Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelindustrien fra legenes perspektiv. Legemiddelseminar 31 mars 2009 Terje Vigen, generalsekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelindustrien fra legenes perspektiv. Legemiddelseminar 31 mars 2009 Terje Vigen, generalsekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelindustrien fra legenes perspektiv. Legemiddelseminar 31 mars 2009 Terje Vigen, generalsekretær

2 Side 2 La det være helt klart •Uten utvikling av legemidler ville legene vært hjelpesløse •Det betyr likevel ikke at det industrien som styrer legenes behandlingsopplegg

3 Side 3 Legenes ulike ståsted •Som ansatt i industrien •Som prosjektmedarbeider •Som klinisk utprøver •Som foredragsholder •Som informasjonsmottager/markedsføringspunkt •Som forskriver •Som bruker

4 Side 4 Som forskriver, bruker og informasjonsmottager •Hva er legen opptatt av: •Effektive legemidler •Trygge legemidler •Pris innenfor faglige grenser •Ubyråkratiske prosesser i forskrivningen •Enkel dosering •Gode brukervedlegg •God informasjon

5 Side 5 Hva har vi av legemiddelproduksjon i Norge? •Liten produksjon av vanlige legemidler •Vi har dog en del innovative produkter innenfor rtg, allergologi, immunologi samt at vi produserer en del OTC-preparater.

6 Side 6 Legene i sentrum for salg •Som forskrivere i et land med liten produksjon blir legene også et mål for markedsføring for å vinne markedsandeler •For stort fokus på profitt i et tøft konkurransemarked hvor staten hjelper produsent med billigste produkter (jfr. Markedsføringstillatelse for generika) Dog også av og til samme produsent.

7 Side 7 Legene ønsker mer •Produsentuavhengig legemiddelinformasjon •Hvor er de kliniske farmakologer? •Hvor er RELIS? •Bedring vil forhåpentlig skje gjennom e-resept

8 Side 8 men •Legene trenger også direkte informasjon fra industrien for å høre om de innovative legemidler som er underveis eller er kommet •Det er ikke sikkert at staten er en bedre faglig aktør da målet ofte er å spare penger. Informasjon fra flere kilder.

9 Side 9 Hva er opplevd som problematisk og byråkratiserende •Et stadig økende fokus på kostnader og innsparingsmuligheter (godt nok prinsippet) •Økt bruk av billigste byttbare preparat •Vi har gått fra vurdering av individ til makroøkonomiske og statistiske vurderinger •Individuelle vurderinger vanskeliggjøres gjennom byråkratiseringsprosesser (med økonomisk begrunnelse)

10 Side 10 Legenes rolle i dette problemet •Hva blir viktig å forholde seg til en slik verden? •Beholde faglig fokus •Forskrivning må alltid skje i henhold til forskrivningsreguleringene •Forskrivning må kunne dokumenteres i journal •Legene må også gis tilgang til uavhengig informasjon

11 Side 11 En ny tid for industrien •Partnere for bedre helse •Hva kan gjøres? •Informere nøytralt om indikasjonsstilling •Sørge for en gjennomarbeidet etikkholdning hos alle medarbeidere i virksomheten •Ikke foreta kortsiktige gevinstvurderinger som går på bekostning av langsiktig troverdighet •Inngå forskningssamarbeid med myndighetene •Opptre først og fremst som kompetanseindustri, ikke altruistiske behandlere

12 Side 12 Stikkord er tillit. Hva avgjør tillit? •Det svakeste ledd er premissleverandør fra bransjen. (gjelder både internt i eget firma og hele bransjen) •Nitid overvåkning – lang tids oppbygging av tillit kan lett rives vekk

13 Side 13 Statens tillit til legem.industrien vedr. informasjon •Legemiddelforskriftene §13. •Alt hva som sies og skrives må kontrolleres? •Flue på veggen ved legemiddelkonsulentenes besøk pålegekontor. Er ressursbruken rasjonell?

14 Side 14 Hva er anklagene? Industrien har for stor andel av norsk forskning! Stjeler forskningskompetanse fra andre prosjekter. Det utvikles nye legemidler for lidelser som er uten betydning for folkehelsen i vanlig forstand: - skallethet - tristhet - aldringsprosesser

15 Side 15 Hva er anklagene? •For mye fokus på forfining av produkter som har bare marginal gevinst i forhold til tidligere legemidler (liten helsegevinst men koster mer) •F.eks Kolesterolsenkende legemidler SSRI-preparater Upassende forskningsresultater blir ikke publisert

16 Side 16 Hva blir så oppgaven for industrien •Skape troverdighet – legitimitet •Kvalitetssikre organisasjonen •Gi noe av overskuddet til hjelp i utviklingsland – og markedsfør det! •Ikke bruk for mye penger på møter med legene

17 Side 17 Forsvar for å tjene penger •Overskudd brukes til forskning på reelle folkehelseproblemer, men ikke nødvendigvis utvikling av legemidler •Forskningsmidler til utvikling av legemidler for den tredje verden, evt selge preparater til sterkt reduserte priser (Dog med kontroll for å unngå prallellimport)

18 Side 18 •År og dag At verden står fra år til år det står til dem som spår og rår At verden står fra da´ til da’ Er alt hva jeg kan ta meg av.Piet Hein


Laste ned ppt "Legemiddelindustrien fra legenes perspektiv. Legemiddelseminar 31 mars 2009 Terje Vigen, generalsekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google