Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER"— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER
Budsjett – et styringsverktøy Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører betaler til forfall Ubudsjetterte utgifter skal styrebehandles Klubben skal ha tilstrekkelig med penger i banken før større investeringsprosjekter igangsettes. Med tilstrekkelig menes en solid reserve for uforutsette utgifter og for drift uten inntekter i en viss periode.

2 BALANSE 2012 2011 2012 Eiendeler Varige driftsmidler 2 181 176
Kundefordringer 57 904 7 904 Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Annen egenkapital inkl årets resultat Båtfond 67 560 Nøkkeldepositum (langsiktig gjeld) Kortsiktig gjeld (leverandørgjeld + skatt/aga) Ragnar Mørks fond Sum egenkapital og gjeld

3 EKSTRAORDINÆRE POSTER 2012
Opprydding av «gamle anleggsmidler» Regnskapsbestemmelser for organisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund: Anleggsmidler skal kun vises i balansen tilsvarende lånefinansieringen. Båtfond er avsluttet Har stått ubrukt i en del år, da alle investeringer er tatt fra driften Gave fra Ragnar Mørks enke ( ref årsberetning)

4 ÅRETS RESULTAT 2012 Tekst Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Kontingenter + 1% Andre driftsinntekter + 270% SUM INNTEKTER +33% Direktekostnader -5% Kontorkostnader 21 828 +4% Kostnader lokaler +32% Andre kostnader -6% SUM DRIFTSKOSTNADER +8% Finansinntekter 60 000 62 370 +104% DRIFTSRESULTAT +197% Ekstraordinære poster - ÅRETS RESULTAT

5 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Tekst Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Andre driftsinntekter + 270% Merinntekter ( i forhold til budsjettert) Årets benyttelse av Mørks fond 244 Spillemidler – finansiering av ombygging herregarderobe 300 Momskompensasjon 96 Andre off tilskudd 210 Sponsormidler 25 Egenandeler kurs, NC 2, inntekter fra medlemmer 160 1035

6 KOSTNADER LOKALER Tekst Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
+32% Ikke budsjetterte kostnader Ferdigstilt ombygging herregarderobe 174 Påbegynt ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe 438 Besparelser i forhold til budsjett Renhold klubbhus – endret til lønn (kontorkostnader) -52 Vedlikehold av bygg og anlegg -175 Besparelser drift av lokale (vakthold,strøm..) -54 331 6000-konti: DRIFT KONTOR 7000-konti: VEDLIKEHOLD PÅ bygninger budsjetteres med en sum for generelt vedlikehold og med egne poster for spesielle prosjekter. Vi vet aldri hva det generelle budsjettet skal brukes til, men målsettingen er alltid å holde totalen for vedlikehold under budsjett

7 FINANSIELLE POSTER Tekst Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Finansinntekter 60 000 62 370 +104% Renteinntekter i bank budsjetteres forsiktig ( budsjett-buffer)

8

9 BUDSJETTPROSESS Alle oppmenn leverer sine ønsker og behov
Grovbudsjettet gjennomgås av styret Kutt og mangler foreslås og gjennomgås inntil ønsket / akseptabelt resultat

10 BUDSJETTFORSLAG 2013 Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013
Endring fra 2012 Kontingenter 3697 3695 0% Andre driftsinntekter 1422 1000 -30% INNTEKTER 5120 4695 Direkte kostnader, lønn, kurs, stevner 1061 1229 +16% Kontorkostnader 639 787 +23% Kostnader lokaler 1363 1909 +40% Andre kostnader (kjøp av materiell) 530 684 +29% KOSTNADER 3593 4609 Finansinntekter 122 20 -84% RESULTAT 1649 106

11 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Andre driftsinntekter 1422 1000 -30% Regnskap 2012 Budsjett 2013 Benyttelse av Mørkfondet 244 120 Spillemidler 300 420 Garderobeavgift 26 Sponsormidler 50 100 Andre tilskudd 478 Inntekter fra medlemmer 350 234 1422 1000

12 DIREKTE KOSTNADER Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012
Direkte kostnader, lønn, kurs, stevner 1061 1229 +16% Regnskap 2012 Budsjett 2013 Introkurs, Kajakkskole (egen kontingent) 99 113 Internasjonal satsing (sponsormidler) 166 278 Kurs samlinger med egenandeler 385 471 Trenere, samlinger, sosiale aktiviteter (finansiert av kontingenten) 411 417 1061 1229

13 KONTORKOSTNADER Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012
639 787 +23% Renhold utføres nå av egne ansatte

14 KOSTNADER LOKALER Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012
1363 1909 +40% Regnskap 2012 Budsjett 2013 Renhold klubbhus 155 20 Drift klubbhus 271 291 Vedlikehold av bygg og anlegg 326 765 Ombyggingsprosjekter 611 833 1363 1909

15 ANDRE KOSTNADER Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012
Andre kostnader (kjøp av materiell) 530 684 +29% Regnskap 2012 Budsjett 2013 Nye kajakker racer / tur 207 240 Nye kajakker hav 46 50 Ny følgebåt 95 Kajakkutstyr 25 228 Treningsmateriell og stevneutstyr 57 56 Reparasjoner av båter og utstyr 100 110 530 684


Laste ned ppt "ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google