Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye krav til måling, EED vedtatt i EU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye krav til måling, EED vedtatt i EU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye krav til måling, EED vedtatt i EU
Espen Karlsholmen – ista Norge AS

2 Historikk – Eierskap Nøkkeltall – 2011 ista International Omsetning € 700 mill. Ant leiligheter mill. Ansatte Land ista Norge Omsetning mill. Ant leiligheter Fast ansatte Deltidsansatte Representert i Oslo og Trondheim, samt agent i Kristiansand. Selskapets historie strekker seg tilbake til etableringen av CLORIUS og ISTA for over 100 år siden. De to selskapene, danske CLORIUS og tyske ISTA, står bak en rekke patenter innen måleutstyr og er i dag etablert i 25 land og er overlegen internasjonal markedsleder innen kjernevirksomheten måling og avregning av varme og varmt vann. I Norge ble virksomheten startet opp under navnet Clorius. ista er 100 % eid av investeringsselskapet Charterhouse Development Capital Ltd. Selskapet er ikke børsnotert, noe som gir rom for langsiktig planlegging og investering i kunder.

3 Forretningsområder Trondheim og Oslo
”Metering” – Hovedsakelig tjenester rettet mot energiverk. Markedsleder på stikkprøvekontroller for e-verk og rapportering mot Justervesenet, målere under kontroll. Montasje og drift av fjernvarmemålere (eneleverandør til Statkraft Varme AS). Innsamling av måleverdier for norske e-verk Akkreditert (SWEDAC) laboratorium Oslo ”Sub-metering” – Hovedsakelig tjenester rettet mot sameier og borettslag. Markedsleder på individuell måling av varme og varmt vann Salg og installasjon av måleutstyr Drift, innsamling, utarbeidelse av varmeregnskap og support

4 Individuell måling på den politiske dagsorden
• Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvasete, oppnevnte den en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplan for energieffektive bygg innen 1 juli Overleveringen ble senere utsatt til 23 august 2010. • En av hovedkonklusjonene til arbeidsgruppen er å få på plass et nasjonalt måleverktøy for å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler for energieffektivitet. • Det ble også konkludert med at det skal innføres individuell måling i alle leiligheter og hos andre leietagere i nybygg og eksisterende bygg fra og med 2015. EED ble vedtatt i EU juni 2012 – det betyr at ytterligere 25 millioner leiligheter i Europa skal måles og avregnes. Kilde: KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg

5 Hva betyr det for Norge dersom man innfører individuell måling?
• Ca leiligheter og flerfamiliehus må installere målere, i dag er det ca leiligheter og rekkehusboliger som er utstyrt med system for individuell måling. Årlig besparelse i Norge anslås til kr. 350 millioner. Reduksjon i CO2 utslipp på hele tonn. Utrdag fra direktivet: «Medlemsstatene skal sørge for at sluttkunder i forbindelse med forbruk av el, naturgass, fjernkjøling og varmt tappevann, så vidt det er teknisk mulig og økonomisk fornuftig, samt står i rimelig forhold til den potensielle energibesparelse, utstyres med individuelle målere til en konkurransedyktig pris, som nøyaktig avspeiler sluttkundens faktiske energiforbruk og angir det faktiske forbruks tidspunkt.»

6 Komponenter – radiobasert avlesning (proprietær)

7 Lokal kommunikasjon - radio
Hovedmåler energi Radiatormåler GSM/GPRS konsentrator Vannmåler

8 Global kommunikasjon - radio

9 Varmefordelingsmåler – for radiatorer
En varmefordelingsmåler registrerer den enkelte radiators andel av totalforbruket. Funksjonalitet er beskrevet i NS 834. (NS 835 for målere som benytter fordamping av væske som måleprinsipp, selges ikke i nye anlegg i Norge). Typiske spesifikasjoner 2-punkts måler som registrerer radiatorens overflatetemperatur og romtemperatur Typegodkjent i henhold til EN/NS 834 10-års batteri Radiosender 868,xxx MHz 10 mW Home Radio Network – lav stråling Minnefunksjoner lar beboer kontrollere og sammenligne forbruket Monteres på radiatorens frontplate, plasseringspunkt avhenger av type varmesystem, antall plater/konvektorer

10 Vannmåler - varmtvann Måling av varmt vann utføres med mengdemåler. Forbruket registreres i m3 med 3 desimaler. Måleren er utstyrt med radiosender for trådløs fjernavlesning av målerverdier. Forbruk registreres hver eneste dag. Måleren er typegodkjent etter gjeldende regelverk. Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

11 M-bus/Wireless M-Bus (standardisert)
Case: Sørenga, ny bydel i Oslo med 900 boliger + næring. Varme, varmt-/kaldtvann og hovedmåler fra Oslo Kommune måles og avleses via M-Bus. Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

12 M-bus/Wireless M-Bus (standardisert)
Fordeler med standardiserte protokoller, men fungerer det i praksis?: Hovedvannmåler er av type Sensus, levert av Ax-Flow Varmemåler i leiligheter er av type ultego 3, produsert av Landis+Gyr levert av ista Vannmålere for kaldt og varmt forbruksvann i leiligheter er av type istameter, produsert av Hydrometer levert av ista M-Bus master er av typen CME2100, produsert av Elvaco levert av ista. Date ▪ Speaker ▪ Presentation title 4 ulike produsenter – 100 % avlesning ved første forsøk i byggetrinn 2 med 130 leiligheter og 400 målepunkter.

13 Er leverandørene klare til å håndtere et krav til individuell måling i Norge?
NSMA, Norwegian Sub Metering Association ble etablert i 2011. Består av Henning Iversen, Inergi (Techem), Gunnar Øyen, Brunata og Espen Karlsholmen, ista Norge. Foreningen består pr. dags dato av de norske avdelinger/representanter for verdens tre største selskaper innen individuell måling; ISTA, TECHEM og BRUNATA som hver har minst 100 års erfaring innen området. I Europa betjener de tre selskapene til sammen ca. 70 mill. leiligheter med individuell måling av varme, varmt vann, elektrisitet og gass. NSMA har som hovedformål å bedrive informasjonsvirksomhet innen individuell måling i Norge samt arbeide for en enhetlig og entydig standardisering av individuell måling og avregning iht. EU-kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv.

14 Øvrige tjenester, ta kontakt med oss for mer informasjon!
Kurs for installatører og driftspersonell Innsamling av målerverdier Drift og vedlikehold Komplette pakker for individuell måling i borettslag og sameier Forhandler av varmemålere fra ista (Landis+Gyr) og Kamstrup Forhandler av Elvaco kommunikasjonsutstyr og systemsupport Oslo: Trondheim:


Laste ned ppt "Nye krav til måling, EED vedtatt i EU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google