Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet"— Utskrift av presentasjonen:

1 utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet
Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet Geir Söli, Naturhistorisk museum Øivind Gammelmo, BioFokus

2 Et samarbeid mellom Naturhistorisk museum (UiO), BioFokus og Vitenskapsmuseet (NTNU), finansiert gjennom Artsprosjektet . Prosjektleder: Geir Søli, Naturhistorisk museum Delprosjekt BioFokus: ansvarlig Øivind Gammelmo Deprosjekt Vitenskapsmuseet: ansvarlig Torbjørn Ekrem

3 Faglig målsetting Påvise så mange nye arter for Norge som mulig ved å fokusere på et utvalg dårlig undersøkte insektgrupper i Oslofjordsområdet. Benytte tidligere innsamlet materiale fra området, og supplere med egne innsamlinger. Undersøke en rekke naturtyper for å fange opp mest mulig av artsmangfoldet Identifisere så mange arter i materialet som mulig innen de grupper hvor vi besitter tilstrekkelig kompetanse Sortere og identifisere materiale slik at det senere kan bearbeides og ytterligere øke antall nye arter for landet.

4 Lokaliteter

5 I museets skattkammer I NHMs kjølerom befinner det seg mye materiale fra tidligere innsamlinger. Mye av dette er fortsatt ikke bearbeidet og skjuler utvilsomt mange nye arter for landet. Dessverre ødelegges mye hver gang man går gjennom materialet på jakt etter nye grupper.

6 Fangstmetoder

7 VEPS Ca arter kjent fra Norge, men vi bør ha mer enn arter i landet. Vi vil se nærmere på: Underorden Symphyta Overfamilien Cynipoidea Overfamilien Chalcidoidea Familien Braconidae

8 Overfamilien Chalcidoidea
Med bl.a. lårveps og malmveps. 610 arter påvist i Norge; i Sverige 1822 arter. Sannsynligvis rundt 1500 arter i Norge.

9 Familien Braconidae Ca. 280 påviste arter i Norge; i Sverige 1059 arter! Sannsynligvis omkring 1000 arter i Norge

10 Tovinger – mygg & fluer Ca arter påvist i Norge, men vi regner med at vi har mer enn arter. (7 626 arter i Sverige).

11 Vi ser på følgende grupper:
Overfamilien Sciaroidea (soppmygg o.a.) Familien Chironomidae (fjærmygg). Overfamiliene Tabanoidea, Stratiomyoidea og Asiloidea Overfamilien Empidoidea Overfamilien Platypezoidea Overfamiliene Syrphoidea og Conopoidea Overfamilien Spaeroceroidea Overfamilien Ephydroidea Overfamiliene Oestroidea og Muscoidea

12 Overfamilien Sciaroidea
I hovedsak familiene soppmygg, sumpmygg, slimrørmygg, hårvinge-mygg og spinnmygg. 575 publiserte arter i Norge, mer enn 800 i Sverige. Over arter i Fennoskandia!

13 Fjærmygg (Chironomidae)
Ca. 600 arter kjent fra Norge; i Sverige 890 arter. Oslofjordsområdet er bemerkelsesverdig dårlig undersøkt, og derfor stor sannsynlighet for nye arter.

14 Overfamiliene Tabanoidea, Stratiomyoidea, Asiloidea
Omfatter bl.a. familiene klegg, våpenfluer, humlefluer, stilettfluer, og rovfluer. Relativt godt kjent, men nye arter kan påventes. 151 arter kjent i Norge, 199 arter kjent i Sverige

15 Overfamilie Platypezoidea
Med bl.a. familiene flatfotfluer og pukkelfluer. Av pukkelfluer kjenner vi kun 92 arter fra Norge, mens man i Sverige har påvist omkring 400! 113 arter kjent i Norge, 400 arter kjent i Sverige

16 Overfamiliene Syrphoidea og Conopoidea
Med familiene blomsterfluer, øyefluer og vepsefluer. Det er spesielt innenfor øyefluene vi forventer å kunne påvise nye norske arter. 392 arter kjent i Norge, 497 arter kjent i Sverige.

