Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities Målsetning Senteret skal utvikle en kunnskapsbasis, metoder og verktøy for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities Målsetning Senteret skal utvikle en kunnskapsbasis, metoder og verktøy for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities Målsetning Senteret skal utvikle en kunnskapsbasis, metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter som representerer et vesentlig fremskritt i forhold til dagens teknologi og praksis Vertsinstitusjon: NTNU Leder: Professor Jon Kleppe, Institutt for petroleumsteknologi Forskningspartnere: SINTEF-Petroleumsteknologi, IFE- Halden Bedriftspartnere: Statoil, Norsk Hydro

2 COIN - Concrete Innovation Centre Målsetning Senterets hovedmål er å bli ledende i Europa innen betongforskning. Det skal utvikles avanserte materialer, effektive konstruksjonsteknikker og nye designkonsepter kombinert med mer miljøvennlig materialproduksjon Fiber skal erstatte stålarmering. Vertsinstitusjon: SINTEF Leder: Tor Arne Hammer, SINTEF Materialforskning Forskningspartner: NTNU Bedriftspartnere: Borregaard; Maxit Group, Norcem, Rescon Mapei, Elkem Materials, Aker Kværner, Veidekke, Statens Vegvesen; Vegdirektoratet

3 CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology Målsetning Legge et kunnskapsgrunnlag for at norske utstyrs- leverandører innen havbruk kan styrke sin inter- nasjonalt ledende posisjon. Teknologi for oppdretts- anlegg ut mot havet er et tema. Vertsinstitusjon: SINTEF - Fiskeri og havbruk Leder: Seniorforsker Arne Fredheim, Forskningspartnere:NTNU, Havforskningsinstituttet, Akvaforsk Bedriftspartnere: AKVASmart, Helgeland Plast, Egersund Net, Erling Haug Ørsta Stål, AQUANET

4 Information Access Disruptions - iAd Målsetning Senteret skal identifisere muligheter og utvikle neste generasjons søkeverktøy som kan trekke bruker- vennlig informasjon ut av store komplekse data- mengder Vertsinstitusjon: FAST asa Leder: Forskningssjef Bjørn Olstad Forskningspartnere: NTNU, Univ. i Oslo, Univ. i Tromsø, Bedriftsøkonomisk inst. Bedriftspartnere: Schibsted, Accenture

5 Innovative Natural Gas Processes and products Målsetning Senteret skal styrke Norges lederposisjon når det gjelder miljøvennlige prosesser basert på naturgass. Prosessforskning som gir grunnleggende innsikt i Katalyse, står sentralt. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo Leder: Professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt Forskningspartnere: NTNU, SINTEF Bedriftspartnere: Statoil, Norsk Hydro, Borealis

6 MabCent - Centre on marine bioactives and drug discovery Målsetning Legge grunnlaget for utvikling av bioaktive produkter med høy verdi gjennom å screene organismer fra det marine arktiske miljø Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø Leder: Professor Trond Ø. Jørgensen Norges fiskerihøgskole Forskningspartner: Fiskeriforskning Bedriftspartnere: Lytix Biopharma, Biotec Pharmacon ProBio Nutraceutical, PharmaMar Universitetssykehuset i Nord-Norge

7 Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare Målsetning Senteret skal arbeide innen medisinsk billedbehandling, og legge grunnlaget for kosteffektive helsetjenester og for næringsvirksomhet. Brukervennlig ultralydutstyr med høyere billedkvalitet står sentralt. Vertsinstitusjon: NTNU Leder: Professor Olav Haraldseth Fakultet for medisin Forskningspartner: SINTEF Bedriftspartnere: GE Vingmed Ultrasound, FAST, Medistim, Mison, Odetect, Nordic NeuroLab, Cortechs Labs. St. Olavs Hospital, Helse Midt- Norge, MedTech Trondheim

8 Multiphase Flow Assurance Innovation Centre Målsetning Utvikling av metoder for å beskrive komplekse væske/ gass strømninger. Skal gi grunnlaget for å simulere flerfasestrømning innen petroleumsvirksomheten både mellom satelittbrønner og plattformer og ilandføring. Vertsinstitusjon: IFE Leder: Kjell Arne Jacobsen, SINTEF-Petroleumsteknologi Forskningspartnere: SINTEF, NTNU, UiO Bedriftspartnere: Statoil, Norsk Hydro, Total, ConocoPhilips, VetcoGray, Aker Kværner, Scandpower

