Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diagnoser fordeler og ulemper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diagnoser fordeler og ulemper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diagnoser fordeler og ulemper
DIA - Gjennom GNOSIS - Kunnskap ICD-10 DSM-IV ICPC ICF Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

2 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Diagnoser Gode knagger? Vonde merkelapper? Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

3 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Diagnoser – et gode ? Så en dag hadde jeg med Børge til en barnelege på Rikshos-pitalet. Etter undersøkelsen ba han meg inn på sitt kontor. Her fikk jeg endelig svar på alle mine spørsmål om min sønns utviklingsmuligheter …. For oss var det godt å få høre sannheten Børge er psykisk utviklingshemmet Boka om Børge – Kai Zahl Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

4 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Diagnoser – et onde ? Testrapport: prøven viste en IQ på 76. Han var livlig og interessert, ganske selvsikker Jeg har gått i 4.kl. hjemme Vi har funnet ut at det er best for deg at du begynner fra grunnen av Jeg følte meg ikke som evneveik da testen ble foretatt…. Og jeg følte meg ikke evneveik 13 år seinere Hele mitt liv har jeg følt at jeg ble feilplassert (på spesialskole for evneveike) Ingen Barndom – Ola Ødegaard Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

5 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Diagnostikk DIAGNOSTIKK er et hjelpemiddel for å ordne informasjon og skape et språk for kommunikasjon med andre Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

6 Internasjonale diagnosesystemer
ICPC - International Classification of Primary Care ICF - International Classification of Functioning Disability and Helth ICD - International Classification of Diseases and Related Health Problems DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

7 Grunnlag for diagnosesystemene
Diagnosene er basert på at klinikere og forskere er blitt enige om beskrivelser av fenomener Jevnlige revisjoner Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

8 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Diagnosesystemene ICD er fra 1893: The Bertillon Classification, Den internasjonale listen over dødsårsaker. Den er nå kommet i 10.utgave – i Norge fra 1997 DSM er amerikansk og fra 1952 – bygger på ICD-6. Er kommet til 4.utgave – fra 1994 ICF er ennå ikke implimentert, men under utvikling ICPC er primærhelsetjenestens diagnosesystem Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

9 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Hva man prøver å oppnå: Klinisk nytte - bedre grunnlag for beslutninger om behandling – i dag tas beslutningene i samråd med pasienten som skal ha siste ordet Empirisk grunnlag - basere seg på observerbare symptomer heller enn på teorier og årsaksforklaringer At kategoriene kan kjennes igjen og godtas av klinikere med ulik bakgrunn Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

10 Hvorfor trenger vi diagnosesystem?
KLINISK STATISTISK - helseplanlegging FORSKNING KOMMUNIKASJON mellom klinikk og forskning Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

11 Diagnostikk – et eksempel
Hvordan akkurat dette barnet fra denne familien i denne sosiale og kulturelle konteksten på dette tidspunkt fikk vansker som viser seg med akkurat disse symptomene. Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

12 Spørsmål i den diagnostiske prosess
Har barnet noen psykiatrisk lidelse? Hvis ja - hvilket klinisk syndrom passer bildet best med? Hva er de ulike bakenforliggende faktorer for tilstanden (intrapsykiske, familiære, sosiokulturelle, biologiske)? Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

13 Diagnoser i BUP 2002 (Samdata)
Hyperkinetiske forstyrrelser 21,3% Nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser 18,2% Stemningslidelser 7,6% Blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser 5,7% Atferdsforstyrrelser 4,2% Spise- og søvnforstyrrelser 3,2% Forstyrrelser i sos. fungering, tilknytning 3,0% Andre atferdsforst. og følelsesm.forst. 3,0% Tics-lidelser 1,8% Schizofreni og paranoide lidelser 0,8% Personlighetsforst. og atf. forst hos voksne 0,4% Andre diagnoser 15,7% Ingen psykiatrisk syndrom diagnose 6,8% Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

14 Vanskekategorier ved Skien PP-kontor 2002
Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

15 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Normalitet og avvik Normalitet er definert. Avvik er også definert. Uten normalitet, ingen avvik. 34.1 34. 1 13.6 2.3 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

16 Historiske avvik psykisk utviklingshemming
1700-tallet – Dårekister 1800-tallet – omgangslegd 1848 – asyl for sinnsyke/åndssvake 1898 Emma Hjort – pleie- og arbeidshjem Om Klæbu: ”et bunnmål for forakt og nedvurdering” 1949 Åndssvakeloven og opprettelsen av sentralinstitusjonene 1970 HVPU - Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i fylkeskommunal regi 1991 Avvikling av HVPU – ansvar til kommunene 2003 ”PU-bolig”, ”bolig”, ”sånn bolig”, dagaktivitetssenter, Vernet arbeidsplass, Vernet arbeid Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

17 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Stempling Stempling: den prosessen som foregår der mennesker blir utpekt eller definert som avvikere. Stempling i vernepleierens arbeidsfelt: * psykisk utviklingshemmet * alkoholiker * ufør, trygdet Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

18 Stigma - brennemerke (fra gresk)
medfødt stigma en tilpasser seg sin ufordelaktige situasjon samtidig som en lærer og tilegner seg de normer som de ikke kan leve opp til. F.eks. barn med funksjonshemming lærer om å være et barn med fh samtidig som det lærer hva som er et normalt barn beskyttet stigma Et barn blir beskyttet for informasjon om sitt stigma inntil et tidspunkt hvor beskyttelsen blir brutt. F.eks. Når det begynner i skolen senere stigma Å bli stigmatisert seinere i livet (f.eks. syketrygdede som har vært yrkesaktive og personer på attføring), og å være potensielt stigmatisert og først oppdage det seinere i livet (f.eks. norskfødte kosovoalbanere) institusjonelt stigma barnehjem, fosterhjem, spesialskoler og spesialgrupper, beboer i vernet bolig, eller PU-bolig ? (Er det et godt uttrykk eller en god betegnelse ?), arbeidstaker i vernet industri ? Å være under attføring, dvs. tidligere i arbeid, så ute av arbeidslivet, og nå på vei inn igjen ? Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

19 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Internettlenker Begynnerside om ICF: Functioning, Disability and Health Norsk innføring ICF hovedside ICD - International Classification of Diseases and Related Health Problems DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ICPC - International Classification of Primary Care ICF - International Classification of Functioning Disability and Helth Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

20 Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark
Internettlenker 2 Diagnoser er ødeleggende Om gynekologers bruk av psykiatriske diagnoser Om oposisjonelle: Menneskesynet i psykiatrien Juklerød som symptomfri sinnsyk Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark


Laste ned ppt "Diagnoser fordeler og ulemper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google