Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?
Fredsverksted – Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?

2 Dagsplan Teori Introduksjonsøvelse, presentasjon
Hvorfor fredsundervisning? Fra internasjonale avtaler til læreplaner Hva er fredsundervisning? To type handlinger: utvikle mennesker og gi dem verktøy PAUSE (10 Minutter) Verktøy Et godt miljø og trygge individer: om å skape trygghet og solidaritet, god dialog og konflikthåndtering Fredsskapende verktøy for skoler, lærere og elever Hvor finner vi ressursene? Oppsummering

3 Hvorfor fredsundervisning ?
Vi står i dag overfor utfordringer av hittil ukjente størrelser: Den fortsatte utviklingen av masseødeleggelsesvåpen Væpnede konflikter mellom stater/land og mellom etniske grupper Spredning av rasisme Kjønnsdiskriminering Det økende gapet mellom fattige og rike i den globale økonomien Massiv krenkelse av menneskerettighetene Miljøødeleggelser

4 Generalsekretær i FN Kofi Annan
“ ..siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ” Fra UNESCOs konstitusjon ”Education is quite simply peacebuilding by another name. It is the most effective form of defence spending there is.” Generalsekretær i FN Kofi Annan ”For å møte utfordringene vi står overfor med disse problemene trenger kommende generasjoner en radikalt annerledes utdanning. Folk trenger kyndighet og kunnskap for å skape og ivareta fred.”

5 Fra internasjonale avtaler ....
FN, Verdenserklæringen om menneskerettighetene. FN, 1974 (UNESCO)- en anbefaling om opplæring til mellommenneskelig forståelse, samarbeid og fred. FN, 1999, Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, plasserer ”handlinger som fremmer en fredskultur gjennom utdanning” som den første på en 8-punkts handlingsplan.

6 …til læreplaner: Disse tankene er nedfelt flere steder i de norske læreplanene, generell del, for eksempel: ”Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår”. Fra L 97, generell del s 17 ”Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.” Fra L 97, generell del s 20

7 Hva er fredsundervisning?
Om fred: Vi kan aldri få fred i den ytre verden, så lenge vi forsømmer den indre og ikke stifter fred med oss selv. Dalai Lama, Tibets åndelige leder Om fredspedagogikk: Fredspedagogikk er den sosiale prosessen vi må gå gjennom, for å oppnå fred. Dette innebærer like rettigheter og lik maktfordeling mellom alle medlemmer i et gitt samfunn. Videre innebærer det opplæring i ferdigheter for å løse konflikter ikkevoldelig. Det innebærer også respekt for menneskerettighetene, og for naturen. Fra boka : ”Opplæring til fred – et feministisk perspektiv” av pedagog Birgit Brock-Utne

8 I, om og for fred: Om fred kunnskaper For fred I fred holdninger
ferdigheter

9 FN

10 Det internasjonale tiår for en fredskultur og ikkevold for verdens barn 2001 – 2010 (fra UNESCOs program) Respekter alle mennesker: deres rettigheter og verdighet. Ikkevold: avvis voldsbruk, oppnå rettferdighet gjennom overtalelse og forståelse. Del med andre: utvikle holdninger og standpunkter Lytt for å forstå: Gi alle en sjanse til å lære og å dele gjennom fri flyt av informasjon og ideer. Ta vare på jorda: sikre at framskritt og utvikling er godt for alle og for miljøet. Toleranse og Solidaritet: sett pris på forskjellighet og vit at alle kan bidra til samfunnet de lever i. Likestilling mellom menn og kvinner: Sikre en lik plass for kvinner og menn i bygging av samfunnet. Demokrati: alle deltar i å ta avgjørelser. FN

11 Om fred: Hvilken kunnskap må elevene tilegne seg?
ideologier, samfunnsstrukturer og religioner folkelig deltagelse og demokrati andre livsvilkår og andre kulturer likestilling menneskerettighetene og barnekonvensjonen andre internasjonale avtaler (miljø, nedrustning, kultur for fred) sårbarheten og kompleksiteten i miljøsammenhenger våpenkappløp, nedrustning, både atomvåpen og small arms langsiktig tenkning og forståelse for hva begrepet bærekraft innebærer både av individuell innsats og for myndighetene nasjonalt og internasjonalt Flere forslag?

