Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merverdiavgift Karina Meiler Skatt vest – Forebygging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merverdiavgift Karina Meiler Skatt vest – Forebygging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Merverdiavgift Karina Meiler Skatt vest – Forebygging

2 Dagens tema 1) Generelt om merverdiavgift 2) Avgiftspliktens omfang
avgiftspliktig omsetning – unntak – fritak 3) Registrering i avgiftsmanntallet 4) Utgående merverdiavgift 5) Inngående merverdiavgift 6) Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven

3 1) Generelt om merverdiavgift
Hva er merverdiavgift – mva - moms? avgift til staten på omsetning av varer og tjenester både ved ordinær omsetning, bytte og innførsel mva skal beregnes i hvert omsetningsledd Selvdeklarasjon oppgir mva på omsetningsoppgaver MVA MOMS

4 Sentrale begrep Utgående merverdiavgift =
Merverdiavgiften som du beregner og krever inn fra kundene dine når du selger avgiftspliktige varer og tjenester Inngående merverdiavgift = Merverdiavgiften på kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester til virksomheten din Prinsipp: Når du er mva-registrert, krever du inn mva ved salg, men får fradrag for mva på kjøp du foretar til virksomheten.

5 2. Avgiftspliktens omfang
Registreringspliktig virksomhet Ikke registreringspliktig virksomhet fritatt omsetning mval kap 6 unntatt omsetning mval § 3-2 til 3-20 avgiftspliktig omsetning mval § 3-1

6 Avgiftspliktens omfang
Avgiftspliktig omsetning (registreringspliktig) avgiftsplikt på omsetningen fradragsrett for inngående merverdiavgift Fritatt omsetning (registreringspliktig) ingen mva på omsetningen av fritatt vare/tjeneste likevel fradragsrett Unntatt omsetning (ikke-registreringspliktig) ingen mva på omsetningen ingen fradragsrett ”Delt virksomhet” virksomheten har både registreringspliktig og ikke-registreringspliktig omsetning får betydning for avgiftsplikten/fradragsretten 6

7 Avgiftspliktig omsetning
Hovedregel: Omfattes av mva-loven (rød sirkel) Betyr: Det skal beregnes moms ved omsetning av varer og tjenester, har fradrag for inngående mva. Noen eksempler: Varesalg og håndverkstjenester Person- og godstransport Frisør og skjønnhetspleie Konsulenter, rådgivning, reklame Advokat, regnskapsfører, revisor Hotellrom, campingplass Kinobilletter og museumsbilletter 7

8 Fritatt omsetning Innenfor loven, men fritatt for mva (grønn sirkel), skal registreres i mva-registeret. Betyr: Ingen avgift på salg, men fradrag for mva på kjøp. Omsetning som er fritatt er alltid spesifisert i mva-loven Noen eksempler på fritatt omsetning: Eksport: omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet Kjøretøy som har vært registrert her i landet EL-biler utsalg på lufthavn ved avreise og ankomst Aviser, bøker og tidsskrifter i siste omsetningsledd Det er som regel knyttet spesielle vilkår til fritakene, se mva-forskriften kap.6 8

9 Unntatt fra mva-loven Betyr: Ingen mva på omsetning – ingen fradragsrett (blå firkant) Ikke registreringspliktig, har ikke mulighet til å bli registrert. Omsetning som er unntatt er alltid spesifisert i mva-loven. Det er som regel knyttet vilkår til unntakene, se forskriften. Eksempler: Fast eiendom Helsetjenester: lege, tannlege, fysioterapeut etc. Sosiale tjenester: barnehager, barnepass Alternativ behandling Undervisning Bank/forsikring Kunst/kultur og idrett 9

10 MVA-registrering

11 3. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
En må selv ta initiativet til registrering Bruk ”Samordnet registermelding” – del 2 Elektronisk innlevering Papirutgave av skjemaet finnes Send inn dokumentasjon på at beløpsgrensen er nådd

12 3. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
Krav om næringsvirksomhet Omsetning som er omfattet av mva-loven Beløpsgrense før registrering: Omsetning på kr (uten avgift) Ikke fakturer med MVA før du er mva-registrert Har du gjort en feil her? - enten: rettes overfor kunde: kreditnota/ny faktura - eller: betal inn ”feilaktig” mva

