Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari-Anne Lyng Østfoldforskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari-Anne Lyng Østfoldforskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari-Anne Lyng Østfoldforskning
BioValueChain Modeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass Kari-Anne Lyng Østfoldforskning

2 The biogas model Parameters Environmental impacts - GWP
- Acidification - CED Eutrophication: lack of data Value chain economy

3

4 Nytt Kompetanseprosjekt - BioValueChain
Godkjent av EnergiX programstyre juni 2013

5 Objectives for BioValueChain
The main objective of the project is to design effective biogas value chains, and to describe how Norwegian and EU governmental regulations affect relevant actors in the value chain. Compare Norwegian and Danish biogas value chains, and analyse and describe the effectiveness of the systems with respect to environmental, resource and economic cost benefits assessments

6 Analyse and describe how governmental politics, regulations, instruments and incentive programs influences on economic and environmental effectiveness of the biogas value chains in Norway and Denmark, and how EU regulations and politics influences on the national politics Analyse if and how small farm-based biogas plants can be implemented in combination with larger industrial biogas plants and utilize local manure and resources with economic benefits Develop and update value chain models for biogas production and use through cooperation and joint research with the Danish BioChain project.

7 Hovedpartnere i BioValueChain
Brukerpartnere Forskningspartnere Avfall Norge/avfallssektoren Norges Bondelag Cambi NHO Mat og Drikke SLF Fylkesmennenes landbruksavd i Østfold og Vestfold Østfoldforskning UMB Bioforsk Høgskolen i Telemark TelTek RebioKonsult Syd-Danske Universitet DTU Risø

8 Arbeidspakker i prosjektet
Development of the models with improved data, and necessary development to incorporate Danish conditions in the models Analyses and comparisons of effectiveness and efficiency of Norwegian and Danish value chains for biogas. Analyse effects of politics and regulations from Danish, Norwegian and EU authorities on the efficiency and effectiveness of biogas value chains in Norway and Denmark. Analyse if and how smaller biogas plants based on manure and locally distributed substrates can be incorporated in systems with large industrial biogas plants. Educate one PhD candidate in value chain effectiveness in collaboration with the Danish BioChain project.

9 Case studies Case 1 Biogass Østfold/ Frevar
Case 2 Cambi technology (Växsjö?) Case 3 Greve biogass Vestfold Case 4 Agriculture Rogaland Nordland ? Case 5 Follo Ren MBT Case 6 OsloRen Case 7 Chicken manure (Armenia) Typical Norwegian and Danish biogas plant

10

11 Sammenheng mellom WPs og Case studier

12 Alternatives for treatment of biowaste and manure
Reference Treatment Avoided product heat Avoided product manure Biowaste Energy recovery District heating mix (NO) Manure Used as fertiliser Mineral fertiliser Scenario Avoided product biogas digestate Biogas production Heat (oil 75% el 25%) Compost (dewatered) Aqueous phase goes to treatment Electricity Diesel (fuel) Compost (dewatered digestate) Aqueous phase replaces mineral fertiliser

13 Generic results GWP Organic waste

14

15

16 Included waste types and treatment methods
Våtorganisk avfall Glassemballasje Papp, papir og drikkekartong Plast Metall-emballasje Energiutnytting Noreg Deponi eksport Del av restavfallet Biologisk behandling Material- gjenvinning Kildesortert avfall

17 Three dimensions of the system Substituted energy or materials
Avfallstype Glass-emballasje Metall-emballasje Plast-emballasje Papir Papp Våtorganisk avfall Trevirke Restavfall Systemtype Livsløpsfase 3D Erstattet materiale Transport med restavfall energi Material-gjenvinning Sortering og behandling Deponi Energi- utnyttelse Forbrenning Biologisk behandling Transport som kildesortert avfall Transport Waste treatment Substituted energy or materials

18 Historikk - modellutvikling for matavfall
E6 som Biogassveg Frstad Biogass Potensial-studie biogass Enova VRI Østfold Gjenvinning Østfold Biogass-nettverk Biogass Østfold 2015 Regionalt utvikl.prosj. Nasjonal biogass-strategi FoU- Verdikjede-modell biogass for avfall og gjødsel Fase I SLF Verdikjede-modell biogass for avfall og gjødsel Fase II SLF Klimaregnskap Avfall I og II Avfall Norge Regionale avfalls-studiar i i Noreg (18 kommunar) DISBiogass Tel-Tek/HiT Oslofjord- Fondet Modell Finansiert av SLF i samarbeid med FMLA i Østfold og Vestfold, Østfold/Vestfold bondelag. Utviklet saman med Bioforsk og UMB. Matavfall til deponi, forbrenning og kompostering Matavfall til biogassproduksjon Fem livsløpsfasar Deponi, energiutnytting og materialgjenvinning (+ kompostering og biogassproduksjon) av: Glassemballasje, metallemballasje, papir, plastemballasje, treavfall, våtorganisk avfall og restavfall. Ny og meir detaljert modell (10 livsløpsfasar) - Biogassproduksjon, med/utan avvatning. Matavfall, storfegjødsel og svinegjødsel Kjøring av case for Vestfold og Østfold. Har også laga økonomimodell. Utvider til fleire miljøparametrar (hausten 2012).

19 Ole Jørgen Hanssen - Østfoldforskning


Laste ned ppt "Kari-Anne Lyng Østfoldforskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google