Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?

2 Innhold Hva er nevrofeedback? Presentasjon av pilotstudien m/funn
Oppsummering - implikasjoner for rusbehandling Demonstrasjon av metoden

3 Hjernen elsker å se sin egen virkning på verden!

4 Hva er nevrofeedback? ”Fysioterapi for hjernen”
Biofeedback anvendt på hjernen Tar utgangspunkt i individets EEG Basert på prinsipper for operant betinging Individualisert og symptomrettet

5 To variable… Treningsfrekvens i hertz Plassering av elektroder

6 Neurofeedback er direkte trening av hjernens funksjon slik at hjernen lærer å fungere mer effektivt. Vi observerer hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av datautstyr. Dette måles ved hjelp av elektroder som festes til personens hode. Ved hjelp av et videoprogram viser vi informasjonen tilbake til personen og belønner hjernen for å endre sin egen aktivitet til et bedre egnet passende mønster. Dette er en gradvis læringsprosess som kan appliseres til hvilken som helst målbar aspekt av hjernens fungering. Neurofeedback blir også kalt EEG biofeedback, fordi det er basert på elektrisk hjerneaktivitet, EEG. Neurofeedback er trening i selvregulering. Selvregulering er en nødvendig del av god hjernefunksjon. Trening av dette får systemet (det sentrale nervesystemet) til å fungere bedre. Selvregulering kan defineres som å endre sine egne tanker, følelser, ønsker, begjær, handlinger og presentasjoner for å opprettholde en balanse eller normal fungering.

7 Hvem kan ha nytte av Neurofeedback?
Nevrofeedback adresserer problemer til hjernens disregulering. Det er mange problemer som er relatert til dette. De inkluderer angst og depresjonsspektret, oppmerksomhetsvansker (ADD/ADHD), atferdsforstyrrelser, en rekke søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, og emosjonelle forstyrrelser. Det er også nyttig for organiske hjerne tilstander som epilepsi, autistspekteret og cerebral parese. Utover dette kan nevrofeedback ha en positiv påvirkning på forskjellige problemer  (hjerne-relaterte) som barn kan slite med i barndommen som ulike søvnproblemer: •Sengevæting •Går i søvne •Snakker i søvne •Skjærer tenner •Mareritt •Natteskrekk Vi kan også være nyttig med mange av problemene i ungdomstiden: •Stoffmisbruk •Depresjon •Angst og depresjon Neurofeedback kan også bidra til å opprettholde god hjernefunksjon som når folk blir eldre. Den gode nyheten er at nesten alle hjerner, uavhengig av funksjonsnivå, kan trenes til å fungere bedre og slik frigjør sitt fulle potensial.

8 Hva er nevrofeedback ikke?
Tankelesing Mirakelkur for alle plager Strøm eller andre signaler som sendes inn i hjernen

9 Øyeblikksbilde fra pinseutfarten ved Vaterland…

10 Eller fra Shanghai…

11 Hjernens motorvei

12 PILOTSTUDIEN

13 Bruk av nevrofeedback i rusbehandling
- en studie av nytte og gjennomførbarhet på et lite klinisk utvalg

14 Mål Sammenlikne skårer på psykometriske måleinstrumenter før og etter intervensjonen Vurdere gjennomførbarhet av nevrofeedback på denne pasientgruppen

15 Design og metode Kvantitativ pre-post-studie uten kontrollgruppe (pilot) Utvalg: 12 pasienter i poliklinisk behandling på ARA (bekvemmelighetsutvalg) Utvalgskriterier: Ruspasienter med komorbid PTSD-diagnose Pasientene ble testet før og etter 30 sesjoner Midtveisevaluering Liten kvalitativ del for å vurdere gjennomførbarhet

16 Utvalget Demografiske data Alder: 19-55 år Gj.snitt 38,5 år
Rushistorie: 1,5 til 30 år med rus, median 14,5 år 5 LAR-pasienter 3 Cannabis 4 Alkohol/benzo Opprinnelse: 10 norske 2 utenlandsk, vestlig opprinnelse Sivil status: 8 enslige 4 i parforhold Utdanning: 6 grunnskole 6 videregående skole Jobbsituasjon: 1 i fast jobb Boforhold: 8 med egen eller leid bolig 4 på institusjon

17 Hypoteser Null-hypotese: Ingen endring i symptombelastning ved før- og ettermålinger på utvalgte målingsskalaer Alternativ hypotese: Signifikante forbedringer i symptombelastning ved før- og ettermålinger på utvalgte målingsskalaer

18 Intervensjonen: Nevrofeedback
Trening av hjernen ved hjelp av operant betinging

19 Målingsskalaer MINI PLUS – for diagnose i hht. DSM IV
SCL 90 for psykisk symptombelastning CPTII for nevrologisk funksjonsnivå PTSS 16 for symptomtrykk PTSD Tre visuell-analoge (VAS-)skalaer for hhv. søvn, rusmestring og subjektiv funksjonsvurdering