12 I fred: Hvilke egenskaper/ferdigheter vil vi at elevene skal ha for å ivareta fred? ikkevoldelig konfliktløsning demokratiske avgjørelser miljøforståelse glede av naturen forståelse av globale sammenhenger ansvar trygghet selvinnsikt empati evne til samarbeid evne til ro flere forslag?

13 For fred: Hvilke holdninger skal elevene ha for å fremme fred?
Elevene skal ønske å fremme: rettferdighet likeverd selvstendighet toleranse og respekt tillit dialog/kommunikasjon nysgjerrighet (globale såvel som lokale sammenhenger) flere forslag?

14 Fredsundervisningsverktøy
Å øke elevenes trygghet og harmoni – noen verktøy i klasserommet Konkret opplæring: opplæring til indre lederskap trening i dialogteknikker trening i å gi og ta imot ros trening i å lytte trening i å forstå egne behov og uttrykke dem trening i å forstå andres behov og uttrykke dem Pedagogiske grep: stillhet refleksjon fredelig berøring myter og fortellinger filosofiske samtaler storyline se også skolens verktøy for opplæring i empati, selvtillit m.m.

15 Å gi elevene evne til konflikthåndtering – noen verktøy i klasserommet
Konkret opplæring: kjennskap til konflikt-trappen og evne til å kjenne den igjen og avverge opptrapping av konflikter forståelse for at å løse en konflikt betyr ikke nødvendigvis å gi etter dialogteknikker f. eks. sjiraffspråk, empatisk lytting å kunne stille like krav til seg selv og den andre part ... (se ressursdelen) pedagogisk grep: rollespill mekling (etter trening!) de fleste punkter under ”å skape trygge individer”

16 Hvorfor deltagende pedagogikk? Fordi vi husker ...
95 % av det vi lærer bort selv 80 % av det vi bruker og gjøre selv 70 % av det vi snakker om med andre 50 % av det vi ser og hører (30 % av det vi ser 20 % av det vi hører) 10 % av det vi leser

17 Konflikttrappen Fysisk atskillelse Åpen fiendtlighet Fiendebilder
De døves dialog, gruppering, allierte Saken blåses opp Personliggjørelse av problemet Uoverensstemmelse

18 Å hjelpe marginaliserte/politiske engasjerte ungdom til å bli synlig uten
bruk av vold: ikkevoldsteori, se kunnskap om Norges forvaltning og myndighetsstruktur hjelp til å skrive brev til riktige myndigheter på riktige tidspunkt (lobby arbeid)

19 Skolens verktøy: Nyttige ressurser:
Steg for Steg – empati, impulskontroll, mestring av sinne Lions Quest – samspill, tilhørighet, ansvar mot rusmiddel og mobbing, trygghet, selvtillit og kommunikasjon Skolemekling – konflikthåndtering hos enkelte, så tredjepartsmekling for utvalgte Nyttige ressurser: (en side drevet av Barn og Ungdomsfilosofer) gir alternative tilnærminger til temaer i læreplanen har, blant annet, en ”database” over øvelser og lek sortert etter temaer og aldersgrupper Etter behov kan Norges Fredsråd skaffe tilpassede kurs om menneskerettigheter, konflikthåndtering, ikkevold (som filosofi og som aksjonsform), skolemekling, mm. (f.eks. Redd Barnas/Helsingforskomiteens kurs om menneskerettigheter, CCM og Røde Kors kurs om konflikt og dialog) UNICEF, FN Sambandet skolemateriell


Laste ned ppt "Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google