Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnekart som standard for e-læring Tore Hoel, eStandard-prosjektet Tommy Noreng, Cerpus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnekart som standard for e-læring Tore Hoel, eStandard-prosjektet Tommy Noreng, Cerpus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnekart som standard for e-læring Tore Hoel, eStandard-prosjektet Tommy Noreng, Cerpus

2 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Økende interesse • “Endelig noen som snakker om læringsdialogen” (Edinburgh, okt 2003) • “I just made a post to the requirements committee forum regarding Topic, Concept, Mind... Maps and Argument Visualization.” (Epost fra Berkeley) • Interesse fra Australia, UK, US • Betydning for ny modell for Content Packaging Invitasjon til CETIS metadata-SIG for å presentere Topic Maps

3 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com e-læringsstandardene – så langt... • Administrasjon av undervisning • Merking av (statisk) innhold ut fra forfatter-– ikke læringskontekst • Flytting av “dumme” innholdspakker mellom informasjonsiloer “Alle” etterspør støtte for læringsdialog og kommunikasjon mellom lærende

4 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com IMS Content Package • Zip-fil • Manifest • Filer (tekst, bilder, Flash, navigasjonsknapper...) Sier ingenting om innholdet i pakken – bare hvor enkeltelementene ligger i forhold til hverandre som dumme filer

5 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Digitalisér lærereplanen! • Nye læreplaner i skolen (St. mld. 30 (2003 - 2004) ”Kultur for læring”) • Enklere, mer målfokusert, med gjennomgående mål • Krav om bruk av IKT

6 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Emnekart, undervisning og læring Byggesteiner i Dr. Joseph Novak’s kunnskapsteori: Konsepter / begreper Assosiasjoner Meningsfull læring (David Ausubel:) Nye kunnskapsstrukturer blir bygget Ny kunnskap blir koblet til eksisterende kunnskap

7 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com fotosyntese som læreplanmål 1 NA MÅL 2: Elevene skal tilegne seg kunnskap om noen sentrale økologiske prinsipper slik at de kan forstå og i noen grad vurdere globale og lokale miljø utfordringer. De skal forstå at mennesket biologisk sett er underlagt de samme naturlover som annet liv 2c* kunne gjøre rede for enkle modeller for karbonkretsløpet, fotosyntesen og nitrogenkretsløpet 3 BI Mål 3 Elevene skal ha kunnskaper om cellens energiomsetning. De skal kjenne til hvordan planter produserer energirike forbindelser til eget bruk, og hvordan disse omsettes av dem selv og andre organismer 3c kunne forklare hovedtrekkene i den lysavhengige og den lysuavhengige delen av fotosyntesen 3d kjenne til hvordan ytre faktorer kan påvirke fotosyntesen Felles mål for studieretningsfaget biologi foreta systematiske observasjoner og arbeide med biologifagets metoder i felt og laboratorium utforme egne undersøkelser, bearbeide data, presentere og vurdere metoder, mulige feilkilder og resultater bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeid med faget kjenne til trekk fra biologiens historie og forstå hva biologisk kunnskap har hatt å si for samfunnsutviklingen ta ansvar for egen læring og vise kreativitet i møte med faglige utfordringer bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig, og i samarbeid med andre evne til å stå for egne meninger og begrunne egne valg, og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

8 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com fotosyntese på begrep Overordnede begrep for læremålet: naturlov, økologi, miljø, plante, celle, energirike forbindelser, energiomsetning, nitrogenkretsløp, karbonkretsløp fotosyntese lysavahengig, lysuavhengig

9 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Kunnskapsdomenet visualisert som begrepskart (concept map, Novak et al)

10 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Posisjonering courseware ontology or teacher’s ontology learner’s pre-acquired knowledge (BrainBank) ontology aware search (semantic web)

11 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Meningsfull læring courseware ontology or teacher’s ontology learner’s pre-acquired knowledge (BrainBank) learning activities unexpected association misunderstanding? corrective actions, BrainBank update

12 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Tilpasset læring learning design provided by coursware or teacher pre-acquired knowledge (BrainBank of Learner 1) pre-acquired knowledge (BrainBank of Learner 2)

13 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Samarbeidslæring BrainBank for Learner 1 BrainBank for Learner 2 matters of collaborative - reflection - discussion - decision BrainBank for Learner 3

14 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Ontologier og læringssyn instrumentalismekonstruktivisme “sett sammen og lag dette” “let her, men lag hva du vil” “bygg videre på dette”

15 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com OLUF.... • ‘ kvantemekanikk’ vil lære læringsmål i mange kurs del av fag fysikk finnes for gis ved mange institusjon forskes på ved beskrives i mange læringsressurser

16 Cerpus ASN-8432 Alsvåghttp://cerpus.comcerpus@cerpus.com Perspektiv • kvantemekanikk vår kunnskap ekspertenes kunnskap vedtatt kunnskap top down bottom up min kunnskap


Laste ned ppt "Emnekart som standard for e-læring Tore Hoel, eStandard-prosjektet Tommy Noreng, Cerpus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google