9 Norwegian Manufacturing Future Målsetning Utføre tverrfaglig forskning innen neste generasjons produksjonsteknikker som kan legge grunnlaget for at norsk vareproduserende industri kan hevde seg i en global konkurranse. Vertsinstitusjon: SINTEF Leder: Forskningssjef Odd Myklebust Forskningspartner:NTNU Bedriftspartnere: Elko, Helly Hansen, Pipelife Norge, Steertec, Teeness,Ekornes, Fundo Wheels, Gilde Norsk Kjøtt, Hexagon, Hydro Automotive, Kongsberg Automotive, Nammo, Raufoss Technology, Volvo Aero, Raufoss Industrial Tools, Mills

10 Statistics for Innovation Målsetning Senteret skal gjøre moderne statistikk til et redskap for utvikling av konkurransedyktige tjenester og produkter innen ulike næringer; finans, bioteknologi og petroleum. Senteret skal bli det ledende i Europa innen anvendt statistikk. Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral Leder: Professor Arnoldo Frigessi, Inst. medisinske basalfag, UiO Forskningspartnere:UiO, NTNU, Havforskningsinstituttet Smerud Medical Research, Bedriftspartnere: DnB, NOR, Gjensidige, BioMar, Pub- Gene, Sencel, Spermatech, Biomolex, Rikshospitalet, Statoil, Norsk Hydro

11 Stem Cell Based Tumor Therapy - (SENIT) Målsetning Utvikle nye diagnostiske og terapøytiske metoder for kreftbehandling ved å fokusere på kreftstamceller Vertsinstitusjon: Rikshospitalet - Radiumhospitalet Leder: Professor Stefan Krauss, Forskningspartner: Universitetet i Oslo Bedriftspartnere: Affitech, Invitrogen, GemVax Alpharma, Amplius, PhotoCure

12 Structural Impact Laboratory - SIMLab Målsetning Få frem en teknologiplattform for utvikling av sikre og kosteffektive konstruksjoner. Lette konstruksjoners evne til å tåle støtbelastninger og kollisjoner står sentralt. Vertsinstitusjon: NTNU Leder: Professor Magnus Langseth, Inst. for konstruksjonsteknikk Forskningspartner: SINTEF Bedriftspartnere: Hydro Aluminium, BMW, Renault Audi Offentlige partnere:Veidirektoratet, Forsvarsbygg

13 The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Målsetning Et tverrfaglig senter innen måleteknikk og sensorteknologi som gir en kunnskapsbasis for anvendelser innen petroleumsvirksomhet, miljøovervåking og fiskerier Vertsinstitusjon: Christian Michelsen Research as Leder: Forskningssjef Cato Bjelland Forskningspartnere:Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen Bedriftspartnere: Roxar, Frank Mohn, Smedvig Offshore, Tracerco Norge, FMC Technologies Inc, Input/Output Inc, MMC Tendos, Aanderaa, FMC Kongsberg Subsea,

14 Tromsø Telemedicine Laboratory: Målsetning Etablere et tverrfaglig forskningsmiljø innen tele- medisin og e-helse som legger grunnlaget for nye systemer og produkter for behandling av kroniske-, aldrings- og livsstilssykdommer. Vertsinstitusjon: Universitetssykehuset i Nord-Norge Leder: Professor Gunnar Hartvigsen, Inst. for Informatikk, U. i Tromsø Forskningspartner: Universitetet i Tromsø, Norut IT Bedriftspartnere: Telenor, IBM, DIPS, Well Diagnostics, WPR Medical

15 Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum ActivitiesNTNU COIN - Concrete Innovation CentreSINTEF CREATE - CRI in Aquaculture TechnologySINTEF Information Access DisruptionsFAST Innovative Natural Gas Processes and ProductsUiO MabCent; Marine bioactives & drug discoveryUiT Medical Imaging Laboratory for Innovative Future HealthcareNTNU Multiphase Flow Assurance Innovation CentreIFE Norwegian Manufacturing FutureSINTEF Statistics for InnovationNorsk regnesentral Stem Cell Based Tumor TherapyRikshospitalet Structural IMpact LaboratoryNTNU The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and TechnologyCMR Tromsø Telemedicine LaboratoryUNN


Laste ned ppt "Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities Målsetning Senteret skal utvikle en kunnskapsbasis, metoder og verktøy for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google