13 Beløpsgrensen OBS! EN VIKTIG PRESISERING:
Den fakturaen som gjør at beløpsgrensen overstiges blir mva-pliktig Hvis din første faktura er på mer enn NOK blir alt mva-pliktig Problem: beløpsgrensen brytes, men man har ikke fått registrering ennå HVA KAN MAN GJØRE? TO METODER: 1) Send først faktura uten mva og ta forbehold om å etterfakturere mva etter registrering Etter registrering: send faktura kun på MVA + referanse til første faktura Legg ved kopi av første faktura 2) Send først faktura uten mva og ta forbehold om å etterfakturere mva etter registrering Etter registrering: Send kreditnota + ny faktura med spesifisert mva

14 Frivillig registrering
I noen tilfeller kan du selv velge om du vil være mva-registrert: Utleier av bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet eller offentlig virksomhet Bortforpaktning av landbrukseiendom Skogsveiforening Utbygging av privat vann- og avløpsanlegg

15 Forhåndsregistrering
Adgang til registrering før beløpsgrensen er nådd På grunn av betydelige anskaffelser: Du kan fradragsføre avgift tidligere enn ”normalt” Vilkår: anskaffelser for minst kr inklusiv avgift må være 4 måneder eller mer til omsetningen overstiger anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere mva-pliktig virksomhet overveiende sannsynlig at omsetningen ligger betydelig over beløpsgrensen når normal drift kommer i gang næringsvirksomhet Av praktiske grunner: Kort tid fra omsetningen starter til beløpsgrensen blir nådd

16 Forhåndsregistrering
Frivillig om du vil forhåndsregistrere deg Må søkes om se post 4 på registermelding del 2 Anskaffelsene må dokumenteres Opplysninger om drift/planer/konsesjoner/budsjett etc. Hvis du blir forhåndsregistrert får du oppgaveplikt Vær obs på sammenhengen med tilbakegående avgiftsoppgjør

17 Tilbakegående avgiftsoppgjør
Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser til virksomheten fra tiden før registrering i Merverdiavgiftsregisteret Send søknad – legg ved dokumentasjon Hovedregel: Inntil 3 år før registrering i mva-registeret Anskaffelser før 2-måneders terminen mva-registrering ble foretatt Ikke tidligere enn virksomheten var etablert Oppstartskostnader Anskaffelsene må ha direkte sammenheng med omsetningen i den mva registrerte virksomheten Ikke fradragsrett for varer/tjenester som allerede er videresolgt før mva registreringen

18 Utgående merverdiavgift

19 4. Utgående merverdiavgift
Omsetning: Levering av varer og tjenester mot vederlag Levering av vare/tjeneste mot vare/tjeneste (”bytte”) MVA spesifiseres på salgsdokumentet/fakturaen - OBS org.nr + MVA Faktureringsdato bestemmer når avgiften skal tas med på oppgaven, ikke når kunden betaler

20 Utgående merverdiavgift – avgiftssatser
Avgiftssatser pr Stortingsvedtak Alminnelig sats % Redusert sats % næringsmidler Redusert sats ,11% råfisk via fiskesalgslag Redusert sats % persontransport, kjøretøy på ferge, hotellrom, kultur/idrett, NRK-lisens (fritak %)

21 Inngående merverdiavgift

22 5. Inngående merverdiavgift
Fradrag for inngående mva på anskaffelser til bruk i den registrerte virksomheten Må være til bruk i virksomhet med avgiftspliktig eller fritatt omsetning Inngående avgift må kunne legitimeres ved bilag Fakturadato avgjørende for fradragsretten, ikke betalingstidspunkt Mva ved innførsel av varer beregnes og oppkreves av tollvesenet. Tas med på oppgaven som inngående avgift på ordinære vilkår

23 Begrensninger i fradragsretten
Noen sentrale regler som begrenser fradragsretten: Kost og servering / leie av selskapslokaler i forb. med servering Vedlikehold og drift av fast eiendom til bolig- og velferdsbehov Representasjon Gave og utdeling i reklameøyemed (Likevel fradragsrett dersom bagatellmessig verdi pr. gjenstand kr 100) Personkjøretøy - se neste ark

