Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim Parkering Konst. Leder Stein Løberg Forvaltning Steinar Myhr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim Parkering Konst. Leder Stein Løberg Forvaltning Steinar Myhr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim – med nullvisjon for parkeringsbøter Stein Løberg Konstituert direktør

2 Trondheim Parkering Konst. Leder Stein Løberg Forvaltning Steinar Myhr
Forretning Stein Løberg Økonomi, jus og kvalitet Morten Myhre Teknisk Laila Solheim Kunde Brith Eli Hagemo HR Endre Olav Østgård Trondheim parkering KF

3 Formålet med Trondheim Parkering
trafikksikkerhet fremkommelighet miljø

4 Utvikling kontrollavgifter

5 Bak tallene Vi kan pr i dag ikke forklare på en god måte hva som ligger bak tallene og hva som påvirker de Ledelsen i TP har av den grunn besluttet å utvikle en modell som skal bistå oss i å forklare tallene og variasjonen i de

6 tett kontroll & kyndig veiledning, kontinuerlig forbedring
Målet er ”null bøter” gjennom god tilrettelegging, tett kontroll & kyndig veiledning, kontinuerlig forbedring og smart bruk av teknologi

7 Hvordan nå 0-visjonen ? Parkeringspolitikk med definerte mål og langsiktighet Organisasjonen vår inkl Service- og forebyggende gruppe Kvalitetspolitikk ISO 9001 Teknologiløsninger

8 En lang prosess Unnfangelsen I mål ? 2005 2013 20 xx

9 Produktet vårt Tilgjengelig (raskt og enkelt å finne plass)
Enkelt (enkelt å forstå og å enkelt å følge) Trygt (for egen sikkerhet og for bilens sikkerhet) Rimelig (pris i forhold til tjenesten) To hvite striper med plass til en bil imellom, skiltløsning samt billett- og betalingsløsning

10 Parkeringspolitikk Trondheim skal ha en restriktiv parkeringspolitikk
Parkering skal brukes som virkemiddel til å redusere uønsket biltrafikk i sentrum Skal ikke redusere Midtbyens attraktivitet som handels- og servicesenter Vår overordnede målsetting er å få parkering inn i parkeringshus. - En bieffekt vil være mer korrekt parkering

11 Forebyggende gruppe Aksjon Trygg skolevei
Møter med transport (LUKS) og taxinæring HC-aksjon Fokus på utfartsplasser Årshjul utarbeidet Ledergruppen på ”blåtur” Opplæring og informasjon

12 Service og forebyggende
Ved å jobbe forebyggende skal vi redusere antall feilparkeringer og derigjennom forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

13 Kvalitet i alle ledd Kvaliteten på jobben vi gjør kan måles i hvor enkelt vi gjør det for kundene å parkere lovlig og betale rett. Derfor har vi i Trondheim Parkering ”Null bøter” som mål.

14 Kvalitet

15 Kvalitetshåndboka vår
Etablere automatisert løsning for planlegging og dokumentasjon av kontroll/kjørelister Anonymisert løsning for tjenestelevering på sted og tid Overfor våre eiere etablere forklaringsmodell for leverte kontrolltjenester

16 Vår teknologistrategi er: ”Vi skal utvikle enkle og effektive løsninger basert på den beste utnyttelsen av kjent teknologi”

17 Teknologiske løsninger
SMS Parkering for servicebil og firmabil med logo

18 Skiltløsning

19 Hva sier oppdragsgiverne ?
”Kjeldsberg Eiendom har valgt Trondheim Parkering KF som en totalleverandør av parkeringsløsninger for at våre leietakere skal ha en god opplevelse ved å være leietaker hos oss. Vi forventer at Trondheim Parkering KF er en innovativ leverandør som hele tiden leverer fremtidsrettede parkeringsløsninger til våre eiendommer.”    Med vennlig hilsen Hilke Rognes R. Kjeldsberg  AS Eiendomssjef marked Vi i RBK Eiendom har valgt å inngå avtale med Trondheim Parkering om drift av parkeringsvirksomheten i tilknytning til vårt anlegg på Lerkendal. Både fordi vi har blitt enige om det økonomiske innholdet i avtalen, og fordi vi oppfatter Trondheim Parkering som et folkelig selskap. Roar Munkvold Eiendomsdirektør RBK Eiendom På årsmøte i RBK 26. januar 2012

20 Null-visjon Statens vegvesen
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2006–2015 og 2010–2019, samt i de årlige statsbudsjetter. Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020

21 Volvos Null-visjon Vår 0-visjon
Kilde: TU.no 17. april 2013 Ingen skal dø eller skades i en Volvo 2020-modell Vår 0-visjon Vi har en ambisjon om å nå målgang i 20xx

22 Oppsummering Trondheim Parkering.mp4
Vi skal nå målet vårt om null bøter ved å: Ha en vedtatt parkeringspolitikk Utnytte organisasjonen vår på det vi er gode på Ha sterk fokus på kvalitet Utnytte kjent teknologi for det den er verdt Trondheim Parkering.mp4

23 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Trondheim Parkering Konst. Leder Stein Løberg Forvaltning Steinar Myhr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google