Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Mentoring Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Hans Martin Larssen, Langhus Rotaryklubb Endringer i dokumentet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Mentoring Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Hans Martin Larssen, Langhus Rotaryklubb Endringer i dokumentet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Mentoring Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Hans Martin Larssen, Langhus Rotaryklubb Endringer i dokumentet ikke tillatt. Eventuelle forslag til endringer sendes tekstforfatter

2 Mentoring hva og hvordan? For mentorer og mentorkoordinatorer i klubbene Behov for teknisk utstyr:Videokanon Tidsforbruk inkl. kommentarer: 60 min

3 Hva er en mentor  Mentor skal være coach og veileder for ungdomsbedriftene gjennom året.  Mentorens hovedoppgaver er å dele sine kunnskaper og erfaringer fra næringslivet med ungdommen, samt gi innblikk i hvordan dagliglivet i en bedrift fungerer.

4 Mentorens oppgaver  Stille klargjørende og utfordrende spørsmål, som får ungdommen til å fokusere på de viktige oppgavene og hjelpe dem i målsettings-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen.

5 Mentorens oppgaver  Være sparringpartner når de skal bestemme hva bedriften skal drive med og i den konkrete utformingen av forretningsideen, kundegrupper, salgskanaler, etc..  Ungdommene må selv ta initiativ og fatte beslutninger.  Mentor skal være diskusjonspartner og hjelpe dem til å ”finne lysbryteren”, når mørket faller på.

6 Mentorens oppgaver  Veilede i alle spørsmål der elevene trenger råd om veien videre.

7 Mentorens oppgaver  En av mentorens viktigste oppgaver er å støtte opp, inspirere og motivere når ungdommene føler det butter, tidsfristene er knappe og arbeidsmengden stor.  Andre elever og bedriften kan trenge det motsatte. De kan være så høyt giret og ha slik fart at de må holdes igjen for ikke å komme ut i unødvendig uheldige situasjoner og beskyttes mot seg selv.

8 Mentorens oppgaver  Det er ikke uvanlig at mentorer blir forespurt om å være dommere ved skolenes internmesser forut for fylkesmesterskap NM osv. Dommerrollen krever at mentor kan distansere seg fra sin egen mentorbedrift og utøve et upartisk syn.

9 Mentorens oppgaver  Mentor har gjennom sin yrkesbakgrunn mulighet til å tilby sine tjenester som gjesteforeleser på skolene.  Temaene vil være knyttet til pensum, men som en ekstern står mentor fritt til å både å vinkle og velge konkret innhold.  Dette kan være en spennende og svært populær del av mentorrollen.

10 Omfang av mentoroppgavene  Omfanget er opp til mentor og ungdomsbedriften å bestemme.  Ambisjonsnivået vil variere fra bedrift til bedrift.  Noen bedrifter er selvgående, mens andre trenger mer bistand.  Strukturen og opplegget på den enkelte skolen vil også være med å påvirke omfanget av mentorens oppgaver.  Under forutsetning av at avtalens intensjoner blir innfridd, må mentor selv setter grenser for mentorarbeidets omfang.

11 Samarbeid med skolen  Godt samarbeid med skolen er avgjørende for å lykkes i mentorrollen.  Det er her premissene for og grunnstrukturen i mentorarbeidet etableres og vedlikeholdes.  Skolene har gjerne en koordinator for ungdomsbedriftene som samarbeidet med skolen kan bygges rundt.  Skolens koordinator er en viktig kanal for kommunikasjon og for gjensidig oppdatering om ungdomsbedriftenes progresjon og utfordringer som må løses.

12 Første steg  Styret bestemmer at klubben ønsker å satse på mentoring og hvilken komité som skal ha ansvaret for mentoringvirksomheten  Komiteen velger en mentorkoordinator blant sine medlemmer. Mentorkoordinator bør ha minst et 2-års perspektiv på sitt engasjement.  Mentorkoordinator presenterer mentoring som konsept for klubbens medlemmer  Mentorkoordinator opptar en fortegnelse over medlemmer som vil være mentorer

13 Hvordan komme i gang  Komiteen kontakter en videregående skole som har ungdomsbedrifter på sin læreplan og hører om de er interessert i å ha mentorer fra aktuell klubb.  Komiteen avtaler møte med den interesserte skolens ledelse og UB koordinator for å presentere seg og starte prosessen med å inngå en avtale mellom klubben og skolen

14 Hvordan komme i gang  Klubben og skolen inngår avtale samarbeidsavtale om mentoring  Mentorkoordinator orienterer klubben om avtalens inngåelse  Mentorkoordinator samler mentorene til briefing og gjennomgang av deres ansvar og oppgaver  Mentorkoordinator sender oversikt over klubbens mentorer til skolens UB-koordinator

15 Hvordan følge opp  Mentorkoordinator følger opp mentorenes progresjon med regelmessige møter med mentorene der de får anledning til å diskutere utfordringer og gi hverandre tips.  Mentorkoordinator følger løpende opp overfor og gir tilbakemelding til UB koordinator på skolen  Mentorkoordinator gir tilbakemelding fra møtene med UB koordinator til mentorene

16 Hvordan følge opp  Mentorkoordinator avtaler halvårlige evalueringer med UB - koordinator og eventuelt skolens ledelse  Mentorkoordinator gir tilbakemelding til mentorer og klubbens medlemmer etter hver evaluering  Mentorkoordinator reforhandler og eventuelt fornyer samarbeidsavtalen om mentoring mellom skolen og klubben

17 Plan for mentorvirksomheten •Skolen inviterer ved skoleårets start mentorene til å presentere seg for ungdomsbedriftene samt å motta en presentasjon av ungdomsbedriftenes forretningsidéer. •Lærer/UB-koordinator kontakter mentor for å inngå bedriftsavtale med den enkelte ungdomsbedrift

18 Plan for mentorvirksomheten  Mentor deltar i utgangspunktet på månedlige møter med ungdomsbedriften hun/han er mentor for  Innkallelse til møter sendes per e-post eller i posten til mentor (med kopi til UB koordinator og lærer) av bedriftens administrasjonssjef/kontorsjef.

19 Plan for mentorvirksomheten  Referat fra møter i bedriften sendes til mentor pr. e-post eller i posten med kopi til UB koordinator og lærer slik at de kan følge opp bedriftene og mentoravtalen  Mentor setter opp en kvartalsrapport som han sender ungdomsbedriften med kopi til til UB- koordinator, lærer og mentorkoordinator.

20  Mentors kontaktpunkter er i prioritert rekkefølge; ungdomsbedriften, lærer og UB-koordinator  Mentorkoordinator og UB koordinator evaluerer mentorvirksomheten ved terminskifte og skoleårets slutt. Plan for mentorvirksomheten

21 Hvorfor Mentoring  Mentortjenesten er et målrettet arbeid som bidrar til å etterleve Rotarys verdier som bla. sier:  ”Ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre”  ”Det forventes at jeg stiller mine yrkeskunnskaper til disposisjon for å gi unge mennesker de beste muligheter for å hjelpe andre…………

22 Mentorens oppgaver  Og så er det både utviklende og interessant…………


Laste ned ppt "Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Mentoring Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Hans Martin Larssen, Langhus Rotaryklubb Endringer i dokumentet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google