24 Personkjøretøy Hovedregel: Ikke fradragsrett for personkjøretøy - uansett bruk Unntak: virksomheter som driver persontransport mot vederlag, for eksempel taxi/buss og utleie/salg av bil. Personkjøretøy er nærmere definert i MVA-forskriften § 1-3-1 Verken anskaffelse av kjøretøyet eller drift/vedlikehold er fradragsberettiget OBS varebil klasse 1 er definert som personkjøretøy Varebil kl 2, lastebil mv Fradragsrett etter forholdsmessig bruk i den registrerte virksomheten Skattekontoret legger til grunn den betegnelsen som står i vognkortet

25 Fellesanskaffelser Varer eller tjenester som er til bruk både i den
registreringspliktige virksomheten og til andre formål Hovedregel: Inngående avgift skal fordeles Se mva-forskriften §8-2 om fremgangsmåten for fordeling Prinsipp: Andel fradragsrett skal gjenspeile bruken innen den registreringspliktige delen av virksomheten

26 Tap av fradragsrett pga kontantbetaling Nytt fra 1. januar 2011
Mister fradragsrett ved kontant betaling på kr eller mer Fradragsrett for anskaffelse av varer/tjenester på kr eller mer er avhengig av betaling via bank

27 Omsetningsoppgaven

28 6. Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven
2-måneders terminer følger automatisk ved registrering: 6 terminer pr år Årstermin-oppgaver (frivillig) Må søkes om se post 11 på Samordnet registermelding del 2 Gjelder næringsdrivende med omsetning under kr (uten mva) Primærnæringene har pliktig årsoppgave: jordbruk, skogbruk, fiske

29 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven
Beløpene oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjonen er utstedt Innleveringsplikt i alle terminer - hovedoppgave Også i terminer med ingen omsetning / ingen anskaffelser (null-oppgave) Tilleggsoppgave / korrigert oppgave Elektronisk innlevering – Altinn.no det er mulig å søke om papiroppgave

30 Frister Betalingsfrist for mva = oppgavefrist
Tidlig innlevert tilgodeoppgave gir tidligere tilbakebetaling av mva: Terminen må være utgått Normalt tre uker Manglende eller for sen oppgave utløser sanksjoner

31 Avgiftsoppgjøret – oppgavefrister se også kalender på www.skatteetaten.no
Ordinære 2-mnrds. terminer Årstermin – oppgave omsetning under 1 mill. Primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske Årsoppgave 1. termin januar-februar frist: 10. april En oppgave pr. år Frist: 10. mars året etter En oppgave pr. år Frist: 10. april året etter 2. termin mars – april frist: 10. juni 3. termin mai – juni OBS frist: 31. august 4. termin juli –august frist: 10. oktober 5. termin september – oktober frist: 10. desember 6. termin november–desember frist: 10. februar året etter

32

33 Korrekte opplysninger i Brønnøysundregistrene
Korrekte opplysninger i registeret til enhver tid er viktig Meld fra til Brønnøysundregistrene om endringer som gjelder virksomheten Korrekt adresse: Flyttemelding til Folkeregisteret eller Posten er ikke nok Korrekte roller: Ved skifte av regnskapsfører? Endringer/tillegg i bransje? Er virksomheten avsluttet?

34 Finne ut mer / spørre om mva?
Merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 nr. 58 – gjelder fra 1/1 2010 Forskrift til merverdiavgiftsloven Merverdiavgiftshåndboken 8. utgave 2012 – du finner den på skatteetaten.no Ring skattekontoret (gratis) - valg 2 for næringsdrivende (skatt, selvangivelse, mva) Send skriftlig forespørsel elektronisk til send flere e-poster hvis spørsmål innen flere emner (skriv f eks mva i emnefeltet) evt. send brev til Skatt vest, postboks 8103, 4068 Stavanger


Laste ned ppt "Merverdiavgift Karina Meiler Skatt vest – Forebygging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google