Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang
Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter for omsorgsforskning, Vest

2 Hva menes med institusjonelle betingelser?
Lokale institusjonelle betingelser Kollektivt liv, «ansattkultur» (kommunikasjonsformer), «pasientkultur», ritualer og rutiner (faste måltider), bygningsmasse (romlig inndeling) osv. Strukturelle betingelser Økonomiske rammer (antall ansatte på jobb), politiske rammer gjennom sentrale føringer (herunder lovverk) Institusjonelle vilkår Modernitetsbetingelser for tvang, frivillighet, omsorg (historiske oppkomstbetingelser (Foucault) så vel som grunnvilkår for menneskets eksistens som menneske (Arendt)

3 Frivillighet Frivillighet fremfor tvang gjenspeiles i en rekke policy dokumenter inklusive lovverk de siste år (se bl.a Helse- og omsorgsdepartementet, 2012; Nou 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet; Helsetilsynet, 2011). Liberalistisk rettssikkerhetsprinsipper bygger på sentrale individers selvbestemmelsesrett, autonomi og frihet Frivillighetsideen i sentrale begrep: brukermedvirkning, valg, individ tilpassete- eller orienterte tjenester, personbaserte tjenester, person-sentrert omsorg, individuelt tilpasset opplæring av brukere osv. Vektlegging av konsumtankegang i organiseringen av helsetjenestene (Vetlesen, 2011) Unngå påvirkning av brukeres valg «Frivillighetsprinsippet står sentralt i det norske helsesystemet, både i regelverk, politikk og i helsetjenestenes daglige arbeid. De aller fleste mennesker i Norge ber selv om hjelp og mottar psykisk helsehjelpen frivillig. I de fleste tilfeller gir frivillighet de klart beste resultatene» (se Helse- og omsorgsdepartementets strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester følgende, 2012;10)

4 Hva er tvang i kommunale psykiske helsetjenester?
Formell tvang (TUD) Uformelle tvangsformer § 3-5 (Psykisk helsevern loven) Tvungen observasjon (undersøkelse) eller tvungen behandling kan foregå uten døgnopphold i psykisk helsevern Tvungen avhenting Press, lokkemidler, utilbørlig overtalelse, hvite løgner, lirking og luring Tvang kan forstås som et kontinium fra subtile former for innflytelse og overtalelser til fysiske tvangsmidler (Allen, 2003) Hjelp som betinget: Innleggelse som ”trussel” dersom pasienten ikke tok sine medisiner (Gault, 2009) Samtykke til behandling anvendes som et press- eller tvangsmiddel for at brukere skal få: husvære (se bl.a Robbins et al., 2006) få økonomisk bistand og unngå fengsel (Monahan et al., 2001) mat og arbeidstrening (Link, Castille & Stuber, 2008)

5 Hva synes å være «tvangs- og frivillighetsutfordringer» i bofellesskap?
Pleierperspektivet Pasientperspektivet Å komme i posisjon Å lære pasientene å kjenne Få kunnskap om hva beboerne holder på med i sine private rom Gi pasientene hjelp og omsorg vs. å ivareta deres rett til privatliv Følge opp pasientene vs. Å la de bestemme selv

6 Hva slags psykisk helsearbeid praksiser etableres?
Oppdragelse (normalisering) Ivareta sikkerhet (formell og uformell tvang) Medisinsk behandling (tvungen og frivillig medisinsk behandling, tvungen frivillighet) Forhandlingspraksis (brukermedvirkning) Ikke bare de-institusjonalisering, men re-institusjonalisering Gråsone institusjon

7 Michel Foucault ( ) Den liberale styringsmentalitet skaper et reguleringsparadoks og sikkerhetsanordninger Forregulere ikke- reguleringer Statlige foranstaltninger må blande seg for å sikre friheten Friheten må sikres gjennom sikkerhetsanordninger Selvledelse krever beskyttelse Frihet og sikkerhet gjensidig betingende Makt forutsetter frihet og frihet er del av et styringssystem Tvang produseres for i neste omgang forbedre (kvalitetssikre) bruken av tvang

8

9

10

11 Hannah Arendt (1906-1975) ”The human condition” (1958)
Menneskelige grunnbetingelser Arbeid Produksjon Handling Skille mellom private (oika) og offentlige sfære (polis) `Det sosiale` som en hybrid

12 Hva er autoritet? Autoritet fordrer adlydelse (typisk i familien) og er forskjellig fra overtalelse (argumentasjon) ”Authority has vanished from the modern world” Tvang tilhører privatsfæren og frihet tilhører den offentlige sfære

13 Avslutning Institusjoner som offentlige bofellesskap tilhører typisk `den private sfære` der «moffediller» må passes på og oppdras – det gir muligheter for uformell tvang Frihet og muligens frivillighet er en forutsetning for tvang? Individualisme gjennom frihetstildeling i liberalistisk forstand skaper selve forutsetningen for ufrihet og tvang


Laste ned ppt "Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google