20 Administrative data Fremmøte Uteblivelser Drop-outs
Tilbakemeldinger under sesjonen Semi-strukturert intervju avslutningsvis

21 Kvantitative funn - Effekter av nevrofeedback-treningen

22 Endring i selvopplevd livskvalitet og symptombelastning
Måle- instrument Baselinje Post-test Endring gj. snitt Std. avvik Konfidens- intervall Sign. Lav Høy VAS rus 2,5 0,7 1,8 3,1 0,5 -4,2 0,114 VAS søvn 6,5 4,1 3,3 1,3 6,9 0,010* ORS 19,4 28,4 9,0 9,3 16,1 0,020* SCL90 1,4 0,78 0,62 0,57 0,19 9,06 0,011* PTSS 2,4 1,9 0,6 -0,02 1,2 0,055

23

24 Funn – gjennomførbarhet
Retensjon: - 8 av 12 pasienter fullførte behandlingen (67%) Retensjon = 84% dersom man ser bort fra de som sluttet pga logistikk snarere enn behandlingsrelaterte årsaker

25 Funn – gjennomførbarhet
Fremmøte: 51 uteblivelser til timer av totalt 240 mulige = 78,7% fremmøte (sml. 65% fremmøte for 30+, 55% under 30)

26 Uteblivelser

27 Behandlernes vurderinger I
Fordeler ved nevrofeedback: Intensivt, målbart og symptomrettet Gir et tilbud til de tyngste ruspasientene Gir høy grad av symptomlindring ved kompleks traumeproblematikk ”Pasientene møter faktisk til timene!” Fokus på teknologi – appellerer til mannlige pasienter

28 Behandlernes vurderinger II
Ulemper ved nevrofeedback: Ressurskrevende – krever mange og hyppige sesjoner Logistikk Kompleks teknologi under stadig utvikling

29 Pasientenes vurderinger I
”Dama sier det går bedre!” (Mann, 33, med PTSD, depresjon og sosial angst)

30 Pasientenes vurderinger II
”Jeg har merket en markant endring siden jeg begynte med nevrofeedback. Jeg sover mye bedre. Har hatt søvnproblemer i 30 år, har sovet maks 2-3 timer per natt. Men nå sover jeg hele natten. Jeg drømmer fremdeles, men ikke så ekstremt. Har mye mindre mareritt. Det var kanskje like mye snakk om at jeg ikke ville sove som at jeg ikke kunne sove. Pleide å sove i stolen i stua… Det gjør jeg ikke lenger.” (Mann, 55, krigsveteran fra Falklandskrigen)

31 Pasientenes vurderinger III
”For meg har det betydd at jeg kan leve et normalt liv. Kan fungere i en butikk. Jeg kan handle, stå i kø, får ikke lenger panikken så mye som før. Det er blitt lettere å fokusere tankene. Jeg kan plassere dem en plass…” (LAR-pasient, 42, med store konsentrasjonsvansker og sterk sosial fobi)

32 Pasientenes vurderinger IV
”Det formørkende tungsinnet er blitt mye mindre. Jeg kan trekke pusten og få pusterom. Fremtiden synes ikke så mørk og håpløsheten ikke så stor. Jeg har fått mer sinnsro. Jeg har halvert dosen med antidepressiva, og selv om angsten er der fremdeles, er den mye mindre skarp i kantene. Katastrofetankene tar ikke overhånd lengre. Det er en påfallende tydelig endring. Jeg trodde aldri noen kunne hjelpe meg med dette.” (Kvinne, 50, sliter med angst og depresjon etter traumer)

33

34 Hjernebølger og frekvenser
Ubevisst Bevisst Delta Theta Alfa SMR Beta1 Beta2 Gamma 0,5-4 Hz 4-8 Hz 8-12 Hz 13-15 Hz 16-22 Hz 22-35 Hz 36-42 Hz Instinkt Følelse Bevissthet Nærvær Konsentrasjon Opphisselse Vilje Dyp søvn Koma Drifter Følelser Impulser Drømmer Oppmerksomhet på kroppen Integrasjon av impulser Avspenning Fokus Integrasjon av impulser Persepsjon Tenkning Mental aktivitet Hyper-årvåkenhet Stress Angst Ekstrem fokus Energi Ekstase

35 Oppsummering Nevrofeedback kan være en effektiv, supplerende behandlingsmetode for pasienter med rusmiddelproblematikk Virksomt tilbud for de svakeste pasientgruppene – kan gjøre dem mer mottakelig for annen oppfølging og behandling Pasientene synes det er gøy og spennende Mindre terapeutavhengig? Intensiv og ressurskrevende – fordrer at pasienten er motivert i utgangspunktet og bor i nærheten av poliklinikken

36 NF hjelper hjernen til å hjelpe seg selv

37 Demonstrasjon


Laste ned ppt "Nevrofeedback – nye muligheter for rusbehandling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google