Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid.
-erfaringer fra Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen Rune Nilsen Professor Senter of internasjonal helse Universitetet i Bergen SIU-Internasjonaliseringskonferansen 2012

2

3 Kvoteordningen (Rundskriv F-12-10; KD)
…skal knyttes til institusjonelle strategier …søkes benyttet sammen med annet internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. …bidra til kompetansebygging i mottakerland ….knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunn.

4 Bakgrunn ; SIH 1988………………….Senter for UiB
UiB strategi: «Utviklingsforskning og institusjonelt partnerskap» Tverrfaglig senter 3 professorater « gode prosjekt og Overhead»: HIV , TB, Oral helse, 1992……………….. Første «Ramme mastergrad ved UiB», Tverrfaglig Veiledere og fagmiljø ved flere fakultet Prinsipp for integrere Mphil og Doktorgrad Engelsk Kvoteprogrammet med studieplasser (35) Fordelt til flere fakultet og mange institutt Integrasjon med Mastergrad i Odontologi Driften basert på Knyttet primært til strategiske forskningsgrupper tilgang på god OH dekning Store eksterne forskningsprosjekt NUFU, NFR, NUFU

5 Bakgrunn for SIH 1995………………..
Kvoteordningen vel etablert og strategisk forankret: Forskningsgruppeutvikling på tvers Hiv/Aids/TB Barn og mødre helse Begynnende.. Helsesystem inkludert prioritering etikk Prosjektforvaltning for «andre institutt» mikrobiologi/cancer/arbeidsmiljø/psykologi… Overhead (mye) og Rammeprosjekt (NFR) brukt til alle institutt

6 Bakgrunn for SIH 2003............NFR evaluering «Excellence»:
Kreditt for dynamisk bruk av Kvoteordningen Kvoteprogrammet meget viktig for innretningen mot partnerlandene Store prosjekt Langsiktige institusjonsavtaler

7 SIH 2012 Gode forskningsklynger God evaluering
NFR 2011 (Biofagevalueringen): Excellence på forskningsgruppene Internasjonal «Impact» Forskerskolen (MPHIL +PhD) 115 doktorgrader: ca Mphil Kandidater i Kvoteordningen i sentrum for klyngene Kandidatene tilbake ved hjemmeinstitusjoner (85%)

8 SIH 2012 Nå: Prioritert satsing for Fakultetet (MOF): STRATEGI
«Merkevare» 12 faste professorer, affilierte forskere, 73 PhD kandidater innrullert Adm stab 5 > 35 Mill NOK/år prosjektportefølje Kvotestudenter sentrale i forskningsklyngene Dedikert administrasjon til Kvoteordningen Kvalitetssikring ved overgang Master – PhD Co-veilederskap fra partnerinstitusjon Driftsmidler følger med til forskningsgruppene Master kr PhD kr/år (likestilt med Univ. Stip)

9 Forskningsklynger med ved CIH
Hovedklynger (Partner departments) Child health and nutrition (IKM,ISF,IBM) Ethics, economics & culture; (ISF,IKM,CMI) Health policy and health systems research HIV/AIDS/TB (ISF,HEMIL,NIBR,HIB,CMI) Other active groups Reproductive health (IKM,ISF,HIB) Climate and Health (Bjerknes centre) Oral Health (IKO,IBM) Oral cancer (Gades) Tuberculosis (Gades,IFI) ICT and health management (Infomedia) Occupational health (ISF) Vaccines and Immunology (Gades,IBM,IFI)

10 Institusjons partnere for SIH
University of Dar Es Salaam, Tanzania Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar Es Salaam, Tanzania Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania, Tanzania National Institute for Medical Research (NIMR), Tanzania Haydom Lutheran Hospital, Tanzania University of Zambia University of Nairobi, Kenya Kenya Medical Research Institute (KEMRI), Kenya Makerere University, Uganda University of Addis Ababa, Ethiopia Debub University, Ethiopia Afhad University, Khartoum, Sudan Sudan Technical University, Omdurman, Sudan All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Dehli, India Society for Applied Studies, New Dehli, India St. Johns National Academy of Health Sciences (SJNAHS), India Tribhuvan University, Katmandu, Nepal Association for Social Development, Pakistan National Institute of Public Health, Cambodia National Institute of Hygiene and epidemiology, Vietnam Centre MURAZ Research Institute, Burkina Faso Medical Research Council, South Africa University of Western Cape, South Africa