17 Overfamiliene Oestroidea og Muscoidea
Familiene spyfluer, kjøttfluer, snyltefluer og møkkfluer. 1007 arter kjent i Norge, 1363 arter kjent i Sverige

18 Oppbevaring og kuratering
Utvikle gode rutiner for fremtidige inventeringer som ivaretar hensynet til kuratering og oppbevaring av materiale for fremtidig dokumentasjon og bruk. Sortere og identifisere materiale av tovinger og veps til familienivå slik at dette kan gjøres tilgjengelig for senere undersøkelser. Kuratere materialet på en slik måte at det kan innlemmes direkte i NHMs vitenskapelige samlinger og dermed gjøres allment tilgjengelig. Bygge ut og utvikle NHMs vitenskapelige samlinger.

19 Sortering og kuratering
Med dette mener vi prosessen fra ”råfangst” til ferdig oppstilt materiale i en museumssamling. Kostbar, men HELT nødvendig Omfatter: Sortering Preparering (nåling, tørking, etc.) Etikettering Registrering (Digitalisering) men ikke nødvendigvis identifisering

20 Samlingene er vårt arkiv
Mange synder fra fortiden: Materiale ikke ettersporbart (ofte kastet) Verdifullt materiale ødelagt pga feil lagringsforhold Funn uten belegg ofte av svært liten verdi Kostbare innsamlinger, minimalt utbytte En innstendig oppfordring: Kuratering må legges inn i alle Artsprosjekt. Ingen vil være villig til å betale for dette arbeidet i ettertid.

21 Rapportering Fremskaffe stedfestede funn for flest mulig arter innen disse gruppene, innrapportere disse gjennom GBIF/Artskart og koble funnene opp mot Naturtyper i Norge (NiN). Undersøke en rekke naturtyper slik at vi får bedre kunnskap om artenes leveområder Rapportere så mange funn som mulig gjennom NHM og BioFokus egne GBIF‐noder.

22 Et par resultater så langt …
Av vannfluer (Ephydridae) var det registrert 52 arter i Norge; 168 i Sverige. Vi kan øke tallet til 60 : 4 arter publisert, men ikke registrert iht. Fauna Europaea 4 nye arter påvist for Norge: Coenia curvicauda (Meigen, 1830) Hyadina guttata (Fallen, 1813) Mosillus subsultans (Fabricius, 1794) Psilopa polita (Macquart, 1835)

23 Vindusmygg (Anisopodidae)
Sylvicola stackelbegi Krivosheina & Menzel, 1998 Sylvicola fuscatoides Michelsen,1999

24 Formidling Bidra til å skape interesse for Artsprosjektet og vårt artsmangfold gjennom formidling av prosjektet og dets resultater. Benytte media (aviser, radio, tv) aktivt for å nå flest mulig med nyheter om Artsprosjektet og Oslofjordens biomangfold. Utvikle egne nettsider for prosjektet hvor interesserte kan lære om prosjektet og følge med i de oppnådde resultater.

25 Egne nettsider

26

27

28

29 Bruk av nettsidene … Et sted hvor vi kan henvise for de som vil vite mer om prosjektet. Følg med i prosjektets fremdrift Hvor mange nye arter? Hvor er de nye artene funnet? Litt om noen få av de nye artene. Hvem skriver om oss?

30 NHM som formidlingskanal
NHMs nettsider NHM som nyhetsformidler (også leverandør til forskning.no) Publikumstilbud (Foredrag, ekskursjoner, familiedager)

31 Bruk av fagtidsskrift Internasjonale (Funn av stor interesse/ nye arter for vitenskapen) Nasjonale (Nye og/eller interessante norske funn) Populærvitenskapelige (Stort og smått for å vekke amatørenes interesse)

32 Lokal forankring … Lokalaviser (papir og nett) Lokalradio
Regionale interesse- foreninger (medlemsblad)

33 Større oppslag… Nasjonale nyhetsformidlere (tv, radio,nett, papir)
Saken bør ha nasjonal interesse og oppslaget bør være godt planlagt. Faglig vinkling: Nye arter og naturperler i Norges mest folketette områder.

34 Takk for oppmerksomheten!

35 Overfamilien Cynipoidea
Familien gallveps m.fl. Representert med ca.120 arter i Norge; i Sverige 261 arter Sannsynligvis arter i Norge.

36 Overfamilie Empidoidea
Med bl.a. familiene Empididae (dansefluer), Hybotidae (buskdansefluer) og Dolicopodidae (styltefluer)).


Laste ned ppt "utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google