Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvoteordningen – et raskt overblikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvoteordningen – et raskt overblikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvoteordningen – et raskt overblikk
Internasjonaliseringskonferansen 2012 Ingebrigt Holmen, 9. mars 2012

2 Bakgrunn for kvoteordingen
Formål med kvoteordningen: Bistandspolitikk: kompetansebygging i mottakerland (studenter, institusjoner, næringsliv) Kunnskapspolitikk: styrking av norske institusjoners internasjonale samarbeid Rundskrivet tilknyttet kvoteordningen revideres normalt hvert tredje år Gir tolkning og utdypning av forskriften Retningsgivende for institusjonene og underliggende forvaltningsorganer (SIU og Lånekassen)

3 Framveksten av kvoteordningen
U-landsparagrafen (fra ) Flere svakheter etter hvert avdekket Kvoteordningen (fra ) U-landsparagrafen som overgangsordning Endringer underveis NOU 1989: 13 Grenseløs læring Utenlandske studenter fram mot år 2000 Landenes kompetansebehov sentralt St.meld. nr. 40 ( ): Fra visjon til virke Ettergivelse av lån ved retur hjemland Tilsvarende ordning for stud fra Øst-Europa : u-land og Øst-E: hhv. 600 og 150 Fra : 600 studenter fra utviklingsland, 150 studenter fra Øst-Europa. I dag er fordelingen 800 (utviklingsland) og 300 (Øst-Europa etc.). Forholdstallet i Øst-Europeisk retning (før 4:1, nå 2,7:1) Fra : åpnet for at kvotestudenter kunne ta norskspråklige utdanninger (med innføringskurs i norsk)

4 Nærmere om politiske målsettinger
Bistandsmålsettingen fortsatt mest sentral Sikre relevant kompetanse Bidra til kompetansebygging i hjemland Kunnskapspolitiske hensyn stadig viktigere Sentralt for KD som eier Stadig viktigere med internasjonalisering Norske institusjoners interesser ivaretas KD prioriterer: Kvalitet - samarbeid og opplegg Konkurranse om plassene Stimulere til retur til opprinnelsesland

5 Nærmere historikk om ordningen
Evalueringen fra 2001: Vellykket som internasjonaliseringstiltak Utviklingseffekten av ordningen: usikker Forslag: fordoble antall plasser over fire år Prosentvis fordeling sør og Øst-E. beholdes 1997: utvidelse fra 600 plasser til 1 100 Enkelte endringer i ordningen underveis: Reisestøtte innført fra Startstipend innført fra Forslaget fra arbeidsgruppen (2001): 1400 studenter fra utviklingsland og 800 studenter fra Øst-Europa.

6 Framtiden til ordningen – evaluering
Ønske om bedre kunnskap om virkningen Ambisjon: videreutvikling av ordningen Finne god balanse mellom målene: Bistandspolitikk (hovedbegrunnelse) Utdanningspolitikk I samarbeid med bl.a. UD og Norad Prinsipper for utvalg av land vil gjennomgås Også fordelingen land i sør og Øst-Europa Nøyaktig oppstart av evalueringen ikke klar Andre interessenters tanker om vektlegging: KD vil involvere flere eksterne aktører Umiddelbare tanker mottas NÅ

7 For nærmere spørsmål om kvoteordningen som ikke kan besvares av SIU eller Lånekassen, ta gjerne kontakt med Kunnskapsdepartementet:


Laste ned ppt "Kvoteordningen – et raskt overblikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google