11 HIV/AIDS/TB; Bakgrunn
Strategisk forskningsgruppe: «Excellence» i NFR evaluering 2003 og 2011 Ledere: Knut Fylkesnes og Thorkild Tylleskær Lang tids institusjonssamarbeid Zambia, Uganda, Tanzania, ++ (SA, Malawi, Burkina Faso…) Store eksternt finansiert prosjekt NFR,EU, EDCTP, SIDA, NUFU- nøkkelprogram for «tenkningen» Kvotestudenter – nøkkelprogram for leder og forskerutdanning (PhD (+master))

12 HIV/AIDS/TB klyngen HIV/Amming prosjektgruppe (Thorkild Tylleskær):
Kvotestud, del av stort konsortium i 7 land og finansiering NUFU/EU/NFR (Uganda/SA++) 12 kvotestudenter (av 45) (NUFU 7) 14 doktorgrader-13 tilbake som ledere i sine hjemmeinstitusjoner

13 HIV/AIDS/TB klyngen HIV , Epidemiologi og helsesystemutviklingsgruppe (Zambia, Uganda ++) (Knut Fylkesnes): Kvotestud koplet til «NUFU-konseptet» Prosjektfinansiering: NFR, NUFU, SIDA Status: 16 (4 PhD og 12MPhil) fra Kvoteordningen, nå i lederstillinger UNZA, MOH Nettverk til SA og Malawi «School og Public Health» etableres NOMA program for regionen

14 Oral Health – Oral Cancer; Bakgrunn
Langsiktig prioritering av Global helse i Odontologi (fra 1980tallet) Ledere: Anne Christine Johannessen; Anne Åstrøm Langsiktig bygging av Forskningsklynger «Tobakk og munnhulekreft, immunpatologi» «Oral helse; adferd og epidemiologi» Vanskelig med ekstern finansiering Kvotestudenter og partnerinstitusjonene: helt fundamental for tematisk forankring

15 Oral health– Oral Cancer; Status
«Tobakk og munnhulekreft, immunpatologi» 11 PhD (1 Mphil) Romania, Sudan, Kenya, India, Yemen Nå: Ledere/forskere i Sudan, Kenya, Yemen «Oral helse; adferd og epidemiologi» 17 PhD (17 Mphil) Integrasjon med HIV-klynga (6 PhD) Nå: Ledere/forskere i Sudan, Tanzania, Uganda, Etiopia

16 Oral health ------ Kvoteordningen
Meget viktig for forskningssatsingen og internasjonaliseringen i Odontologi i Bergen. Langsiktige samarbeidsavtaler i «høy-problem» områder for kreft i munnhulen.

17 Kvoteordningen – Fundament og Mulighetsrom
Fundament for vellykket Kvoteordning: Strategi og allokerte kjerne ressurser Hvorfor tildeles midler til institusjoner uten dette? Engelsk undervisning, fundamentalt for å nå målene! PhD og Master! Behov for lavere gradsutdanning?? Grunnleggende rettigheter for kvotekandidater Driftsmidler fra kjernebevilgningen fra KD Eks driftsmidler som «Universitetsstipend» Hvorfor følges ikke dette opp i styringsdialoger? Stipendforlengelse ved «graviditet»/sykdom Burde dekkes sentralt og ikke skjøvet over til underfinansierte grunnmiljøer.

18 Kvoteordningen – Fundament og Mulighetsrom
Mulighetsrom for Kvoteordningen Har vært vellykket – Hvor er oppfølgingen av en god evaluering? Kopling til store Norske satsinger. Eksempler i helse: GAVI, Barne og Mødrehelse Politiske arenaer: Afganistan, Sudan, Libia…… Mer aktiv kopling til større program som NFR/GlobVac/NORHED Fellesgrader og hovedveilederskap i «Sør»

19 Forankring på UiB og MOF
God og transparent dialog mellom ulike nivå internt ved UiB Skape legitimitet for bruk av kvoter internt Opprettelse av opptakskomité med medlemmer fra ulike institutt Administrative nettverk hvor kvoteprogrammet diskuteres Utarbeidelse av rutiner/håndbok for drift av kvoteprogrammet Kvalitetssikring av rutiner i tett samarbeid med Sentraladm.

20 SIH og Kvoteordningen Vellykket og spennende program som ingen andre land har ! Viktig motor for Global helse i Bergen Krevde strategisk satsing fra institusjonen prioritering av egne grunnressurser engelsk

21 SIH og Kvoteordningen Viktige valg ved SIH:
Hvilke partnerinstitusjoner Bruker ressurser på studentene Forskerutdanning i sterke forskningsgrupper Ikke utdanning av kandidater på lavere grad. Dette er lederutviklingsprogram for partnerinstitusjoner


Laste ned ppt "Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google