiske ressurser HiVe-skriftserien, Forskning etter LK06: article html Sakprosabibliografi: Norsk barnebokinstitutt:


Laste ned ppt "Ph.d.-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”   HBV januar 2014 www.hive.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google